Halsegata

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Storgaten (Østre Halsen)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Starten på Halsegata, tidligere Storgaten sett nordover.
Foto: Roy Olsen (2013).
Halsegata sett oppover Berntsebakken.
Foto: Roy Olsen (2014).
Halsegata sett østover fra Møllergaten.
Foto: Roy Olsen (2012).
Halsegata sett vestover fra Hølensgate.
Foto: Roy Olsen (2012).
Halsegata sett vestover fra Skipperløkka, tidligere Lågengaten.
Foto: Roy Olsen (2006).
Halsegata sett østover fra nr. 41.
Foto: Roy Olsen (2013).
Halsegata sett østover fra Kampeløkka.
Foto: Roy Olsen (2013).
Halsegata sett østover fra enden ved Hvittensandveien.
Foto: Roy Olsen (2013).

Halsegata (tidligere Storgaten) på Østre Halsen i Larvik kommune går fra «Gloppekrysset» der Gloppeskogen, Kaupangveien, Gonveien og Halsegata møtes, og vestover til Hvittensandveien og Steinsnesfjellet. Den er 785 meter lang.

I 1882 satte man i gang med å anlegge hovedgata «gjennem Stedet, fra Enkemadam Svensens hus til det gamle Fergested», det vil si Halsegata fra krysset med Rekkeviks gate og vestover. Da halve strekningen var opparbeidet, stoppet arbeidet opp. Etter press fra beboerne ble arbeidet med den resterende delen på 260 meter «fra Kapt. Larsens havegjerde» (litt nord for krysset med Kampeløkka, tidligere Løkkeveien) til fergestedet gjenopptatt og fullført fire år seinere.

Bakken der gata svinger vestover i krysset med Rekkeviks gate kalles «Berntsebakken» etter tidligere eier og forretningsdrivende i nr. 18. Et eldre navn skal ha vært «Svensebakken».

Gata fikk navnet Storgaten og ble skiltet i 1910. Etter 107 år måtte gata endre navn fordi Larvik og Stavern også hadde sine storgater, og nå ville man ta grep. Navnet Halsegata ble vedtatt i 2017 og samtidig fikk flere eiendommer endret adressen til sidegater.

Det var i forkant av Larvik og Lardals kommunesammenslåing 1. januar 2018, at det ble foretatt en del opprydding i storkommunens veinavn og adresser. Dette resulterte i at en rekke gater og veier med like eller nesten like navn ble omdøpt, og mange eiendommer fikk nye nummer. Endringene trådte i kraft 4. desember 2017.

Eiendommer

Nr. Bilde Om eiendommen
1
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 1006/155. Utskilt 1938 fra bnr. 1.

Østre Halsen arbeidskirke, oppført 1983.

3
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1006/115, «Villa Roa». Utskilt 1934 fra bnr. 1.

Huset ble bygd som gartnerbolig av Magnus G. Oppen i 1876.
Brent ned av brannvesenet som øvelse 18. april 2017. 2 tomannsboliger oppført på tomta i 2017. Disse fikk nr. 3/5 og 7/9.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten til Halsegata.

4
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 1006/69, «Wigeland» (Hus nr. 104). Utskilt 1918 fra bnr. 1.

Staale Amundsen Vigeland (1841–95) bygde huset i 1870-årene. Han døde ombord i «Emerald» og ble begravet i Østersjøen.
Hans enke Louise Maren Martinsdtr. (1846–1918) fra Øvre Rauan, eier 1895–1918.
Eldste sønn, tolloppsynsmann Johan Staalesen Vigeland (1870–49), eier 1918–49.
Sønn Amund Ragnvald Wigeland (f. 1902), eier 1950–56.
Hans søster Aase Rise Wigeland Braar (f. 1910), eier fra 1956.

6
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1006/128, «Fjellheim» (Hus nr. 105). Utskilt 1933 fra bnr. 1.

Skipstømmermann Tollef Pedersen (1834–1904) fra Bjerke i Hedrum var eier 1866–1904.

8
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1006/45, «Li» (Hus nr. 106). Utskilt 1911 fra bnr. 3.

Niri Halvorsen (1819–77) fra Bø i Telemark bygde huset her og var eier ca. 1871–77.

10
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1006/46, «Nyheim».

(Påført «Harald Larsen» på kart fra 1894).

11
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1006/2. Utskilt 1871 fra bnr. 1.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 5.
12/14/16
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 1006/44, «Niris minde» (Hus nr. 108).

Gammelt hus revet ca. 2003.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 12.

13
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1006/43, «Fjeldly» (Hus nr. 109). Utskilt 1911.

Skomaker Peder Tolvsen (1829–1912) var eier 1864–1912.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 7.

15
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1006/50, «Norheim». Utskilt 1913 fra bnr. 49.

Rutebileier Jørgen Larsen (1870–1955) fra Eftang bygde huset her og var eier 1913–54.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 9.

18
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1006/4, «Bellevue» (Hus nr. 110) Utskilt 1872 fra bnr. 1.

Skipsfører Ole Christopher Olsen (1832–1911) fra Stavern var eier 1864–74.
Anne Cathrine Hesselberg fra bnr. 1 eier 1874–83.
Hennes sønn, Niels Seiersløw Hesselberg, eier 1883–84.
Skipper Theodor Svendsen (f. 1857), eier 1884–1906.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 14.

19
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1006/39, «Solhøi» (Hus nr. 112).

Oppført i 1840.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 11.

20
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1006/15, (Hus nr. 111).
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 16.
22
Foto: Roy Olsen (2014)
Gnr. 1006/53, «Gurin» (Hus nr. 113).

Berntsens butikk på «Berntsehjørnet» holdt til her fra 1882 til 1987 da siste kjøpmann, Gert Berntsen døde.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 18.

24/26
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1006/102, «Solbakken» (Hus nr. 62).
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 20A/B.

Oppført i 1880.

27/29
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 1004/15, 32, 33, Østre Halsen skole.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 29.
28
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1006/32, «Klavenes minde», «Klavenessgården» (Hus nr. 61).

Tidligere Knut Berntsens Elektroverksted.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 22.

30/32/34
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1006/112, «Fredheim» (Hus nr. 60).

Tidligere slakterbutikk.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 24A/B/C.

36/38
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1006/127, «Samhold» (Hus nr. 59). Også kalt «Børresgården».

Rønnaug Olsdrt. (f.1766) kjøpte eiendommen i 1806(?) og bygget trolig huset.
---
Skjøte fra Halsen Koop. Forening (etablert 1916) til Halsen Samvirkelag i 1934. Halsen Samvirkelag ble slått sammen med Vestfold Samvirkelag i 1967.
Tidligere Samvirkelag («Kopra'n»), meieriutsalg, postkontor, seinere Kjell Nordheims frisørsalong.
Pr. 2012: John Hansen, selskapsmat.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 26. Den påbygde butikkdelen av huset har fått adresse C A Larsens vei 2.

40
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1004/2, (Hus nr. 58).
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 28.
42
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1004/4, (Hus nr. 56), «Semb-gården». Utskilt fra bnr. 2.

Oppført av kaptein og skipsreder Andreas Jacobsen Semb (1834–1915). Eier 1879–1915.
Sønnen Andreas Semb Meyer, eier 1915–16.
Johan Throndsen, 1916–17.
Verksmester Henry Arnholt (1889–1962 fra Larvik, eier 1920–62.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 30.

44
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1003/14. Utskilt 1911 fra bnr. 1.

Huset er oppført i 1910.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 32.

45
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1003/13, «Sole» (Hus nr. 50).
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 31.
46
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1006/8, «Gloppe» (Hus nr. 53).
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 34.
47
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1003/28, «Ringstad». Utskilt 1916 fra bnr. 1.
Oppført 1917.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 33.
48
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1003/22, «Solborg» (Hus nr. 51).

Sjømann Hans Jørgensen (1791–1861) fra bnr. 30 bygde hus her og var eier 1834–61. Han var ugift og bodde her sammen med søsteren Anne Johanne Jørgensdtr. (1787–1861). Fosterdatter Berthe Alette Isaksdtr. arvet huset og var eier 1861–68.
Anne Marie Henriksen (1820–1892) fra Vestre Halsen kjøpte huset og drev handel.
Kjøpmann Karl Ludvig Hansen fra Rekkevik var eier 1895–1915(?). Huset brant i 1906.
Kjøpmann Georg S. Berntsen var eier 1913(?)–25.
Kjøpmann Hans Sjølyst (f. 1900) fra Sjyllist var eier fra 1925. Huset brant i 1940. Dagens hus ble oppført.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 36.

50
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1003/20, «Cavelheim» (Hus nr. 47). Utskilt 1913 fra bnr. 1.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 38.
52
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1003/29, «Bjerkly» (Hus nr. 46).
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 40.
54/56
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 1003/24, «Smehus» (Hus nr. 40).

Th. Alviniussen, jernvare- og fargehandel startet i 1926, og butikken er fortsatt i drift med 3. generasjons innehaver, Ivar Alviniussen (pr. 2015).
Skipper Thor Henrik Andersen fra Nøtterøy kjøpte tomta i 1837. Han satte opp hus og var eier til 1850.
Hans enke, Karen Kristine Børresdtr., 1850–1855.
Deres eldste sønn Børre Julius Andersen, 1855–1858.
Skipper Ole Kristian Larsen, 1858–90.
Alfred Andersen, 1890–1903.
Thorvald Alviniussen, 1903–36. Han startet butikken her.
Anna G. Alviniussen, 1936–50.
Inge Alviniussen, 1950–1980.
Elvira Alviniussen, 1980–2004.
Ivar og Alf Alviniussen fra 2004.
Hvalfangstpioneren C.A. Larsen ble født her i 1860 og bodde i huset til 1879.
Huset er ombygd flere ganger. Det var opprinnelig et halvannen etasjes hus med halvvalmet tak. Alfred Andersen bygde det om til sveitserstil, og Inge Alviniussen til dagens utseende i 1959.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 42.

57
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 1006/163, «Solborg» (Hus nr. 30).
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 39.
59
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 1005/13, (Hus nr. 14). Utskilt 1878 fra bnr. 1.

Ole Berntsen Kiil fra Kiil eier 1873–1905 bygde hus i 1870-årene. Dette brant i 1898, og nytt hus ble oppført i 1899.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 41.

60
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 1003/5, «Mellomheimen» (Hus nr. 31).
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 48.
61
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 1006/47, «Elvebakken».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 43.
62
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1003/6, «Nedreheim» (Hus nr. 29).
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 50.
63
Foto: Roy Olsen (2016)
Gnr. 1006/125, «Trulstad» (Hus nr. 26).
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 45.
64
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1003/92, (Hus nr. 27).

Festetomt under bnr. 1. Skjøte 1861 fra Elias Sørensen (Halsen 3/4) på en tomt til sønnen Søren Eliassen (f. 1830) fra Steinsnes, som bygde huset her. Eier 1861–66.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 52.

65
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1006/310, «Elverheim» (Hus nr. 25).
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 47.
69
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1005/42, «Sola», eller «Solagården» (Hus nr. 22).
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 51.
71
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1005/18, (Hus nr. 19).
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 53.
75
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1005/15, «Steinsnes» (Hus nr. 16). Utskilt 1878 fra bnr. 1.

Tømmermann Anders Hansen Lund (1831–99) fra Lund var eier 1872–99. Skjøte 1882.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 55.

77
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1005/14, (Hus nr. 15). Utskilt 1878 fra bnr. 1.

Vognmann Nils Martin Hansen (1838–1917) fra Stensvold i Hedrum var eier 1878–1917 og bygde muligens huset her. Dette brant i 1898, og nytt hus ble oppført i 1899.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 57.

79
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1006/56, «Høisand» (Hus nr. 28).
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 41.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 59.
81
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1005/12, (Hus nr. 13). Utskilt 1878 fra bnr. 1.

Sagmester Christoffer Christiansen (1829–81) fra Drammen bygde huset på leiet grunn.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 61.

83
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1005/11, (Hus nr. 12).

Gammelt hus revet. Nytt oppført av Olaf Sigvard Andersen i 1939.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 63.

85
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1005/27, «Heglund» (Hus nr. 11).
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 65A.
87
Foto: Roy Olsen (2012)
Samme eiendom som 85.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 65B.
88
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 1005/1/27, «Fergehuset».

Påbygd ca. 2008–09. Den eldste delen var «Oversettens» hus. Han var en fergemann som skysset folk over Lågen mellom Østre- og Vestre Halsen fram til ca. 1960-tallet.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Storgaten 60.

Kilder

  • Jan W. Krohn-Holm, Tjølling bygdebok bind III, Tjølling kommune 1972.
  • Kart over Østre Halsen med Hølen 1894 (N. S. Krum).
  • Kartverket: norgeskart.no
  • Arkivverket: Grunnboksblad.
  • Endringslogg omadressering nye larvik, Excel-ark fra Larvik kommune, 2017.


Koordinater: 59.03812° N 10.06950° Ø