Skolegata 16 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tromsø høyere almenskole kunne trengt et strøk maling på 1960-tallet.
Foto: Fjellanger/Widerøe (1961)
Mer enn 50 år senere ser bygget vakkert og vedlikeholdt ut.
Foto: Einar Dahl (2016)
Hovedinngangen ligger mot Petersborggata.
Foto: Einar Dahl (2016)
Rundt årtusenskiftet kom det en ny fløy mot Haakon den gamles gate.
Foto: Einar Dahl (2016)

Skolegata 16 i Tromsø er et av Tromsø kommunes mest representative bygg, Kongsbakken videregående skole. - Tidligere Øvre skolegate 16.

Tromsø off. høyere almenskole

Kart- og oppmålingsforretning avholdt 4. jan., tinglyst 20. nov. 1919.

Skjøte fra Anton Evjen til Tromsø kommune i 1920.

1. feb. 1924 ble nybygget til Tromsø off. høyere almenskole innviet og elever og lærere marsjerte i tog opp fra den gamle Latinskolen i Parkgata 18. Der hadde den høyere skolen holdt til siden 1865, med aner helt tilbake til 1832 i Fredrik Langes gate 14. - Den nye skolen var tegnet av stadskonduktør Peter Arnet Amundsen. – Senere ble skolens navn endret til Tromsø gymnas, deretter til Kongsbakken videregående skole, som den også heter i 2016.

Tromsø kunstforening

I 1924 ble Tromsø kunstforening nystiftet og fikk utstillingslokaler i 2 klasserom i 3. etg. Her holdt John Savio sin første utstilling i 1930, sammen med maleren/lyrikeren Louis Kvalstad. Foreningen mistet lokalene under krigen og brukte siden bystyresalen i latinskolen som utstillingslokale, fram til 1961.

Troms kringkasting

Troms Kringkasting A/S, et lokalt aksjeselskap, ble etablert i loftsetasjen med den første senderen bygd i Norge og med regulær drift fra 15. des. 1926. Fra nyttår 1934 ble den en del av den statlige kringkastingen.

Tromsø kommunale husmorskole med bestyrerinne Alfhild Ugland og vaktmester Martin Kvikne, (1940), Margit Brekke var bestyrerinne i 1946 og Bjørg Juliussen i 1957/66.

Tromsø kommunale skoletannklinikk, (bestyrer tannlege Rolf Danielsen, 1957), Tromsø framhaldskole, (1957), Metalltrykkeriet (H. Pettersen), fabrikasjon av kjøkkenutstyr, (1957).

Skjøte fra Tromsø kommune til Troms fylkeskommune, i 1968.

Kongsbakken VGS har vært renovert flere ganger, rundt århundreskiftet ble det reist en helt ny fløy mot Haakon den gamles gate.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.