Stenslivegen (Gjøvik)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Stensli, som har gitt navn til vegen.
Foto: Paulsberg-familiens album

Stenslivegen er en ca. 1 km lang veg som går fra Vestre Totenveg/Dalborgvegen i Gjøvik kommune og ender ved bruket Stensli, Stenslivegen 110. Fra Stensli fortsetter den i en kjerreveg som går nordover til Mattisrud og til Sveumvegen, og sørover i retning Dalborgen. Tidligere fortsatte vegen videre over Dalborgen. Der er den nå borte, men en kan fortsatt se rester av den videre over «høgda» og mot Markestadgardene på Vestre Toten. De gamle i Dalborgskolonien sa dette var den gamle vegen til Oslo.

Vegnavnet ble vedtatt av Gjøvik kommune i 1972. Vegnavnkomiteen hadde vært i tvil om den skulle foreslå Paulsbergvegen (etter det øverste bruket) eller Stenslivegen som navn, men kom til at Paulsbergvegen var det mest riktige. Varaordfører Alf R. Iversen mente imidlertid at vegen skulle kalles Stenslivegen, og dette fikk også lokalpolitikernes tilslutning.

Eiendommer

Kilder og litteratur

  • Gjøvik kommunearkiv: gate- og vegnavnkomiteens forslag (25. mars 1972) og formannskapsvedtak (10. april 1972).

Se også