Statens bibliotektilsyn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Statens bibliotektilsyn var en statsetat som ble opprettet i 1949 og nedlagt i 2002. Etaten hadde ansvar for tilsyn med og utvikling av folkebibliotek og, i en lang periode, også skolebibliotek.

Tilsynet ble opprettet som en videreføring av Kirkedepartementets bibliotekkontor, som ble opprettet i 1902 på initiativ av bibliotekpionéren Haakon Nyhuus. Kontoret var først betjent av en biblioteksakkyndig i en deltidsstilling, men var i 1935 økt til et avdelingskontor i Kirke- og undervisningsdepartementet. Som en oppfølging av Bibliotekloven av 1947 ble Statens bibliotektilsyn opprettet i 1949. Etaten mistet mange av sine oppgaver ved kommunalreformen i 1984/85, som førte til bortfall av en rekke særtilskudd til kommunene. Etaten ble nedlagt 31.12.2002 i forbindelse med at ABM-utvikling ble etablert. De folkebibliotekrelaterte statlige oppgavene ble i 2010 overflyttet til Nasjonalbiblioteket.

Direktører i Statens bibliotektilsyn har vært Arne Kildal, Anders Andreassen, Else Granheim og Asbjørn Langeland.

Tilsynet utga tidsskriftet Bok og Bibliotek.

Arkiv

Arkivet etter Statens bibliotektilsyn fra perioden 1921-2004 finnes i Riksarkivet.

Litteratur

  • Erling Annaniassen og Geir Vestheim. Bok over land : trekk ved Statens bibliotektilsyns historie. Tano Aschehoug, 1999. ISBN 9788251839273. Fulltekst i bokhylla.no
  • Øivind Frisvold. «Utsyn fra Tilsynet : Ny bibliotekhistorie gir også perspektiv på dagens debatt» I: Bok og bibliotek, nr 7/8, 1999 Fulltekst) Anmeldelse av Bok over land
  • Jannicke Røgler. Hysj! Om samlingen av biblioteksektoren på nasjonalt nivå. Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag. Fulltekst.

Utgivelser

Med Statens bibliotektilsyn som utgiver eller medvirkende: I bokhylla.no: 42 bøker/trykksaker tilgjengelig i full tekst og 1 film.