St. Hallvards kapell (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
St. Hallvards kapell
Sted: Urtegata i Oslo
Byggeår: omkr. 1890
Endringer: Nedlagt 1897/1935
Kirkegård: Nei
Kirkesamfunn: Den katolske kirke
Bispedømme: Oslo katolske bispedømme
(eg. prefekturet/vikariatet Norge)
Sokn: St. Hallvard

St. Hallvards kapell var det første kirkerommet til St. Hallvard menighet i Oslo. Det ble innreda i en bygård med adresse Urtegata 29, sammen med prestebolig for sokneprest Clemens Hagemann og en lærerinnebolig. Menigheten leide to etasjer i bygningen.

Kapellet var enkelt innreda, og ved hjelp av skyvedører kunne det gjøres om til et skoleværelse. Alter, kommunionsbenk og annet interiør ble tegna av biskop Johannes Olav Fallize.

Det var ved opprettelsen av St. Hallvard menighet i 1890 omkring 130 medlemmer, hvorav mange var fattige eller slet på andre måter. For presten ble det et tungt arbeid, og allerede i 1890 henvendte biskop Fallize seg til St. Elisabethsøstrene for å få hjelp. Han hadde tidligere bestemt at de først om fremst skulle virke i det nordafjelske, men så her et nytt behov. Søstrene sa ja, og overtok raskt menighetens skole i Urtegata. Den ble drevet fram til 1935. Søstrene hadde fra 1898 sitt provinsialhus i bygningen. I tillegg oppretta de St. Elisabeths hjem på tomta ved siden av, nr. 31, i 1902.

I 1896 begynte bygginga av St. Hallvard kirke rett bak Urtegata 29. Den ble konsekrert 28. august 1897, og kapellet ble da nedlagt som soknekirke. St. Elisabeth-søstrene drev som nevnt skolen videre, og beholt det trolig som privatkapell inntil de flytta ut i 1935. De hadde også et kapell i St. Elisabeths hjem i Urtegata 31.

I 1966 ble nye St. Hallvard kirke innvia på Enerhaugen.

Litteratur og kilder