Riksadvokaten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bernhard Getz var landets første riksadvokat, her fotografert i 1896.
Foto: Ludwik Szacinski/Oslo Museum

Riksadvokaten er den øverste embetsmann innen påtalemyndigheten, som han har den overordnede ledelsen av.

Riksadvokatembetet ble opprettet da lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) av 1. juli 1887 trådte i kraft 1. januar 1889. Ifølge lovens §§ 72-73 skulle Riksadvokaten ha den overordnede ledelsen av landets sivile påtalemyndighet, og under seg hadde han statsadvokatene og politiet. Bare kongen - det vil si kongen i statsråd - hadde instruksjonsmyndighet over ham. Fortsatt er det slik at Riksadvokaten er ikke underlagt ett enkelt departement, kun kongen i statsråd. Det finnes imidlertid ikke eksempler på at instruksjonsadgangen har blitt benyttet i praksis.

Denne sentraliseringen av landets sivile påtalemyndighet, som inntil da hadde ligget under amtmennene, var et ledd i en omfattende reform av det norske strafferettssystemet mot slutten av 1880-tallet, som også inkluderte innføring av jury, og opprettelsen av lagsogn og lagdømmer. Riksadvokatembetet besto av én person, Riksadvokaten selv, fram til 1935, da det ble opprettet en stilling som riksadvokatfullmektig. Det er senere betydelig utvidet.

Den første riksadvokat var Bernhard Getz, en av sin generasjons mest kjente jurister.

Riksadvokaten avgjør tiltalespørsmålet for de mest alvorlige forbrytelser, og avgjør klager over påtaleavgjørelser som statsadvokatene og Spesialenheten for politisaker fatter. Embetet fører tilsyn med, og arbeider for, kompetanseheving i påtalemyndigheten for øvrig.

Riksadvokater

Periode Navn Merknader
1889–1901 Bernhard Getz (1850–1901)
1901–1904 Johan Blackstad (1832–1904)
1906–1911 Harald Smedal (1859–1911)
1911–1928 Peder Kjerschow (1857–1944)
1928 Otto Backe (1874-1928) Døde en uke etter at han tiltrådte
1928-1929 Peder Kjerschow Konstituert i sitt gamle embetet etter Backes død
1929–1940 Haakon Ragnvald Olsen Sund (1873–1965) Avsatt av NS-regimet
1941–1945 Jørgen Kornelius Nordvik (1895–1977) Innsatt av NS-regimet. I 1949 dømt til 12 års fengsel for landsforræderi.
1945–1946 Sven Arntzen (1897–1976) Hovedansvarlig for rettsoppgjøret etter krigen
1946–1967 Andreas Aulie (1897–1990) Tidligere sjef for Rikspolitiet.
1968–1979 Lauritz Jenssen Dorenfeldt (1909–97)
1979–1986 Magnar Flornes (1928–86)
1986–1997 Georg Fredrik Rieber-Mohn (1945–)
1997– Tor-Aksel Busch (1950–)

Galleri

Kilder