Solbjørsparken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I juni 1902 var det kaffefest i Solbjørsparken til inntekt for den nybygde Nordlikjørkja. Overskuddet var på 269 kroner (utdrag fra regnskapsboka for kjørkja).

Solbjørsparken var noe så sjeldent som en offentlig park midt ute på bondelandet. Parken ble anlagt i 1890 på grunnen til garden Solbjør i Nordlia i Østre Toten kommune, cirka 200 m øst for Haugkrysset. Den var i bruk til litt ut på 1900-tallet. Stedsnavna Solbjørsparken og Parkesvingen nyttes derimot fortsatt (2009). I området ved parken ligger det nå (2009) flere bolighus.

Anlegget av parken

Etter at en parsell av hovedvegen (chausseen) mellom Kapp og Raufoss åpna i 1890, fikk Solbjør igjen ei urasjonell "snyte" på andre sida av vegen. Dette var trulig den direkte foranledningen til at det kunne bygges en park her. Sammen med naboene på gardene Haug og Berg anla Solbjørsfolka et parkanlegg. I noteringsboka til Ole Christian Haug går det fram at 60 lass grus til gangene ble kjørt fra Bergsskauen. I motsetning til andre samlingsplasser på bygda, som dansesletter og såkalte "tramper", var Solbjørsparken trulig et ganske forseggjort anlegg.

Bruk

I dagboka si nevner Haug flere tilstelninger som fant sted her: I 1890 var det høstfest med ølservering. Da var også dansegolvet ferdig. 209 personer betalte inngangsbillett, 1/3 av alle voksne innbyggere i Nordlia. Andre arrangement ble kalt "kaffefester", og da ble det sikkert ikke servert alkohol. I 1893 skulle det arrangeres en kaffefest her til inntekt for ofrene for Verdalsraset, men festen ble avlyst på grunn av dårlig vær! I 1902 og 1903 var det kaffefester til inntekt for den nybygde Nordlikjørkja. Haug hadde vært formann i byggekomiteen. 17. mai 1903 møtte også elevene fra Bjørnsgård skole her før de gikk til hovedarrangementet på Faukalmoen.

Kilder og litteratur