Stenslivegen (Gjøvik)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Stensli, som har gitt navn til vegen.
Foto: Paulsberg-familiens album

Stenslivegen er en ca. 1 km lang veg som går fra Vestre Totenveg/Dalborgvegen i Gjøvik kommune og ender ved bruket Stensli, Stenslivegen 110. Fra Stensli fortsetter den i en kjerreveg som går nordover til Mattisrud og til Sveumvegen, og sørover i retning Dalborgen. Tidligere fortsatte vegen videre over Dalborgen. Der er den nå borte, men en kan fortsatt se rester av den videre over «høgda» og mot Markestadgardene på Vestre Toten. De gamle i Dalborgskolonien sa dette var den gamle vegen til Oslo.

Vegnavnet ble vedtatt av Gjøvik kommune i 1972. Vegnavnkomiteen hadde vært i tvil om den skulle foreslå Paulsbergvegen (etter det øverste bruket) eller Stenslivegen som navn, men kom til at Paulsbergvegen var det mest riktige. Varaordfører Alf R. Iversen mente imidlertid at vegen skulle kalles Stenslivegen, og dette fikk også lokalpolitikernes tilslutning.

Eiendommer

  • Nr. 48: Haugland, enebolig, tomta ble fradelt 1923. Opprinnelig hus er revet, nytt hus oppført ca. 1981.
  • Nr. 93: Granli, enebolig oppført 1959.
  • Nr. 95: Løvli, enebolig oppført ca. 1900.
  • Nr. 99: Grindheim, enebolig oppført 1959.
  • Nr. 101: Solstad, enebolig oppført 1969/70.
  • Nr. 103: Dalbu, enebolig oppført 1970/71.

Kilder og litteratur

  • Gjøvik kommunearkiv: gate- og vegnavnkomiteens forslag (25. mars 1972) og formannskapsvedtak (10. april 1972).
  • Oppland Arbeiderblad, 13. april 1972: «Nye veg- og gatenavn i Gjøvik». Digital versjonNettbiblioteket.
  • Opplysninger fra Kai og Inger Hansen (2009).

Se også