Setrer på Modum

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bråtabua på Bråtavollen mellom 1905 0g 1910.

Her er en oversikt over setrer i Modum.

I Gamle Modum 2009, side 62, kan vi lese Arnt Bergets artikkel "Seterbruka i Modum". Her er det en liste med 90 setrer. Denne informasjonen er hovedkilden til det følgende.

Informasjon om setrer

Finnemarka-bøkene

I Finnemarka-bøkene finnes det informasjon om plasser og setrer i Finnemarka.

Finnemarka kan leses her (på Nasjonalbiblioteket). I boka finner man en fyldig artikkel om seterbruka, skrevet av Olav Sørensen.

Gamle Modum

Bruk av tabellene

Mer informasjon

Noen av navnene i første kolonne kan klikkes på for å få mer informasjon. Slike navn (lenker) har en annen farge.

Kartkoordinater

Ved å klikke på kartkoordinater så kan man få opp kart der stedet er midt i kartutsnittet. Når man har klikket så må man velge hvilket kartsted. "Norgeskart.no" kan anbefales, klikk på "Kart". Hvis du ønsker kart med markør så kan du prøve "1881 kart".

Forkortelser

  • moh: Meter over havet
  • Reg.: Registrert av
  • AB: Arnt Berget
  • SM: Steinar Meen


Holleia

Nærmere 100 gårder og bruk i Modum har hatt seter eller bruksrett i en eller flere seterbuer i Holleia. Setrene lå på voller fra Styggdal og sydover. Tallet bak gårdsnavnet er bruksnummer.

Navn Hvor Gård Reg. Merknader
STYGGDALSVOLLEN hvor Østensenga 1, Torsby 8, Finsrud 16 og Skinstad. AB Her lå det flere buer i området hvor Styggdalshytta står.
TJUVENTJENNVOLLEN Lå sydvest for Tjuentjerna. Drolsum 1. AB Bua ble flyttet til Gørbu.
GRANAVOLL 60.1550945° N 9.9203778° Ø Åsmundrud 1, Haraldsrud 1, Tveiten 1, Grøterud 2, Kongsrud, Vestre Vike? AB Det var 4 eller 5 seterbuer på vollen.
HVITÅSSETRA hvor Grøterud (flere bruk), Svendby 1. AB Det var 4 seterbuer på vollen som lå vest for Hvitåsen.
GØRBU 60.1397278° N 9.9335444° Ø Drolsum 1, Åsmundrud 1, Svendby 9, Bakkestua 31, Brones (flere bruk), Hervik 1, Ås 2 og Bottigården 1. AB Det lå minst 5 seterbuer mellom Steinsvollen og Slottet på begge sider av nåværende skogsbilvei.
SKRETTEBERGSETRA Lå øst for Lauparmyra. Skretteberg (flere bruk). AB
LAUPAREN Lå vest for Lauparmyra. Skjeldbred. AB
SKJELDBREIVOLLEN (Lå i Krødsherad) Lå nord for Hilsenvollen. Skjeldbred 1. AB Ble flyttet til Lauparmyra.
ØDERUDSETRA hvor Øderud 1. AB
STEINSVOLLEN hvor Rud, Sjulsrud 10, Haraldsrud 1, Laupet 18, Svenby 9, Jaren 1, Flattum, Øverby 17? AB
GUNNHUSVOLLEN hvor Gunnhus 1, 3, 9 og 18, Asbjørnhus 4, Hilsen 5 og Olafsby 3. AB Nedlagt 1945.
LIVVOLLLEN Lå oppe på åsen vest for Silnakka. Lofthus 1. AB
BRONESVOLLEN Lå øst for Øyvannet. Brones 1, Koppåsen (Lerskallen 1), Hellum 1 og 2, Hellumsenga 14 og Fagernes 15. AB Her lå 4-5 seterbuer.
LØKEN hvor Hytta til Henåen fellesfløterforening. AB Da brøtningen opphørte, ble bua leid ut til seterbruk. Anna Myhre fra Nakkerud lå her med dyr fram til 1950.
BJØLERUDBUA hvor Borgen 1, Bjølgerud 1, Myra 1. AB
BRÅTAVOLLEN hvor Bråten 1 og 6, Stryken 8 og 9, Olafsby 3, Prestegården 3 og 5. Roa 6 og Hjermundrud 1 og 2. AB Bråtabua på Bråtavollen.png Nedlagt 1946. Det var fem buer på vollen, Prestgardsbua og Bråtabua ble brent av tyskerne i 1944.

Bråtavollen er nevnt i Gamle Modum flere ganger. Blant annet i Bråtavollen i Gamle Modum 2000, side 45.

HILSENVOLEN hvor Hilsen 2 og 4, Asbjørnhus 1, Gullhaugen 8. AB Nedlagt 1954. Karen Kittilsbråten, som lå her, var den siste seterjenta i Holleia.
ASBJØRNHUSSETRA Lå i Krødsherad vest for Solitjern som da het Asbjørnhustjern. Ble flyttet til Hilsenvollen., Asbjørnhus 1, 6 og 7. AB
LYSVANNVOLLEN Lå på østsiden av Lysvann. Morud 1. AB
BAKKEVOLL Lå vest for Damtjern. Ulen 1og 2. AB
VÆRTTJERNVOLLEN Lå mellom Damtjern og Lysvann. Ulen 1 og 2. AB
TUTHØL hvor Olafsby 1 og 2. Enden 10. AB
NEDRE TUTHØL Lå 500 m syd for Tuthøl, på vestsiden av Dritadalselva. Morud. AB
NORDBRÅTAN Lå nordenfor Kaggevollbråtan. Øderud. AB
KAGGEVOLLBRÅTAN hvor Sørli 9. Fjeld (flere bruk). AB
KAGGEVOLL hvor Brones, Myra 17, Ulen 1 og 2, Skjeldbred 1, Bjørntangen 6, Skretteberg 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11 og 12, Dalsbråten 6, Persbråten 7, Røste 1, 9 og 11, Hære 1, 2, 5 og 7, Skinstad 1, 3 og 6, Raaen 1, Kaggestad 13. AB Kaggevoll var den største setra i Holleia. 26 bruk hadde seterrett. På det meste var det 36 hus der.
URDHOGGSETRA (Gamlesetra) Lå på åsen sørvest for Ulemyra. Åmot 1. AB
ULEMYRA hvor Åmot 1. AB
GRAUTÅSEN hvor Lien 1. AB Har også vært boplass.
GAMLEVOLL Lå på nord-vestsiden av Gamlevolltjern. Lien 1. AB
GAMLE GUBBERUDSETER Lå mellom Sandungen og Gubberudseteråsen. Øvre Gubberud 1. AB
GUBBERUDSETRA Lå på østsiden av Gubberudseteråsen. Øvre Gubberud 1. og Nedre Gubberud 1. AB
FLANNUMSETRA hvor Flannum og Østenenga. AB
GAMLEVOLL Lå nordøst for Kimetjern. Flannum. AB

Vestre Snarum

Navn Hvor Gård Reg. Merknader
SVENSBYSETRA 60.0469167° N 9.7931194° Ø 339 moh Svendsby 1 og 5 AB
LANGERUDSETRA 60.030625° N 9.81595° Ø 425 moh Langerud 1 og 4. AB
GLØMMESETRA Lå på vestsiden av Høgåsen. Glømme 1. AB
HOVDESETRA 59.9938214° N 9.8450855° Ø 352 moh Hovde 1. AB
SÅSTADSETRA 59.9882961° N 9.8487211° Ø 416 moh Såstad 1. AB
SKUTERUDSETRA 59.9800834° N 9.8528917° Ø 466 moh Skuterud 1. AB Ble nedlagt så tidlig som i 1780 og ble boplass i Blåfargeverkets tid.

Simostranda og Bingen

Navn Hvor Gård Reg. Merknader
ÅSTERUDSETRA hvor Åsterud 1. AB
GREFSTADSETRA hvor Grefstad 3 og 4. AB
GAMLESETERVØLLEN hvor Grefstad 4 og Åsterud 1. AB
KASTÅSSETRA hvor Grefstad 5 og Bakke 6. AB
BAKKESETRA hvor Bakke 1. AB
BENNESBYSETRA hvor Bendiksby 1. AB
LØBBENSETRA Lå 3,5 km syd-vest fra gården. Lobben 1. AB Her hadde også Steinsrud 5 seterbu.
NYSETRA Lå 1,3 km syd for gården. Lobben 3. AB
LOBBENSETRA Lå litt syd for Nysetra. Lobben. AB
GUNNARRUDSETRA Lå 500 m syd for Nysetra. Gunnarrud. AB
KLEGGSTADSETRA hvor Klegstad 2. AB
BERGANSETRA Lå i Torudåsen. Bergan. AB
TORRUDSETRA Lå trolig mellom Torudhøgda og Libergsknatten. Torrud. AB

Finnemarka

Navn Hvor Gård Reg. Merknader
Gården PILTERUD har en gang vært seter ifølge Modums historie. Ved Holsfjorden på Østmodum. (Ei grend?) Tandberg 1. AB I 1640 var det ingen hus på gården, bare ei seterbu som ble benyttet av bønder fra Ringerike og som kom over fjorden for å setre. Stedsnavnet Kusand tolkes som stedet hvor de landsatte sine kyr. 59.9754226° N 10.264586° Ø
Boplassene JØSLIEN og GLITRE 59.8743361° N 10.0258333° Ø 432 moh
59.8682274° N 10.0556345° Ø 380 moh
Har opprinnelig vært seterbruk for presten på Heggen. AB
GAMLEVOLLEN Lå øst for Plommetjern.
59.9797936° N 10.1637712° Ø 610 moh
Var trolig setra til Kimerud. AB
TANDBERGSETRA Lå på Natvedtvollen. Tandberg 1. AB
NATVEDTVOLLEN 59.9797936° N 10.1637712° Ø 598 moh Natvedt 1. AB
BJERTNESVOLLEN 59.9902619° N 10.1525793° Ø 596 moh Bjertnes 2. AB Nedlagt 1920.
GAMLEVØLLEN Lå ved veikrysset Breiliveien – Hanseløkkveien Askerud (?). AB
GULSRUDSETRA hvor Gulsrud. AB
GÅSERUDSETRA hvor Gåserud. AB
MELÅSETRA hvor Melåen. AB
SVARTDALSVOLLEN Lå mellom Ingeborgsputt og Breiliputten. Trolig felles seter for Tangerud og Orholt. AB
FURESETRA Lå på vestsiden av Breilitjern. Mesteparten av vollen er nå neddemt. Denne var seter da Fure var et bruk. AB
SANDVOLLEN 59.9680571° N 10.1191389° Ø Ved Sandtjern, NØ. Fure søndre 4. Brekke (alle bruk). AB Sandvollen 2021 (gnr 14, Modum).jpegHer var også felles seter for flere småbruk. Setra var i bruk til omkring 1950. De siste som setret her, var Karen Fure og Gunda Granum.
BERGSVOLLEN (Bæsjvollen) hvor Berg 1 og 2 AB Gamle Modum 2000, side 23
RØSSVOLLEN Setra ligger ved Ventjern. Røed 1 og Fure nordre 2. AB
SKJEGGERUDSETRA Ligger sydøst for Store Elgtjern, nær Lierdelet. Askheim. AB
ASKJUMVOLLEN Ligger mellom Store Elgtjern og Skjeggerudsetra. Askheim. AB
STRANDVOLLEN Lå nord for Store Bomla. Engelstad 1. AB
GAMLE ENGELSTADVOLLEN Lå syd for Lårvika. Engelstad 3. AB Brant ned.
NYVOLLEN Lå mellom Store- og Veslebomla. Engelstad 3. AB
HØGBAKKA (HVALSVOLLEN) Lå i sydenden av Svarttjern. Hval 1. AB
BRÅTASETRA Lå på Hvalsvollen. Bråten 3. AB
GAMLE HVALSVOLLEN Lå nordvest for Svarttjern. Hval og Vike Østre. AB Fellesseter for flere bruk.
AUSTADSETRA hvor Austad 1. AB
GAMLE DISENVOLLEN Lå syd for Disen Broktjern. Disen1, 2, 3, 4 og 7. AB Metalskilt Gamle Disenvollen.jpeg Var heimseter.
NYE DISENVOLLEN Lå lenger øst for Disen Broktjern. Disen 1, 2, 3, 4 og 7. AB Var langseter.
HEGGENVOLLEN hvor Heggen prestegård. AB Nedlagt 1945.
SPONEVOLLEN 59.9055026° N 10.0680746° Ø 468 moh Spone 1, 4 og 5. Øren 1 og 2 og Hovland 1. AB Her var det mange buer, den siste ble nedlagt 1944.

Det ble gjort pollenanalytiske undersøkelser her i 1997.

HOVLANDSSETRA hvor Hovland 3. AB Nedlagt 1916.
GULLIKSETRA Lå ved Midttjern (?) Sønsteby øvre 1. AB
SØNSTEBYSETRA (Westadseter) På sydsida av Langemyr.
59.900294° N 10.0512228° Ø 458 moh
Sønsteby nedre 1 SM Sønstebysætra 2020.jpg Antagelig av nyere enn den andre Sønstebysetra.
SØNSTEBYSETRA (LANGEMYRVOLLEN)(Langemyrseter) På nordsida av Langemyr.
59.902° N 10.052° Ø 457 moh
Sønsteby øvre 2 og Sønsteby nedre 1. AB Sønstebyseter 1919 (Modum).jpg Nedlagt 1950.

Fra gammelt av skal Sønsteby også ha hatt setrer nord for Glitre og syd for Sponevollen.

ILENSETRA hvor Ilen og Snoterud 1. AB
BØRKEBU hvor Snoterud 1 og Holo 2. AB
MÆLUMSVOLLEN hvor Mælum 1. AB
GLOMSRUDVOLLEN 59.8930798° N 9.993234° Ø 468 moh Gustad og Bottolfsbråten. AB Glomsrudvollen gryte.jpeg Nedlagt 1880.
HOLOSETRA Ligger på vestsida av Glomsrudkollen.
59.8929439° N 9.9813401° Ø 539 moh
Holo 4 og 5. AB Ble nedlagt 1895.
Gamle Holoseter Lå ved Maurtjern på østsida av Glomsrudkollen.
59.890256° N 9.9883335° Ø 492 moh
Holo SM Funnet på gammelt kart.
GJELLUMSETRA (KOE-: Seteren) hvor Gjellum 1, Holsrud, Kaldager og Enger. AB Her var det fire seterbuer i 1750-åra.
ENGERSETRA hvor Enger 1. AB