Andreas Aulie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Andreas Aulie

Andreas Aulie (født 17. november 1897 i Kristiania, død 17. januar 1990 i Bergen) var politijurist, sjef for Rikspolitiet fra 1942 til 1946 med kontor i London resten av krigen, og rikadvokat i årene fra 1946 til han gikk av med pensjon i 1967.

Slekt og familie

Han var sønn av auksjonarius Nils Balthazar Aulie og husmor Martha Amalie Aulie.

Han var bror til kunstmaler og professor Reidar Aulie (1904–1977).

Før krigen

Aulie vokste opp i Kristiania, hvor han tok examen artium på Frogner gymnas, og deretter juridisk embetseksamen ved universitetet i 1920. Han var deretter dommerfullmektig ved Lofoten sorenskriverembete. Han ble politifullmektig i Bergen i 1922, og tjenestegjorde ved Bergen politikammer til 1939, hvor han fra 1930 var kriminalsjef. I 1939 ble han utnevnt til statsadvokat i Bergen og Hordaland.

Krigen

Høsten 1940 ble han innkalt til den kommissariske statsråd for Justisdepartementet, Sverre Riisnæs, som også hadde vært statsadvokat før krigen. Aulie fikk melding om at statsrådkollegiet ville ha ham som ny riksadvokat, noe han avslo. Han fikk klare signaler av et avslag ville kunne innebære ibehaqgeligheter, og i januar 1942 flyktet han til Sverige og videre til Storbritannia da han var ønsket der for å bidra til å forberede det norske politis beredskap ved frigjøringen. Familien måtte bli igjen i Bergen og NS-myndighetene besluttet å frata ham norsk statsborgerrett og konfiskere hans formue, slik at hans kone og to døtre måtte flyttet fra deres hjem.

I forkant av at han våren 1943 ble utnevnt til rikspolitisjef, ble familien hentet ut av Norge før utnevnelsen ble kunngjort over BBC. Aulie la ned et stort arbeide i å rehabilitere det norske politiet fram måt krigsavslutningen og det kommende rettsoppgjøret. I løpet av dette arbeidet var han flere ganger i Norge og hadde møter med ledelsen i Milorg.

Etter krigen

Aulie vendte tilbake til Norge da freden kom og satt som øverste politisjef fram oktober/november 1946, da han overtok som nriksadvokat etter Sven Arntzen. Det var en enorm arbeidsbyrded, som ble forsterket av et press om fortgang i rettsoppgjøret, samtidig som fokuset stadig ble mer rettet framover og et ønske om å legge krigen bak seg.

Aulie ble utnevnt til kommandør med stjerne av St. Olavs Orden, kommandør av den svenske Vasaorden og tildelt den britiske Order of the British Empire.

Han flyttet som pensjonist tilbake til Bergen, og ble da han døde gravlagt på Møllendal kirkegård.

Kilder