Setten (Akershus)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Setten
Basisopplysninger
Setten.JPG
Bildetekst: Setten - parti fra Strøvik-området
Areal: 11,6281 km²
Høyde: 167 moh.
Vassdrag: Haldenvassdraget
Kommune: Aurskog-Høland
Fylke: Viken

Setten er en innsjø i Høland i Aurskog-Høland kommune og er en del av Haldenvassdraget.

Den har tiløp fra flere store og mindre bekker og elver, blant dem Setta, Hvervselva, Kinnestadelva, Renna, Treskyttelbekken, og utløp gjennom det korte stryket Kolstadfoss til Mjermen og videre gjennom Mjerma til Hølandselva og videre til Skulerudvannet. Setten har et nedbørsfeltareal på 169,47 km² og en reguleringshøyde på 167,24–165,15 moh.

Setten er sterkt forgrenet med mange viker og mindre øyer og ligger i typisk skogterreng, kun stedvis med grense mot innmark. Sjøen var tidligere en viktig del av tømmerfløtingssystemene i området, og har spilt en viktig rolle i Setskogs økonomiske historie som hovedvei for tømmerfløtingen.

I dag er dette mest benyttet til rekreasjon og er et yndet sted for kanopadlere, sportsfiskere og campingturrister.

Setten har gitt navnet til Setskog, men navneopprinnelsen er uklar.

Tømmerfløtning

D/S «Mjølner» ved Bolstadøya i Setten.
Foto: Akershusbasen (1893).

Setten var en del av et større tømmerfløtingssystem som kunne fløte tømmer fra Eidskog via Soots kanal fra 1849, til Mjermen og videre mot sjøene i Haldensvassdraget. Før kanalen ble bygget måtte tømmeret føres ned i Vänernvassdrag til Sverige. Soots kanal har sitt innløp til Setten ved Tangen i nord og tømmeret måtte slepes med båt til Kolstadfoss i sør. Dette gjorde Kolstadfoss til knutepunktet i tømmerfløtingen da alt tømmeret fra denne området måtte gjennom dette forholdsvis trange stryket.

Eieren av Bolstad fra 1888, major Wiel Gedde hadde ansvaret for fløtingen på Setten og Mjermen. For å trekke tømmeret over både Setten og Mjermen bestilte Gedde slepebåten D/S «Mjølner» hos O. Jakobsens Maskinværksted, Gunneruds gade 15, Kristiania, 26. november 1891 og denne ble levert 30. mars 1892. Sammen med båten ble det laget en tralle for transport av båten over land ved Kolstadfoss mens tømmeret gikk gjennom den smale elven ved fossen. En skinnegang ble anlagt tvers over det lave eidet, og skinnene gikk så langt ut i vannet på begge sider at dampbåten kunne gå opp på en tralle, som da ved hjelp av en vinsj på slepebåten og dens egen maskin og trekkabler i skinnegangen trakk den over eidet og ned på den andre siden hvor den samlet tømmeret igjen for videre slep. Skinnegangen ligger fremdeles i terrenget.

Ombord på D/S «Mjølner» var det alltid fire mann som kjørte båten på skift, to og to. Første skift på Mjermen gikk fra Kolstadfoss til Kjersund og Vaet. Kjersund og Vaet var «flaskehalser» der tømmeret hadde lett for å sette seg fast. Neste skift var til Basnes, og derfra til Bønsdammen. Turen tok omtrent 18-20 timer.

Naturreservat

Fagermosen naturreservat ligger nord for Setten og er et stort, sammenhengende myrområde omgitt av barskogkledde åser og dyrket mark. Dette er en nedbørmyr med flere høydepartier som er typisk for de østre delene av Akershus. Fagermosen er fuglebiotop og fungerer som rasteplass for traner under trekk.

Kilder

Koordinater: 59.8323° N 11.6768° Ø