Storgata 156 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 156 har gått fra blått til grått.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et flott bilde fra Storgata i 1938. Storgata 156 sentralt, med skilt for Lorentzens kafé. Ca. 1938.
Foto: Vilhjelm Riksheim
Storgata 156 er et velholdt hus. 2014.
Foto: Stig-Lennart Sørensen

Storgata 156 i Tromsø var og er et stort og velholdt hus. - Gammelt matr.nr. 471.

Kjøpmann Klinge

Målebrev til Hermann Klinge, tinglyst 27. oktober 1856.

I 1865 bodde handelsborger Hermann Chr. Klinge her med kona Ane Olsdatter og tre døtre.

Hermann og Anne Klinge med tre barn, i 1875.

Auksjonsskjøte i Herman Klinges konkursbo til Rasmus Holmboe, i 1884.

I 1885: Arbeider Petter Pettersen med kona Marith og tre barn, arbeider Christian Krane med kona Charlotte og tre barn, (Charlotte Kranes søster) Mariane Tøllefsen, skomaker Andreas Hansen med kona Bergitte og fire barn, arbeider Andreas Eriksen med kona Marta og to døtre, arbeider Jens Hansen med kona Eilertine og fem barn.

Skjøte fra Rasmus Holmboe til Hans Engelsen, i 1894.

Trankoker Pedersen

Auksjonsskjøte til Karl Pedersen, frasolgt Hans Engelsen, i 1899.

I 1900: Formann på tranbrenneri Karl Gustav Pedersen med kona Olida Anna og seks barn, strykerske Mina Konstanse Johanesen med sønnen Sigurd Sørensen, bødker Kristian Ferdinant Jakobsen med kona Andrea Olava og seks barn, sjømann Haakon Julius Myhre med kona Anna Luise og fire barn, sjømann Peter Petersen med kona Mathilde og fire barn.

Eid av Karl Pedersen i 1904.

I 1910 bodde disse her: Trankokeriarbeider Karl Pedersen m/kone Louise og 10 barn, spekkdamperarbeider Haakon Myhre med kone Anna og seks barn, fisker Hans Andreassen med kone Hendriette og en sønn, skomaker Alfred Sørensen m/kone Mina og sju barn og fisker Hendrik Nilsen m/kone Amalie og to sønner. - I alt bodde det 36 personer i huset i 1910.

Bevilling for Anna Louise Pedersen til å sitte i uskiftet bo, i 1911.

Skjøte fra Anna Pedersen til Karl Pedersen, i 1915.

I 1916: Tømmermann Karl Ottar, enke Anna Olida, ekspeditrice Betty Antonie, Erling Emanuel, ekspeditrice Henny Adele, ekspeditrice Kirsten Alida, arbeider Marie, Signe Helfrid og Walborg Emilie Pedersen, bryggeformann Sivert, Anna Elisabeth, kontorbud Toralf, postelev Trygve Arnulf og fyrbøter Waldemar Melbye, Anna Sofie Nilsen, skomaker Søren Alfred, Mina og Sigurd Sørensen.

Skjøte fra Carl Pedersen til Ole Sørensen, i 1917.

Skjøte fra Ole Sørensen til Ole Mortensen i 1923.

Slakter Holsbøe startet utsalg her i 1924. Han hadde også utsalg i Skippergata 16, han startet ca. 1921.

Lorentzens kafé

Skjøte fra Ole Mortensen til Henry Lorentzen, i 1929. Han var eier også i 1932 og 1957.

Isak Isaksen, ishavsskipper på M/K ”Nordkap II”, i 1932.

Henry Lorentzens kafé, (1940).

Telegrafbudene Gisle og Johannes Michelsen, agent John Jensen, (1940).

Konstans Ludvigsens pensjonat, kjøkkenhjelp Agnes Heiskel, kontordame Aase, husmor Elisabeth, hjv. Ingeborg Kræmer, kontorist Olaf Nilsen, arbeider Karin Pedersen, (1946).

Anna Lorentzen

Skifteskjøte fra Henry Lorentzens dødsbo til Anna Birgitta Lorentzen, i 1957.

Konstanse Ludvigsen, spiseforretning, (1957), maskinarbeider Reidar Stamnes, arbeider Olav og Theodor Andreassen, (1957).

Olav Andreassen, Willy Evald Barstad, Harry Opdahl, (1966).

Ektepakt mellom Anna B. Lorentzen og Yngve Håndstad om at eiendommen skulle være hennes særeie, i 1968.

Birgitta og Yngve Håndstad, (1972).

Eiliv Leren

Skjøte fra Birgitta Håndstad til Eiliv Leren i 1976.

Skjøte fra Eiliv Leren til Grafisk Produksjon A/S, i 1983.

Gøril Olsen, (1982), Dagfinn Aasjord, (1986).

Skjøte til Stein W. Bergan i 1987.

Olaf Skifte A/S, (1990), Tromsø Merkantile Byrå A/S, (1990).

Stein Bergan AS, (1996/99), Stig Henriksen, aut. regnskapsfører, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.