Skolegata 30 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skolegata 30 sett fra sør.
Foto: Einar Dahl (2016)
Skolegata 30 sett fra nord.
Foto: Einar Dahl (2016)
Her er det fest på lekeplassen foran Gyllenborg skole, med blomsterdekorerte kjøretøyer. I bakgrunnen til venstre ser vi at Skolegata 30 har en stor fløy mot bakgården.
Foto: Marie B. Øien (1949)

Skolegata 30 i Tromsø er en stor, gulmalt villa. I likhet med naboen, Skolegata 28, hadde huset en altan i 2. etg før krigen. - Tidligere adresse: Øvre skolegate 44, Christiansten.

Skipper Johannesen

Skjøte fra Anton Evjen til skipper Kr. Johannesen, datert 14. april, tinglyst 1. mai 1916.

Skjøte fra Kristian Johannesen til Barbro Johnsen i 1922.

Bekjentgjørelse om at Kristian Johannesens bo var tatt under konkursbehandling, i 1923.

Attest fra Tromsøysund sogneprest om at Kr. Valentin Johannesen og Barbro Johnsen ble ekteviet den 25/3-1922, tinglyst i 1929.

Måle- og kartforretning hvorved et grunnstykke ble fraskilt Øvre skolegate 46b og tillagt denne eiendom, i 1930.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn ble endret til Skolegata 30, tinglyst 8/6-1933.

Konsul Berg

Skjøte fra Barbro og Kr. Johannessen til konsul Odd Berg i 1935.

Skjøte fra Anton og Guri Evjens dødsbo, ved Tromsø skifterett, til Odd Berg på den fra Øvre skolegate 32b utskilte parsell i 1930, tinglyst i 1935.

Konsul Odd Berg, pensjonist Laura og telegraffullmektig Oline Johanne Holm, (1940).

Cathrine Berg

Ektepakt mellom Odd og Cathrine Berg hvor det bestemmes at eiendommen skulle være hennes særeie, i 1942.

Odd Berg, husstellærerinne Haldis Evjen, pensjonist Laura og telegrafdame Oline Holm, husmor Ninna Killengreen, (1946).

Pensjonist Johanne og Laura Holm, disponent Johan Hveding, husstellærerinne Hedvig Kjos, (1957).

Oline Johanne Holm, (1966), Johan Hveding, (1966/77).

Fhv. telegraffullmektig Johanne Holm, (1972), Ovidia Pedersen, (1977).

Skjøte fra Cathrine Berg til Tromsø Bunkerdepot, i 1989.

Disponent Johan Hveding, (1982/93), lektorene Ella og Torleiv Senum, (1982/93).

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.