Skolegata 5 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det bor mange folk i Skolegata 5.
Foto: Einar Dahl (2016).
Ikke minst fordi bakgården ble bygd ut på 1990-tallet.
Foto: Einar Dahl (2016).

Skolegata 5 i Tromsø var en tomannsbolig, men det er lenge siden nå. - Tidligere Øvre skolegate 1.

Arbeider Sørensen

Målebrev fra Tromsø magistrat til Petter Sørensen på grunnen, datert 1. og 28. aug., tinglyst 12. okt. 1911.

Delingsforretning hvorved en parsell ble utskilt og tillagt Øvre skolegate 3 (Skolegata 7), i 1911.

I 1916 bodde disse her: Løsarbeider Petter Kristian, arbeider Anton Peder, Gudrun Helene, Karoline Amalie og Pauline Marie Sørensen, politikonstabel Johan Edv. og Klara Bjørnsvik.

Eid av arbeider Petter Sørensen i 1918/32 og 1946.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn endres til Skolegata 5, tinglyst 8/6-1933.

Kontorist Eyvind Sørensen, glassmester Odd og kontordame Anna Krane, (1940). Odd Krane drev forretning i Strandgata 30.

Gårdeier Petter og kontoristene Alf, Eivind og Karl Sørensen, glassmester Odd Krane, (1946).

Petter og Karoline Sørensen døde begge i løpet av 1952. Arvingene var: Else Haldorsen, Olav, Sverre, Eivind og Karl Sørensen, Gudrun Bjerkelien og Anna Krane.

Karl Sørensen

Skjøte fra medarvingene til Karl Sørensen i 1953.

Kontorassistent Eyvind, kontorfullmektig Alf og kontorbetjent Karl Sørensen, (1957).

Alf og Karl Sørensen, (1966).

Konsulent Alf Sørensen, (1982/90), avd.leder Karl Sørensen, (1982/93).

På 1990-tallet ble det bygd et tilbygg på nedsiden og huset ble delt opp i mindre leiligheter. I 2016 har Skolegata 5 adressene 5a-5e.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.