Skippergata 24 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nr. 24 klamrer seg fast, mens nr. 26 forsvant.
Foto: Einar Dahl 2017
Huset hadde en hyggelig bakhage, men de nye naboene kom plutselig veldig nærme...
Foto: Einar Dahl 2017
Skippergata 24 ligger på hjørnet i dag som det gjorde for mer enn femti år siden, i 1960.
Foto: H.A. Brandt
Serine Olsen var Paul Olsens myndige hustru. 1900-1910.
Foto: Chr. Hansen

Skippergata 24 i Tromsø er et lite trehus med gammelt matrikkelnr. 126.

Karen Ellefsdatter

Målebrev til Andreas Mortensen, datert 8. jan. 1825, tinglyst 27. aug. 1838.

Auksjonsskjøte til Johan P. Jakobsen, i 1843.

Testamente mellom J.P. Jakobsen og hustru Karen Ellefsdatter, datert 29. okt. 1840, tinglyst 25. juni 1845, hvoretter eiendommen er tilfalt sistnevnte.

Skjøte fra Karen Ellefsdatter til Benoni Hansen, i 1846.

Skjøte fra Karen Ellefsdatter til Benoni Hansen og Ellef Johannessen Solberg, i 1850.

Auksjonsskjøte fra Benoni Hansens dødsbo til Johan Jakobsens enke, i 1852.

Skjøte fra Ellef Johannessen Solberg til bødker Henrik M. Knudsen, i 1852.

I 1865 bodde bødkermester Henrik Wilgohs Knudtsen her med kona Ingeborg Anne og fem barn.

Vognmann Olsen

Paul Olsen drev assortert detailhandel i 1869.

Skjøte fra H.M. Knudsen til skipper Lars Jørgensen og kjører Paul Olsen, i 1873.

Kjører Paul Olsen med kona Eleonora Andrea og fem barn, skipper Lars Olai Jørgensen med kona Nikoline og to sønner, i 1875.

Kjøpekontrakt hvor Lars Jørgensen selger sin ½-del til Paul Olsen, i 1878.

I 1885: Vognmann Paul Olsen, butikkjomfru Amalie Olsen, Leonhard Olsen, tjenestepike Maren Nielsen.

I 1891: Enkemann Paul Olsen med sønnen Leonart Kristian, tjenestepike Hanna Amalie Sørensen.

Hjemmelsdokument hvoretter eiendommen ved skifte etter Paul Olsens hustru Leonora Andersdatter er utlagt ektemannen, i 1896.

I 1900: Paul og Serine Olsen, med en fostersønn.

Vognmann Paul og Serine Olsen, lærerskoleelev Halfdan Osmark, tjenestepike Johanna Svendsby, i 1910.

Vognmann Olsens arvinger

Skjøte fra Paul Olsens enke Serine Olsen og angivelige arvinger Andreas og Leonhard Paulsen, til de angivelig øvrige arvingene i boet, nemlig fru Elise Georgsen og fru Amalie Kristoffersen, med rett for enken Serine Olsen til fri bruk av hele eiendommen i sin levetid, i 1911.

I 1916: Enke Serine Olsen, enke Hanna Martinussen.

Attest fra Tromsø skifterett om at enken Anne Kristine Serine Olsen er død etterlatende som eneste myndige arvinger datteren fra 1. ekteskap Hanna Aass(?), samt Paul Olsens arvinger fra 1. ekteskap: Andreas og Leonhard Paulsen, fru Amalie Kristoffersen, samt avdøde Elise Georgsens arvinger, i 1932.

Eid av Elise Georgsen og Amalie Kristoffersen i 1932.

Attest fra Tromsø skifterett om at grossererens enke Elise Georgsen er død, etterlatende de myndige arvingene datteren Karen Jensen, samt sønnene Erling og Georg Georgsen, i 1932.

I 1932 holdt snekker Hans Dahl til her, på hjørnet mot Verftsgata.

Justine Jæger

Skjøte fra Karen Georgsen/Jensen, Erling Georgsen og Amalie Kristoffersen til Justine Jæger, i 1934.

Fyrbøter Henry Jæger, (1940 og 1957, da som reparatør).

Skifteskjøte fra avdøde Justine Jæger til enkemannen Henry Jæger, i 1954.

Henry og Edith Jæger, (1972).

Edith Jæger

Henry Jæger døde i 1979, boet overtatt av enken Edith Jæger.

Edith Jæger, (1986/90).

Henry og Edith Jæger, (1972/82), Edith Jæger, (1986/90).

Mellom nr. 24 og 26 lå kiosken til ”Pølse-Petter” Lorentzen på 1960/70-tallet.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99