Storgata 7 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 7 lå litt hitenfor brua som går over Storgata.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 7 sett fra sjøsiden. Til høyre ser vi litt av nr. 9 som brant i 1910.
Storgata 5 nærmest, nr. 7 til venstre. I 1960 gikk huset inn i sitt siste tiår.
Foto: H.A. Brandt (1960)
I 1960 har hovedportalen blitt flyttet mot høyre.
En representativ adkomst en gang i tiden. Ca. 1960.

Storgata 7 i Tromsø var et gammelt bolighus som, i likhet med naboene, ble revet på slutten av 1960-tallet da Macks Ølbryggeri skulle utvide. Mackkvartalet ble bygd ut i Storgata 5-13. - Gammelt matr.nr. 356.

Skomaker Bergstrøm

Den 12. aug. 1844 ble det tinglyst en erklæring fra Kommunebestyrelsen om at husets eier også skulle eie grunnen det sto på. I 1848 var det skifte etter Johannes Henriksen, da overtar enken Brita Lisa Johannesdatter.

I 1865 bodde fisker og komagskomaker Johan Erik Bergström her m/kone Brita Lisa Johannesdatter og fisker Nils Andersen m/kone Ane Christie Larsdatter og familie.

Skomaker og snekker Johan Erik Bergstrøm med sin Brita, fisker og dagarbeider Elias Johnsen med kona Martha Elisabeth og familie, i 1875.

Brita Lisa dør i 1876 og Johan Bergstrøm overtar huset.

Karolius Krabbenæs

Auksjonsskjøte til Karolius Martinussen Krabbenæs i 1879.

I 1885: Fisker Kristoffer Edvard Jensen med fire barn, fisker Jens Karl Mathiasen med kona Hansine Berentine Jensen og tre barn, arbeidsmann (hos Chr. Dreyer) Isak Eriksen med kona Marie og tre barn.

I 1891: Jens Karl Mathiasen med kona Hansine Berntine og fire barn, Isak Eriksen med kona Marie Kristine og datteren Wilhelmine.

I 1900 bodde Karolius og Elina Krabbenes her med sine barn Klausina og Kristian, enken Marie Kristine Eriksen, øl- og bryggeriarbeider Kristoffer Mathisen med sin Olga og familie.

Eid av Karolius Martinussen Krabbenæs i 1904.

I 1910 bor Marie Eriksen, enken Olga Mathisen med fire døtre og Anna Heggelund her, alle med støtte fra fattigvesenet.

I 1910 overtar Indine Karoline Andersen huset etter Karolius Krabbenæs’ arvinger.

Ole og Indine Andersen

I 1916 finner vi fisker Ole Andreas og Indine Karoline Andersen her, samt arbeider Johan og Eline Kristine Jakobsen.

Eid av Ole A. Andersen i 1918.

Eid av Indine Andersen i 1932.

Kasserer Edith Aanesen, fullmektig Jens Johansen, (1940).

Tromsø Stenhuggeri (Anton Sjølin), lagerarbeider Arne, arbeider Jens Johansen, (1946).

Eid av Indine Andersens bo i 1946.

Steinhogger Gert Jensen, (1957).

Skjøte fra Indine Karoline Larsens dødsbo til Margit Sjølin, i 1965.

Mack

Skjøte fra Margit Sjølin til A/S L. Macks ølbryggeri & mineralvandfabrikk, Tromsø konservesfabrikk, i 1965.

Tromsø stenhuggeri, v/Anton Sjølin holdt til her i 1966. Hadde vært her siden 1930-tallet?

Huset ble revet omkring 1968 og eiendommen ble en del av bryggeriets utbygging i kvartalet Storgata 5-13.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.