Setskog kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Setskog kirke sett fra syd, kirkegårdssiden.
Foto: Knut Bjørkmann

Setskog kirke i nåværende Aurskog-Høland kommune har eksistert siden 1656. Dagens kirke ble flyttet fra Bunes til Kinnestad i 1874. Setskog kirke hører hjemme i Bjørkelangen-Setskog sogn i Østre Romerike prosti i Borg bispedømme. Dagens kirke ligger øst for innsjøen Setten og riksvei 21 som strekker seg fra Ørje til Skotterud.

Kirkens første malingstrøk ble gjort året etter innvielsen. Sommeren 1962 - mens Setskog ennå var egen kommune - ble kirken malt i nåværende farger: Grå himling med grønne vegger, stolper og sperrer. Inventaret kledelig i gulbrunt. Glassmaleriene i kirkens kor er gitt til menigheten av major Wiel Gedde og hans kone. I nordvinduet ser vi Jesus med disipler. Jesus i Getsemane vises i det sydvendte vinduet.

Utvendig er kirken kledd med hvitmalt listpanel med profilerte lister.

Ikke tilfredsstillende

Arkitekt Jacob Wilhelm Nordan fikk i oppdrag av Kirkedepartementet å gi en uttalelse om kirkebygget basert på tegninene til byggmester Johnsen. Nordan kritiserte: «Grundplanen synes ikke tilfredsstillende i Kirkelig Henseende: Saaledes har Koret intet begrændseteller udpræget Rum, ikke engang er Gulvet lagt høyere end det ligger i den øvrige Del av Kirken. Noget Rum til Sakristi eller Daabsbørn findes ikke, hvilet vel, om nok saa lidet, maa ansees for nødvendighet. Vinduerne har kun en Høide af 2 Alen fra Gulvet, hvilket maa ansees for ringe i en Kirke hvor der ikke bør være anledning til adspredende Udsigt, disse bør derfor flyttes op i en Høide af 3 Alen fra Gulvet hvorved tillige opnaaes roligere og bedre lys.»

Etter en stund ble det et tilbygg med sakristi og rom for dåpsbarn - med hver sin dør ut til koret.

Kilder

  • Skriftlig kilde: Norges kirker - Setskog kirke
  • Muntlig kilde (iflg. Norges kirker): Nils Skjeggenes.