Sjøgata 51 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Mellom bryggene var det mange spennende områder. Sjøgata 51 bak til venstre.
Foto: Vilhjelm Riksheim, ca. 1938.

Sjøgata 51 i Tromsø var et enslig murhus i en skog av trebrygger. Men det hjalp ikke 14. mai 1969, da tok brannen også dette huset.

Einar Braathen

Murgård i 4 etg. oppført av kolonialhandler og fotograf Tøllef Bakland. Kart- og delingsforretning hvor denne parsellen skilles ut fra Storgata 81 og gis adressen 81b, i 1920.

Einar Braathen (1881-1937)fra Hønefoss kom til Tromsø rundt 1912 og ble ansatt hos smeden og motorreparatøren Gerhard Gabrielsen. I 1917 startet Braathen opp for seg selv i Fredrik Langes gate 14. I 1920 kjøpte han gården, Storgaten 81b,som i 1933 fikk adresse Sjøgaten 51, for kr. 50 000,- av T. Bakland. Her etablerte han sitt eget motorverksted. Bygget, på bare 68 kvm grunnflate, ble kjent som ”Skyskraperen”, med sin smale, skjeve form og 4 etasjer. Einar Braathen døde under et arbeidsoppdrag i 1937, enken Thea Braathen og sønnene fortsatte driften.

Overtatt av Tromsø Handels- og Privatbank på auksjonsskjøte i 1930. Optiker Mikkelsen hadde verksted i 2. etasje., i 4. var det hybler og leiligheter. I 1. etg. drev smed David Davidsen fra Vesterålen sitt (1898-1975) mekanisk- og sveiseverksted fra 1940 av og helt til 1969.

E. Braathen motorverksted, (Thea Braathen), arbeider Gudrun Norbye, (1946).

Eid av Troms Felleskjøp i 1946.

Brant ned 14. mai 1969.

Adressen brukes ikke i dag.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Austad, Arne-Tinus Aune: Jeg ruller! En kjøretur gjennom Tromsøs bilhistorie. Tromsø 2005.