Sjøgata 14 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Med den store tilstrømmingen av turister til byen har Tromsø outdoor funnet seg en nisje.
Foto: Einar Dahl (2018).
Sjøgata 14 slik generasjoner av Tromsøfolk var vant til å se huset. 1960-tallet.
Foto: Ukjent.
Kjøpmann Johan Peter Hansen
Tromsø Jernvarelager. Vi skimter skiltet til Kroghs hotel i 2. etg. Ca. 1920
Kjøpmann Andreas Koht-Hansen

I Sjøgata 14 i Tromsø drev samme familie butikk i nesten to hundre år.

Johan Hansen & Søn

Johan Peter Hansen (1793-1871) startet forretning i Sjøgata 37 i 1823, på 1830-tallet(?) bygde han våningshus her. Hansen var en driftig kjøpmann som tok sjanser; i 1830 sendte han alene to ladninger med tørrfisk til Trieste.

I 1843 opptok han nevøen Christian Wadel (1814-) som kompanjong i «Hansen & Wadel». Da Wadel startet eget firma i 1846, kom sønnen Johan Schielderup Hansen (1831-) inn i det som ble «Johan Hansen & Søn», i 1855 fulgt av broren Paul Christian Hansen (1828-1910). «Kjøpmenn og skipsredere. Handel med fisk, tran og kornvarer samt tjære, kolonial- og manufakturvarer, tauverk.», står det i en handelskalender fra 1869. Da grunnleggeren døde i 1871 ble Paul C. eneeier. Han var tidlig blitt enkemann, men giftet seg igjen, nå med Anna Koht (1842-), datter av maler Stephanus Koht (1809-).

Religiøs vekkelse

Da den store religiøse vekkelse og strid hjemsøkte Tromsø på 1850-tallet, ble Johan Hansen en av de «vakte». Han brevvekslet med haugianerne i Bergen og engasjerte seg i det religiøse livet i byen. Den 19. mai 1856 meldte de første 12 seg ut av statskirken og dannet sin frimenighet med Johan Hansen som forstander. Innen utgangen av året hadde de 117 medlemmer.

Johan Hansen døde i 1871. Da overtok sønnen Paul Christian Hansen som eneeier.

I 1885: Enkefru Abelone Dothea Hansen, kjøpmann Paul Christian Hansen med kona Anna Ursilla, fire barn og tjenestepikene Elisabeth Riis, Hanna Margrethe Hansen og Anna Kornelia Semmingsen, gårdsdreng Petter Andreas Rist.

Etter Paul Chr. Hansens død i 1910 ble firmaet tatt under konkursbehandling. – Skjøte fra Skifteretten til Haldis Koht Hansen på denne eiendommen og Sjøgata 31, i 1911.

Pauls sønn, Andreas Koht Hansen (1876-), forsøkte å drive forretningen videre. Han var også kjent som sangerbror, kunstelsker og amatørmaler. Det gamle handelshuset ”Joh. Hansen & Søn” lot seg imidlertid ikke redde og ble avviklet i 1916.

Forretningsgård og brygger ble allikevel i familien, Hadis Koht Hansen var gift med Andreas Hansen.

I 1896 ble det holdt delingsforretning hvor eiendommen ble delt i matr.nr. 156a (Sjøgata 14) og 156b (Storgata 77). – I 1897 solgte Paul Hansen nr. 156b til skomakermester Chr. Junge.

Karl Jacobsen hadde ca. 1908 gullsmedverksted her før han flyttet til Storgata 90.

I 1911 startet Kristianne Krogh ”Frk. Kroghs Hotel” i 2. etg. Kroghs Hotel er her fortsatt i 1916, med hotelvertinde Kristianne E. og husstyrerinde Inger Bolette Krogh.

I 1932 holdt også blikkenslager O.M. Kristoffersen til her.

Tromsø Jernvarehandel

Leiekontrakt mellom Haldis Koht Hansen og A/S Tromsø Jernvarelager om de av selskapet nå benyttede butikk- og forretningslokaler i denne eiendom og Sjøgata 31 for et tidsrom på 10 år, i 1917.

Tromsø Jernvarelager ble etablert i årene før krigen av Andreas Koht Hansen som en spesialforretning i bygningsartikler og isenkram, gassbadeovner og kaminer. I 1922 ble forretningen omorganisert som et A/S med navn Tromsø Jernvarehandel A/S, «jernvarer, bygningsartikler, kjøkkenutstyr, motor- og skipsrekvisita, verktøy, m.m.», med disponent Aandreas Koht Hansen i 1940, Hedley R. Johansen i 1957/86.

Blikkenslager O.M. Kristoffersen (Paul Kristoffersen), telefonistinne Marit Mack, (1946).

Eid av Haldis Koht Hansen i 1918/1932 og 1946. Pensjonistene Haldis og Andreas Koht Hansen, (1957).

Skjøte fra Haldis Koht Hansen til Hedley R. Johansen i 1962.

Butikken hadde kjøkkenutstyrsavdeling i Storgata 75, og var i mange tiår en meget betydelig forretning innenfor alt som sorterte under en jernvarehandel.

Tromsø jernvarehandels avdeling i Sjøgata 14 ble lagt ned i 2007. Avdelingen i Storgata 75 led samme skjebne i 2011. I 2012 holder firmaet «Tromsø natur og fritid» til i de gamle lokalene.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Ytreberg, Nils A.: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Diverse telefonkataloger.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.

Koordinater: 69.65025° N 18.95763° Ø