Storgata 139 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 139 er godt tatt vare på.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 139 er huset helt til venstre hvor vi ser hele endegavlen.
Foto: Vilhjelm Riksheim (1938).

Storgata 139 i Tromsø er et litt anonymt, men ganske stort og velholdt hus. - Gammelt matr.nr. 415.

Skomaker Olsen

Målebrev til Pernille Olsdatter, tinglyst 23. august 1852.

I 1865 bodde husmor Pernelle Sivertsen her med en datter, skipper Peder Johan Olsen med kona Gurine Siversdatter og arbeider Ole Johan Johannessen med kona Hanna Rebekka Hansdatter og fire barn.

Skjøte fra Pernille Olsdatter til skomaker Johan Olsen, i 1872.

Huseier og skomakermester Johan Olsen med kona Hanna Mathilde Sivertsen og fire barn, snekkermester Peder Hansen med kona Anna og fem barn, i 1875.

Tømmermann Johnsgaard

Skjøte fra Johan Olsen til Knud Johnsen Johnsgaard, i 1876.

I 1885: Tømmermann og huseier Knud Johnsgaard med kona Maren, tømmermann Christian Halvorsen med kona Marie og to sønner, fisker Henning Karlsen med kona Hanna og sønnen Sigur.

I 1900 bodde disse her: Tømmermann Knut Johnsgaard, Hansine Johannesen, fattigunderstøttet, med to barnebarn, Lydia Schølberg, kjolesøm, med en datter og to pleiebarn, bryggearbeider Johan og Ingeborg Martinsen med en sønn.

Eid av Knud Johnsgaard i 1904.

Testament hvorved Knud J. Johnsgaard testamenterer eiendommen til enken Emelie Bendiksen, født Lorentsen, i 1910.

Emelie Bendiksen

Enke Emelie Bendixen med to barn, fisker Hans Albert og Charlotte Jensine Olsen med en sønn, fhv. korporal Tude Paul Tudesen Bergeby med kona Borghild Benedikte, i 1910.

I 1916: enke Emilie Bendiksen, Alida, arbeider Edvin August og Emma Bendiksen, skipper Nils, Anna og skipper Peder Pedersen, enke Ingeborg Sørensen, arbeider Kristian Martin Altmann med Pauline Leonora.

Eid av Emilie Bendiksen i 1918, eid av hennes barn i 1932 og 1946.

Huseier Alida Andersen, agent Marinius Mathisen, matros Kristoffer Knudsen, (1940).

Båtsmann Kristoffer Knudsen, fisker Marinius Mathisen, fotoassistent Hildur Sørensen, (1946).

Hjemmelsovergang datert 1947 etter Emilie Bendiksen som døde i 1926. Arvingene var oppgitt å være Bernt, Helmine, August og Emma Andreassen og Anny Kræmer. Helmine døde i 1946 og Emma i 1937.

Almar Andreassen

Skjøte fra arvingene Bernt og August Andreassen og Anny Kræmer til Almar Bergeton Andreassen, i 1947.

Verftsarbeider Almar Andreassen, arbeider Kristoffer og sjåfør Kåre Knudsen, (1957).

Almar Andreassen, (1966/93), Emilie Sørensen, (1986).

Uskiftebevilling for Almar Andreassen etter hustru Gerd Andreassen, hun døde i 1989.

Storgata 139b

Målebrev- og kartforretning avholdt 16. mai 1960 hvorved denne eiendom ble utskilt fra de grunner som ved kgl. forordning av 20/6-1794 ble overdratt Tromsø by i hht. oppmålingsforretning av 15/9-1788, tinglyst 10. aug. 1960. Grunnbokshjemmel gitt Tromsø kommune.

Skjøte fra Tromsø kommune til Almar Andressen i 1975.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.