Schive

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Minnesmerke over tre sokneprester ved namn Søren Schive ved Bjelland kyrkje i Marnardal. Ein fjerde Søren Schive var kapellan der.
Foto: Chris Nyborg (2017).

Schive er ei norsk slekt med danske røter. Namnet kjem frå byen Skive på Jylland, og som stamfar reknast Thorn Ollufsen (omkr. 1500–1560) som var borgar der. Den første frå slekta som kom til Noreg var presten Søfren Thornsen Schive (omkr. 1545–1582). Han skal ha hatt band til Noreg på morssida: morfaren skal ha vore ein Peder Lauritssen som var prest i Finnås, men dette er usikre opplysningar.[1] Slekta har utmerka seg med ein rekkje prestar, ikkje minst Søren Schive (1623–1705), kjend som «den vise Bjellandpresten».

Det fantes også en slekt Schive i Trondheim som utvilsomt kan knyttes til den gamle kjøpstad Skive i Jylland hvor det ved begyndelsen av 1600- tallet indvandret flere av hindanden ubeslektede personer til Trondhjem. Som familiens eldste kjente medlem anføres her Lauritz Jenssen Skifve, som iflg. Forstander Hornemans genealogiske samlinger i Trondhjems Stiftsarkiv, nævnes som Raadmand i Trondhjem i 1639 og var gift med Else Christensdatter. Hans sønn Jens Lauritsen Schive ble eier av Ila Mølle. Hans sønn igjen var proprietær Reinholt Johannes Schive. Slekten bestod i flere ledd av rådmenn og prester.

Det finst òg ei yngre Schive-slekt i Noreg; det er uvisst om det er noko samband mellom dei to slektene.

Den eldre Schive-slekta

Den yngre Schive-slekta

Den eldste vi kjenner i denne slekta er auditør Johan Conrad Schive (1763–1837), som skal ha vore fødd i København.

Litteratur

  1. Seland 1976: 10.