Statsadvokat

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En statsadvokat er en embetsperson som utøver påtalemyndighet innenfor et embetsdistrikt. Det er normalt statsadvokaten som avgjør om det skal tas ut tiltale. For enkelte alvorlige saker er myndigheten lagt til Kongen eller riksadvokaten. For forbrytelser med strafferamme på mindre enn seks år er myndighet til å ta ut tiltale delegert til politiet. Det er ti embetsdistrikter i Norge, som ledes av hver sin førstestatsadvokat. Statsadvokatene ved Økokrim og Det nasjonale statsadvokatembetet (tilknytta Kripos) kommer i tillegg til de ti distriktene.

Statsadvokaten fører normalt alvorligere saker selv i tingretten, og skal som hovedregel føre saker selv i lagmannsretten og Høyesterett.

Sjefen for Spesialenheten for politisaker har statsadvokatkompetanse, men tilhører ikke statsadvokatkollegiet.

Kilder