Steinalderminner på Bjarkøy (Harstad)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kart over fortidsminner på Bjarkøy.

Øyene i tidligere Bjarkøy kommune, og særlig Bjarkøy, har en usedvanlig rik kulturhistorie. Spesielt fra jernalderen er det gjort fantastiske arkeologiske funn. (Se kart.)

Bjarkøy er vel mest kjent på grunn av historien om Tore Hund og hans sentrale plass i kongesagaen til Snorre Sturlasson. Men det som gjør Bjarkøy spesielt arkeologisk interessant, er det store mangfoldet av spor etter mange hundre, ja flere tusen år før Tore Hunds dager.

Da isen trakk seg tilbake for ca. 12.000 år siden, begynte menneskene å høste av ressursene langs kysten. Det eldste funnet på Bjarkøy, liker øst for Austnes, er fra yngre steinalder, altså fra perioden 4.500 til 1.800 år før Kristus

Maktsentrum på Jesu tid

Funn fra seinere tider viser at Bjarkøy var et maktsentrum og høvdingesete gjennom hele jernalderen. Her finnes store båtgraver og markerte nausttufter. På Sandmelen lå verdens nordligste tunanlegg, som var i bruk fra år 200 etter Kristus. Dette ble dessverre pløyd vekk i 1950-åra.

Havet, sjøveien, landskapet og gunstig klima var de viktigste forutsetningene for den velstand som preget Bjarkøy og som ga stedet en fremtredende plass i norsk historie og har betydd mye for utviklinga i hele regionen i eldre tid.

Forslag til fredning

Riksantikvaren hadde i 2010 foreslått fredning av kulturminnene, noe som kom i strid med grunneiernes interesser. Ennå i 2013 var denne saken ikke avgjort av Harstad kommune.

Kilde