Skifterett

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skifterett er navnet som tidligere ble brukt på en domstol når den behandla skiftesaker, det vil si saker som omhandla arv, konkurs, gjeldsforhandling eller skilsmisse. Normalt var det byretten eller herredsretten – fra 2002 tingretten – som behandla slike saker. Slike navneskifter forekom også ved andre sakstyper, for ekstempel forhørsrett ved saker omkring varetektsfengsling og namsrett i innkrevingssaker.

Fra 1. januar brukte man ikke lenger slike særbetegnelser, og alle skiftesaker ble lagt til tingretten som første instans. Det finnes ett unntak, nemlig i Oslo der Oslo byfogdembete behandler skiftesaker.

Som med mange andre navneendringer har begrepet skifterett blitt brukt på folkemunne i lang tid etter at det formelt ble avskaffa.

Litteratur og kilder