Solum sanitetsforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Solum sanitetsforening ble dannet under namnet Solum tuberkulosefondsforening 5. mars 1908. Stiftelsen skjedde hos Margaretha CappelenLilleklosteret i Gråten vegen i Skien. Hensikten med foreningen var å bekjempe tuberkulose i Solum. På årsmøtet i 1932 ble foreningens navn endret fra Solum diakonisseforening til Solum Sanitetsforening.

Solum diakonisseforening avsatte i sitt årsmøte 5. februar 1907 til et vordende tuberkulosefond for Solum kr. 500,-. Da foreningen fant ikke alene å magte opparbeide dette fond i noen nær fremtid, ga den sin formannn i oppdrag å henvende seg etter eget skjønn til de man måtte anta og håpe ville interessere seg for et sådant fonds opparbeidelse og søke danne en forening for dette formål. Formannnen Sally Knutson henvendte seg til fru Margaretha Cappelen og disse to i fellesskap utsendte i februar 1908 sirkulære til 23 damer innen herredet med anmodning om å interessere seg for denne sak, da den ikke alene er av betydning for Solum herred hvor der finnes særlig mange tuberkuløse syke, men er blitt en nasjonal ulykke mot hvis bekjempelse der nå reises arbeide rundt om i det hele Norge.

Foreningen besto på det meste av kretsene: Skotfoss, Klovholt, Knardalstrand, Dolva, Søtvedt, Kilebygda, Klyve, Bergan, Klosterskogen, Vold, Høydalen og Stavdal.

Arkiv

Arkivet etter Solum sanitetsforening er ordna ved Telemark Museum. Sjå oppføringarkivportalen.

Kilder