Dagsavisen

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Socialdemokraten»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Arbeiderbladets forside fra 100-års jubileumsnummeret 11. mai 1984.

Dagsavisen, tidligere Vort Arbeide (1884–1886), Social-Demokraten (1886–1923) og Arbeiderbladet (1923–1997), er en uavhengig avis med sosialdemokratisk profil. Den var fra 1886 offisielt organ for Det norske Arbeiderparti. I 1999 ble de formelle båndene til Arbeiderpartiet brutt, men avisa har beholdt sin politiske profil. Fra 2023 kommer papirutgaven ut tre dager i uka, nemlig tirsdag, torsdag og lørdag.

Vort Arbeide og Social-Demokraten

Vort Arbeide ble grunnlagt i 1884 av Christian Holtermann Knudsen i bakgården til Øvre Slottsgate 6 i Oslo. Allerede i 1886 skifta den navn til Social-Demokraten i forbindelse med at avisa ble organ for Den Social-Demokratiske Forening i Kristiania. Året etter ble den organ også for Det norske Arbeiderparti. I 1894 gikk man over til å gi den ut som dagsavis.

Avisa var et underskuddsprosjekt helt fram til 1904, da det endelig ble balanse i regnskapene.

I 1921 tok Martin Tranmæl over redaktørstolen, og under hans ledelse ble avisa det største organet for arbeiderbevegelsen.

Arbeiderbladet

I 1923 skifta avisa igjen navn, denne gang til Arbeiderbladet. Det hadde sammenheng med vedtak i Komintern som fastslo at kommunistiske organer ikke kunne ha betegnelser som sosialdemokrat hengende ved seg. I 1934 flytta redaksjonen inn i Folketeaterbygningen. I samme tiår begynte man å gi ut en riksdekkende utgave, Fram.

Under okkupasjonen 1940–1945 ble avisa stoppa av okkupasjonsmyndighetene. Nasjonal Samlings organ Fritt Folk tok over trykkeriet. Da krigen var over gikk Tranmæl i gang med å bygge opp avisa igjen, og i september 1945 fikk man over til å gi ut Arbeiderbladet som morgenavis.

Fram til 1975 var det Arbeiderpartiets landsmøte som valgte redaktør. Denne ordninga ble avslutta etter at sentralstyret i 1974 avsatte Reidar Hirsti som redaktør. Per Brunvand ble samme år ansatt av avisas styre.

I 1991 ble avisa overdratt til Norsk Arbeiderpresse.

Dagsavisen

Den siste navneendringa, som var et tydelig signal om endring, kom i 1997. To år senere ble de siste formelle båndene til Arbeiderpartiet fjerna da avisa ble omorganisert til et aksjeselskap eid av en stiftelse. I 2008 ble avisa overtatt av Mediehuset Vårt Land.

Redaktører

Vort Arbeide

Christian Holtermann Knudsen (1845–1929) var avisas grunnlegger og første redaktør.
Foto: Ukjent (før 1887)

Social-Demokraten

Arbeiderbladet

Dagsavisen

Andre ansatte

  • Kari Berggrav, var i 1930-åra ansatt som fotograf. Hun var den første kvinnelige pressefotografen i Norge.

Kilder

Se også