Skippergata 14 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Etter å ha vært igjennom en bokstavelig talt mørkebrun og trist periode ble huset restaurert i 2012/13.
Foto: Einar Dahl 2017
Sjåen i bakgården ble også erstattet med leiligheter.
Foto: Einar Dahl 2017
Jakob Dahl kjøpte huset i 1915. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt
Skippergata 14 i 1972.
Foto: Håvard Dahl Bratrein
Skippergata 14 sett fra Nordre Tollbodgate i 1972.
Foto: Håvard Dahl Bratrein
Skippergata 14 hadde farverike leieboere i 1982.
Foto: Ukjent.

Skippergata 14 i Tromsø var hjemmet til komponisten Adolf Thomsen. Gammelt matrikkelnummer 134.

Smed Thorstensen

Målebrev til Johannes Moberg, datert 5. aug. 1818, tinglyst 16. aug. 1852.

Skjøte fra Johannes Moberg til Tron B. Schjølberg, i 1825.

Auksjonsskjøte til Wilhelm Andersen i 1846. Han solgte gården videre til N.J. Nilsen samme år.

Skjøte fra N.J. Nilsen til Heinrich Lintner, i 1856.

Skifte etter enkemadam Lindner til smed Ole Torstensen, i 1861.

I 1865 bodde smedmester Ole Thorstensen her med kona Karen Sørensen, en datter, en pleiedatter og tre drenger. Skipper Nils Jonsen og kona Amalia.

Skjøte til Ole Torstensen på et grunnstykke fra matr.nr. 133 (Skippergata 16), tinglyst 29. nov. 1866.

I 1875: Smedmester og huseier Ole Thorstensen med kona Karen og fem barn, hans mor, en pleiesønn, samt fem smeddrenger. Her bodde også garn- og traadhandler Martine Clodius (f. Buck) med tre døtre og en tjenestepike.

I 1885: Lærerinne Therese Tygen med to sønner og tjenestepiken Trine Stellander, dampskipsfører O. Bottofsen med kona Anna og datteren Astrid, tjenestepike Marie Olsen. – Bottolfsens flyttet til Kirkegata 10 året etter.

I 1891: Enke Bolette Nilsen med tre barn, enke Anna Marie Røning med barnebarnet Anna Marie Olsen.

Organist Thomsen

Auksjonsskjøte til organist Thomsen, i 1896.

Adolf Thomsen (1852-1903) kom fra Bergen i 1883 og bodde i Tromsø til sin død. Han var stadsmusikus og en dominerende skikkelse i byens musikkliv som sanglærer, organist og dirigent. Han hadde sine egne, årlige kirkekonserter som var svært populære. Thomsen er kjent som komponist av ”Å, eg veit meg eit land” og ”Når fjordene blåner”. Han startet musikkhandel i 1897 og drev den til sin død i 1903. – I 1946 ble en byste av Thomsen avduket i parken ved Tromsø domkirke, kunstner var Trygve Thorsen.

I 1900 bodde Thomsen her med kona Lorentze og fem barn. Han leide ut til agent Carl M. Johannesen med kona Antone og deres tre barn.

Skjøte fra fru Lorentze Thomsen til Kristian B. Pedersen, i 1908.

Musikkhandler Pedersen

Etter en periode startet Chr. B. Pedersen ”Tromsø Musikkhandel”, flyttet så til Storgata 62.

I 1910: Indehaver av «Tromsø Musikhandel» Chr. B. og Laura Pedersen med tre barn, tjenestepike Marianne Pedersen, gruvearbeider Georg og Laura Haagensen, kontorist Emil og Julie Olsen med fire barn, hustømmermann Henrik Agersborg Pedersen, hyrekarl Torleif Henriksen med en sønn, kontorist Mathias og Hansine Haugen med en datter, stuert Ivar og Laura Andersen med to døtre.

Bevilling for fru Laura Pedersen til å sitte i uskiftet bo etter Chr. B. Pedersen, i 1914.

Fiskehandler Dahl

I 1915 kjøpte fiskegrossist Jacob Dahl huset, han hadde startet meglerforretning i 1910. Begynte med salg av agnsild- og tønner, slo seg opp som fiskeoppkjøper og drev forretning her i mange år; befraktning, assuranse, agent for Wichmann-motoren.

I 1916: Syerske Inga Andersen, syerske Klara Therese Andersen, skipsfører Lars Moe Hagerup, Erlanda Charlotte Hagerup, handlende Anne Marie Holst, sypike Hilda Johnsen, massøse Elise Therese Sørensen, Anna Ødegaard.

Eid av Jakob Dahl i 1918. - Auksjonsskjøte til Tromsø Handels- og Privatbank i 1924.

Skjøte fra Tromsø Handels- og Privatbank i likvidasjon under off. adm. til frk. Else Schjelderup, Skånland, i 1933.

Skipsreder Ludolf Schjelderup, forretningsfører Nils og fru Aagot Eilertsen, vaktmester Kristian Sørensen, (1940).

Jacob Dahl, generalagent for Wichmann-motoren, meglerforretning, assuranse, Jacob Dahl A/S, sild- og fiskeforretning, kasserer Nils og kontordame Aagot Eilertsen, (1946).

Eid av Else Schjelderup i 1946.

Else Schjelderup døde i 1957 og arvingene var Thomas og Ludolf Schjelderup og Rakel Jakhelln.

Jacob Dahl

Skjøte fra arvingene til Else Schjelderups brordøtre: Johanne Olin, Sigrun og Liv Else Schjelderup, i 1958. – De solgte videre til Jacob Dahl samme år.

Jacob Dahl, motoragentforretning, (1957/72), snekker Arne Sørensen, styrmann Harald Vetrhus, (1957).

Finn Dahl, mek. verksted/agentforretning, (1966).

Jacob Dahl døde i 1972 og hjemmelen gikk over til barna Ruth Vetrhus og Finn Dahl.

Karl Ditlefsen

Skjøte fra arvingene til Karl Ditlefsen i 1972.

Odd Michaelsen A/S, agent/kommisjonsforretning, (1972), Ruth og Harald Vetrhus, (1972).

Chr. F. Grøner A/S, ingeniører, (1977), Number One, (1977).

Pepperoni A/S, (1982), Victoria frisørsalong, (1982).

Tannlege Bjørn Figenschou, (1986/90), tannlege Rolf Lindin, (1986/90), Tore Nitter, spes. øyesykdommer, (1986), Aleksander Stojanovic, spes. øyesykdommer, (1986), Øyelegesenteret, (1986), Kai Rune Otterlei, (1986). – Huset ble ombygd og nypanelt på 1980-tallet og framsto i en bedrøvelig skikkelse.

Cathrine Ditlefsen, (1993).

Huset var eid av Karl Ditlefsen til Totalrenovering A/S overtok og totalrenoverte huset i 2012/13. De brakte huset tilbake til gammelt, vakkert utseende og seksjonerte det i småleiligheter.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Hansen, Jonny: Minner i stein. Tromsø 2005.