Harald Smedal (1859–1911)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Harald Smedal.
Foto: Ukjent, hentet fra Studenterne fra 1876 (1901).

Harald Smedal (født 5. april 1859 i Kristiansand, død 3. mai 1911 i Kristiania) var jurist og politiker (V), statsråd i Hagrups koalisasjonsregjering 1895-1898 og riksadvokat, landets tredje, fra 1906 til sin død. Han deltok i, og ledet, flere lovkommisjoner, og var opptatt av internasjonalt samarbeid innen sine fagfelt.

Familie

Harald Smedal var sønn av fattigforstander Ole Haraldssøn Smedal (1822–1874) og Caroline Olsen (1827–1911), og ble gift i 1886 i Stavanger med Caroline Kirkgaard Hofgaard (1863–1889). Han var bror av fengselsdirektør Axel Smedal (1866–1939) og far til jurist og grønlandsaktivist Gustav Smedal (1888–1951).

Liv og virke

Harald Smedal vokste opp i Kristiansand, hvor han tok examen artium i 1876. I 1881 ble han cand.jur., deretter var han fullmektig hos sorenskriveren på Jæren, før han høsten 1882 ble fullmektig ved Kristiania skifterett.

Sommeren 1884 var Smedal på studiereise til Sverige, Danmark, Tyskland og Sveits for å studere strafferett og fengselsvesen. Gjennom karrieren foretok han en rekke utenlandsreiser, blant annet som norsk representant ved internasjonale kongresser, og han ble særlig opptatt av internasjonal kontakt og samarbeid over landegrensene.

Smedal ble overrettssakfører i 1885, og etablerte seg med egen forretning i Kristiania. Han ble høyesterettsadvokat året etter. I august 1889 ble han utnevnt til statsadvokat i Borgarting lagdømme, men senere lovkomitéarbeid gjorde at han ikke virket i embetet i særlig grad.

Smedal ble statsråd for Venstre i oktober 1895 i Francis Hagerups koalisjonsregjering. Først var han ved statsrådsavdelingen i Stockholm, før han i november 1896 ble han sjef for Revisjonsdepartementet. Fra august 1897, til regjeringen gikk av i februar 1898, var han justisminister.

Fra april 1901 var Smedal generalkrigsadvokat (generaladvokat), et embete han hadde til han ble utnevnt til riksadvokat i 1906 etter Johan Blackstad (1832-1904). Da hadde han han vært konstituert i embetet i deler av perioden etter Blackstads bortgang. Smedal forble i embetet som riksadvokat til sin død.

Smedal var gjennom store deler av sitt yrkesaktive liv opptatt med lovgivningsarbeid, for eksempel ble han i 1888 sekretær for Straffelovkommisjonen av 1885 (med Bernhard Getz som formann), i 1891 ble han medlem av Sivilprosesskommisjonen, (også med Getz som formann), og i 1891 ble han også formann i komiteen som sørget for å harmonisere den militære rettergangsloven med straffeprosessloven av 1887.

Harald Smedal ble ridder av St. Olavs Orden i 1896.

Enkelte bosteder

Ved folketellingen for Kristiansand i 1865 er Harald Smedal oppført, sammen med foreldrene og fire søsken, i Ø. 18de Qvartal. Ved folketellingen for Kristiania i 1885 er han oppført som overrettsaksfører på adressen Ullevålsveien 15 sammen med broren Olaf, som var student. Ved folketellingen samme sted for 1910 er Smedal oppført som riksadvokat i Svoldergata 4. Han var da enkemann, og bodde der med sønnene Olaf og Gustav.

Ettermæle

Harald Smedal er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

I sin artikkel om Harald Smedal i Norsk biografisk leksikon, beskriver Georg Fredrik Rieber-Mohn ham slik (utdrag):

Vesentlige deler av de lovforarbeider som Smedal var med på å utforme, er ført i pennen av ham selv. Det er sagt om ham at han hadde en betydelig evne til å uttrykke seg klart og presist. ... Harald Smedal er karakterisert som et menneske med stor arbeidskraft og som en fin personlighet.

Harald Smedal er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Gravminnet, der tittelen Riksadvokat er benyttet, ble reist av venner året etter hans død.

Kilder

Eksterne lenker