Endringer i gate- og veinavn i Larvik og Lardal 2017

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Den 4. desember gjennomførte Larvik og Lardal kommuner en rekke endringer i gate- og veinavn. Dette var en del av forberedelsene til sammenslåing av de to kommunene, med virkning fra 1. januar 2018.

Utgangspunktet var et ønske om å sikre at man ikke hadde like eller nesten like veinavn flere steder i kommunen. For Larviks del fantes det allerede en del slike tilfeller, ettersom man ikke hadde gjennomført en revidering av navnene etter tidligere sammenslåinger. Dermed fantes det like navn i flere av de tidligere kommunene. Under prosessen ble det også gjennomført andre endringer, ved at gateløp ble omdefinert. For eksempel ble Møllegata, Storgata, Dronningens gate og Tjøllingveien i Larvik sentrum slått sammen til nye Storgata, og eiendommene fikk nye nummer.

Endringene

Oversikten over endringer kommer fra et regneark produsert av Larvik kommune.

Område Adressenavn Adressenr Bokstav Nytt adressenavn Nytt adressenr Ny bokstav
Brunlanes Brunlanesgata 3 A Stallbakken 3
Brunlanes Brunlanesgata 2 A Stallbakken 4
Brunlanes Brunlanesgata 3 Stallbakken 5
Brunlanes Brunlanesgata 2 Stallbakken 6
Brunlanes Brunlanesgata 3 Stallbakken 7
Brunlanes Brunlanesgata 5 A Stallbakken 9
Brunlanes Brunlanesgata 4 Stallbakken 10
Brunlanes Brunlanesgata 5 Stallbakken 11
Brunlanes Brunlanesgata 6 Stallbakken 12
Brunlanes Brunlanesgata 7 Stallbakken 13
Brunlanes Brunlanesgata 11 Stallbakken 15
Brunlanes Brunlanesgata 11 Stallbakken 17
Brunlanes Brunlanesgata 13 A Stallbakken 19
Brunlanes Brunlanesgata 13 B Stallbakken 21
Brunlanes Brunlanesgata 15 Øvregata 10
Brunlanes Brunlaveien 5 Brunla allé 3
Brunlanes Brunlaveien 5 A Brunla allé 5
Brunlanes Brunlaveien 8 A Brunla allé 6
Brunlanes Brunlaveien 7 Brunla allé 7
Brunlanes Brunlaveien 10 A Brunla allé 8
Brunlanes Brunlaveien 9 Brunla allé 9
Brunlanes Brunlaveien 10 B Brunla allé 10
Brunlanes Brunlaveien 12 Brunla allé 12
Brunlanes Brunlaveien 14 Brunla allé 14
Brunlanes Brunlaveien 16 Brunla allé 16
Brunlanes Brunlaveien 18 Brunla allé 18
Brunlanes Brunlaveien 18 A Brunla allé 20
Brunlanes Brunlaveien 20 Brunla allé 22
Brunlanes Brunlaveien 22 A Brunla allé 24
Brunlanes Brunlaveien 15 Brunla allé 25
Brunlanes Brunlaveien 22 B Brunla allé 26
Brunlanes Brunlaveien 15 A Brunla allé 27
Brunlanes Brunlaveien 24 Brunla allé 28
Brunlanes Brunlaveien 17 Brunla allé 29
Brunlanes Brunlaveien 24 Brunla allé 30
Brunlanes Brunlaveien 19 A Brunla allé 31
Brunlanes Brunlaveien 26 Brunla allé 32
Brunlanes Brunlaveien 19 B Brunla allé 33
Brunlanes Brunlaveien 28 A Brunla allé 34
Brunlanes Brunlaveien 21 Brunla allé 35
Brunlanes Brunlaveien 28 B Brunla allé 36
Brunlanes Brunlaveien 23 Brunla allé 37
Brunlanes Brunlaveien 28 C Brunla allé 38
Brunlanes Brunlaveien 25 Brunla allé 39
Brunlanes Brunlaveien 30 Brunla allé 40
Brunlanes Brunlaveien 27 Brunla allé 41
Brunlanes Brunlaveien 32 Brunla allé 42
Brunlanes Brunlaveien 29 Brunla allé 43
Brunlanes Brunlaveien 34 Brunla allé 44
Brunlanes Brunlaveien 31 Brunla allé 45
Brunlanes Brunlaveien 36 Brunla allé 46
Brunlanes Brunlaveien 33 Brunla allé 47
Brunlanes Brunlaveien 38 Brunla allé 48
Brunlanes Brunlaveien 35 Brunla allé 49
Brunlanes Brunlaveien 37 Brunla allé 51
Brunlanes Brunlaveien 39 Brunla allé 53
Brunlanes Brunlaveien 44 Brunla allé 54
Brunlanes Brunlaveien 41 Brunla allé 55
Brunlanes Brunlaveien 46 A Brunla allé 56
Brunlanes Brunlaveien 46 B Brunla allé 58
Brunlanes Brunlaveien 48 A Brunla allé 60
Brunlanes Brunlaveien 45 Brunla allé 61
Brunlanes Brunlaveien 48 B Brunla allé 62
Brunlanes Brunlaveien 47 Brunla allé 63
Brunlanes Brunlaveien 50 Brunla allé 66
Brunlanes Brunlaveien 51 Brunla allé 67
Brunlanes Brunlaveien 53 Brunla allé 71
Brunlanes Brunlaveien 66 Brunla allé 80
Brunlanes Brunlaveien 72 Brunla allé 86
Brunlanes Brunlaveien 82 Brunla allé 96
Brunlanes Brunlaveien 107 Brunla allé 107
Brunlanes Brunlaveien 109 Brunla allé 109
Brunlanes Brunlaveien 113 Brunla allé 113
Brunlanes Brunlaveien 132 Brunla allé 132
Brunlanes Brunlaveien 190 Brunla allé 190
Brunlanes Brunlaveien 196 Brunla allé 196
Brunlanes Brunlaveien 11 Norstrøms vei 1
Brunlanes Brunlaveien 42 Vardeveien 42 B
Brunlanes Eikeveien 1 Einerveien 1
Brunlanes Eikeveien 2 Einerveien 2
Brunlanes Eikeveien 3 Einerveien 3
Brunlanes Eikeveien 4 Einerveien 4
Brunlanes Eikeveien 5 Einerveien 5
Brunlanes Eikeveien 6 Einerveien 6
Brunlanes Eikeveien 8 Einerveien 8
Brunlanes Eikeveien 10 Einerveien 10
Brunlanes Eikeveien 10 A Einerveien 12
Brunlanes Eikeveien 12 Einerveien 14
Brunlanes Furuveien 1 A Utsiktsveien 1 A
Brunlanes Furuveien 1 B Utsiktsveien 1 B
Brunlanes Furuveien 2 Utsiktsveien 2
Brunlanes Furuveien 3 Utsiktsveien 3
Brunlanes Furuveien 4 Utsiktsveien 4
Brunlanes Furuveien 5 Utsiktsveien 5
Brunlanes Furuveien 6 Utsiktsveien 6
Brunlanes Furuveien 7 Utsiktsveien 7
Brunlanes Furuveien 8 Utsiktsveien 8
Brunlanes Furuveien 9 Utsiktsveien 9
Brunlanes Furuveien 10 Utsiktsveien 10
Brunlanes Furuveien 11 Utsiktsveien 11
Brunlanes Furuveien 12 Utsiktsveien 12
Brunlanes Furuveien 13 Utsiktsveien 25
Brunlanes Furuveien 14 Utsiktsveien 14
Brunlanes Furuveien 15 Utsiktsveien 27
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4040/5 (Fagerholt) Solumveien 13
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4040/5 (Fagerholt) Solumveien 15
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4044/210 Utsiktsveien 23
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4070/10 Skyveien 280
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4070/13 Skyveien 282
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4070/16 Skyveien 276
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4070/2 Skyveien 248
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4070/23 Skyveien 274
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4070/24 Skyveien 240
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4070/26 Skyveien 244
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4071/3 (Pauler) Solumveien 86
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4071/5 (Pauler) Solumveien 68
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4071/6 (Pauler) Solumveien 66
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4072/1 (Vassbottn) Solumveien 269
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4072/2 (Vassbotten) Solumveien 271
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4072/2 (Vassbotten) Solumveien 273
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4072/5 (Vassbottn) Solumveien 258
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4075/2 (Hobekk) Solumveien 430
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4075/2 (Hobekk) Solumveien 440
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4075/4 (Hobekk) Solumveien 454
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4075/5 (Hobekk) Solumveien 450
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4075/8 (Dammyra) Solumveien 436
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4076/14 Solumveien 650
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4076/21 (Solum) Solumveien 600
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4076/3 (Solum) Solumveien 620
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4076/5 (Solum) Solumveien 626
Brunlanes Gårdsnr./Bruksnr. 4076/7 (Solum) Solumveien 604
Brunlanes Hyttesone G 10 Solumveien 252
Brunlanes Hyttesone G 7 Solumveien 261
Brunlanes Hyttesone G 6 Solumveien 265
Brunlanes Hyttesone G 4 Solumveien 599
Brunlanes Kjoseveien 451 Kroksgrenda 7
Brunlanes Kjoseveien 453 Kroksgrenda 9
Brunlanes Kjoseveien 455 Kroksgrenda 15
Brunlanes Kjoseveien 457 Kroksgrenda 19
Brunlanes Krokenveien 27 Kroksgrenda 27
Brunlanes Krokenveien 29 Kroksgrenda 29
Brunlanes Krokenveien 31 Kroksgrenda 31
Brunlanes Krokenveien 33 Kroksgrenda 33
Brunlanes Krokenveien 35 Kroksgrenda 35
Brunlanes Krokenveien 37 Kroksgrenda 37
Brunlanes Krokenveien 39 Kroksgrenda 39
Brunlanes Krokenveien 41 Kroksgrenda 41
Brunlanes Krokenveien 43 Kroksgrenda 43
Brunlanes Krokenveien 40 Kroksgrenda 51
Brunlanes Krokenveien 26 Kroksgrenda 61
Brunlanes Krokenveien 17 Kroksgrenda 71
Brunlanes Krokenveien 16 Kroksgrenda 73
Brunlanes Krokenveien 10 Kroksgrenda 81
Brunlanes Krokenveien 8 Kroksgrenda 83
Brunlanes Krokenveien 6 Kroksgrenda 85
Brunlanes Krokenveien 4 Kroksgrenda 87
Brunlanes Krokenveien 2 Kroksgrenda 91
Brunlanes Myrveien 1 Molteveien 1
Brunlanes Myrveien 2 Molteveien 2
Brunlanes Myrveien 1 A Molteveien 3
Brunlanes Myrveien 4 Molteveien 4
Brunlanes Myrveien 3 Molteveien 5
Brunlanes Myrveien 6 Molteveien 6
Brunlanes Myrveien 8 Molteveien 8
Brunlanes Ny E-18 (Vassbotn grillene) Larvik Europavei 1700
Brunlanes Ny E-18 (Vassbotn grillene) Larvik Europavei 1701
Brunlanes Ospelundveien 1 Molteveien 9
Brunlanes Skiensveien 1 Vassvikveien 1
Brunlanes Skiensveien 2 Vassvikveien 2
Brunlanes Skiensveien 13 Vassvikveien 13
Brunlanes Skiensveien 20 Vassvikveien 20
Brunlanes Skiensveien 24 Vassvikveien 24
Brunlanes Skiensveien 26 Vassvikveien 26
Brunlanes Skiensveien 28 Vassvikveien 28
Brunlanes Skiensveien 30 Vassvikveien 30
Brunlanes Skiensveien 32 Vassvikveien 32
Brunlanes Skiensveien 36 Vassvikveien 36
Brunlanes Skiensveien 50 Vassvikveien 50
Brunlanes Skiensveien 52 Vassvikveien 52
Brunlanes Skiensveien 54 Vassvikveien 54
Brunlanes Skiensveien 56 Vassvikveien 56
Brunlanes Skiensveien 58 A Vassvikveien 58 A
Brunlanes Skiensveien 58 A Vassvikveien 58 B
Brunlanes Skiensveien 58 B Vassvikveien 58 C
Brunlanes Skiensveien 60 Vassvikveien 60
Brunlanes Skiensveien 62 Vassvikveien 62
Brunlanes Skiensveien 64 Vassvikveien 64
Brunlanes Skiensveien 66 Vassvikveien 66
Brunlanes Skiensveien 68 Vassvikveien 68
Brunlanes Skiensveien 70 Vassvikveien 70
Brunlanes Skiensveien 72 Vassvikveien 72
Brunlanes Skiensveien 80 Vassvikveien 80
Brunlanes Skiensveien 81 Vassvikveien 81
Brunlanes Skiensveien 82 Vassvikveien 82
Brunlanes Skiensveien 83 Vassvikveien 83
Brunlanes Skiensveien 84 Vassvikveien 84
Brunlanes Skiensveien 85 Vassvikveien 85
Brunlanes Skiensveien 90 Vassvikveien 90
Brunlanes Utsiktsveien 1 Utsiktsveien 15
Brunlanes Utsiktsveien 4 Utsiktsveien 19
Brunlanes Utsiktsveien 2 Utsiktsveien 21
Brunlanes Øvre Fritzøegate 16 A Stallbakken 1
Brunlanes Øvre Fritzøegate 14 Stallbakken 2
Hedrum Almeveien (vestre del) 1 A Tunheimveien 1 A
Hedrum Almeveien (vestre del) 1 B Tunheimveien 1 B
Hedrum Almeveien (vestre del) 1 C Tunheimveien 1 C
Hedrum Almeveien (vestre del) 1 D Tunheimveien 1 D
Hedrum Almeveien (vestre del) 1 E Tunheimveien 1 E
Hedrum Almeveien (vestre del) 1 F Tunheimveien 1 F
Hedrum Almeveien (vestre del) 3 Tunheimveien 3
Hedrum Almeveien (vestre del) 5 Tunheimveien 7
Hedrum Almeveien (vestre del) 8 A Tunheimveien 12
Hedrum Almeveien (vestre del) 8 B Tunheimveien 14
Hedrum Almeveien (vestre del) 8 C Tunheimveien 16
Hedrum Almeveien (vestre del) 8 D Tunheimveien 18
Hedrum Almeveien (vestre del) 6 B Tunheimveien 20
Hedrum Almeveien (vestre del) 6 A Tunheimveien 22
Hedrum Almeveien (vestre del) 2 Tunheimveien 24
Hedrum Almeveien (vestre del) 4 A Tunheimveien 26
Hedrum Almeveien (vestre del) 4 B Tunheimveien 28
Hedrum Almeveien (vestre del) 8 E Tunheimveien 30
Hedrum Almeveien (østre del) 22 Almeveien 3
Hedrum Almeveien (østre del) 19 Almeveien 4
Hedrum Almeveien (østre del) 20 Almeveien 5
Hedrum Almeveien (østre del) 17 Almeveien 6
Hedrum Almeveien (østre del) 18 Almeveien 7
Hedrum Almeveien (østre del) 11 Almeveien 8
Hedrum Almeveien (østre del) 16 Almeveien 9
Hedrum Almeveien (østre del) 9 Almeveien 10
Hedrum Almeveien (østre del) 14 Almeveien 11
Hedrum Almeveien (østre del) 7 A Almeveien 12
Hedrum Almeveien (østre del) 12 Almeveien 13
Hedrum Almeveien (østre del) 7 B Almeveien 14
Hedrum Almeveien (østre del) 10 Almeveien 15
Hedrum Almeveien (østre del) 15 Hasselveien 17
Hedrum Almeveien (østre del) 13 Hasselveien 19
Hedrum Bjørnsons vei 1 A Bjørnsons vei 3
Hedrum Bjørnsons vei 1 B Bjørnsons vei 5
Hedrum Bjørnsons vei 3 Bjørnsons vei 7
Hedrum Bjørnsons vei 5 Bjørnsons vei 9
Hedrum Bjørnsons vei 7 Nanset allé 17
Hedrum Bjørnsons vei 8 Welhavens vei 9
Hedrum Bjørnsons vei 10 Øvre Nanset 4
Hedrum Bjørnsons vei 12 Øvre Nanset 6
Hedrum Bjørnsons vei 14 C Øvre Nanset 8 A
Hedrum Bjørnsons vei 14 D Øvre Nanset 8 B
Hedrum Bjørnsons vei 9 Øvre Nanset 9
Hedrum Bjørnsons vei 14 A Øvre Nanset 10 A
Hedrum Bjørnsons vei 14 B Øvre Nanset 10 B
Hedrum Byskogveien (nordre del) 60 Hanna Winsnes' vei 1
Hedrum Byskogveien (nordre del) 55 Hanna Winsnes' vei 2
Hedrum Byskogveien (nordre del) 58 Hanna Winsnes' vei 3
Hedrum Byskogveien (nordre del) 53 Hanna Winsnes' vei 7
Hedrum Byskogveien (nordre del) 57 Nansetbekkveien 1
Hedrum Byskogveien (nordre del) 59 Nansetbekkveien 3
Hedrum Byskogveien (nordre del) 66 Nansetbekkveien 4
Hedrum Byskogveien (nordre del) 68 Nansetbekkveien 6
Hedrum Byskogveien (nordre del) 61 Nansetbekkveien 7
Hedrum Byskogveien (nordre del) 70 Nansetbekkveien 8
Hedrum Byskogveien (nordre del) 63 Nansetbekkveien 9
Hedrum Byskogveien (nordre del) 72 Nansetbekkveien 10
Hedrum Dr Knudtzons vei 6 Dr Knudtzons vei 10
Hedrum Dr Knudtzons vei 8 Dr Knudtzons vei 14
Hedrum Dr Knudtzons vei 10 Wergelands vei 10 A
Hedrum Fagerli basseng (2009/79) Sportsveien 70
Hedrum Fagerliveien 12 Fagerliveien 4
Hedrum Fagerliveien 10 Fagerliveien 5
Hedrum Fagerliveien 14 Fagerliveien 6
Hedrum Fagerliveien 16 Fagerliveien 8
Hedrum Fagerliveien 5 Fagerliveien 9
Hedrum Fagerliveien 7 C Fagerliveien 11
Hedrum Fagerliveien 7 B Fagerliveien 13
Hedrum Fagerliveien 7 A Fagerliveien 15
Hedrum Fagerliveien 9 Fagerliveien 17
Hedrum Fagerliveien 11 Fagerliveien 19
Hedrum Fagerliveien 13 Fagerliveien 21
Hedrum Fagerliveien 15 Fagerliveien 23
Hedrum Fagerliveien 17 Fagerliveien 25
Hedrum Fagerliveien 19 Fagerliveien 27
Hedrum Fagerliveien 21 Fagerliveien 29
Hedrum Fagerliveien 23 Fagerliveien 31
Hedrum Fagerliveien 20 Fagerliveien 32
Hedrum Fjellheimveien 28 Ulvhilds vei 7
Hedrum Frankendalsveien 82 Frøystadveien 1
Hedrum Frankendalsveien 81 A Tunheimveien 6
Hedrum Frankendalsveien 81 B Tunheimveien 8
Hedrum Frankendalsveien 79 Tunheimveien 10
Hedrum Fresjeveien (midtre del) 2 B Fresjeveien 2
Hedrum Fresjeveien (vestre del) 2 A Dr Knudtzons vei 6
Hedrum Fresjeveien (østre del) 7 Sachnowitz' vei 1
Hedrum Fresjeveien (østre del) 7 Sachnowitz' vei 3
Hedrum Fresjeveien (østre del) 7 Sachnowitz' vei 5
Hedrum Fresjeveien (østre del) 9 Sachnowitz' vei 7
Hedrum Fresjeveien (østre del) 11 A Sachnowitz' vei 9
Hedrum Fresjeveien (østre del) 10 Sachnowitz' vei 10
Hedrum Fresjeveien (østre del) 11 B Sachnowitz' vei 11
Hedrum Fresjeveien (østre del) 12 Sachnowitz' vei 12
Hedrum Fresjeveien (østre del) 13 Sachnowitz' vei 13
Hedrum Fresjeveien (østre del) 14 Sachnowitz' vei 14 A
Hedrum Fresjeveien (østre del) 14 Sachnowitz' vei 14 B
Hedrum Fresjeveien (østre del) 15 Sachnowitz' vei 15
Hedrum Fresjeveien (østre del) 16 Sachnowitz' vei 16
Hedrum Fresjeveien (østre del) 18 Sachnowitz' vei 18
Hedrum Frostvedtveien (midtre del) 107 B Fagerliveien 12
Hedrum Frostvedtveien (midtre del) 107 A Fagerliveien 14
Hedrum Frostvedtveien (midtre del) 105 Fagerliveien 16
Hedrum Frostvedtveien (midtre del) 100 Fagerliveien 22
Hedrum Frostvedtveien (midtre del) 102 Fagerliveien 24
Hedrum Frostvedtveien (midtre del) 104 Fagerliveien 26
Hedrum Frostvedtveien (midtre del) 106 Fagerliveien 28
Hedrum Frostvedtveien (midtre del) 108 Fagerliveien 30
Hedrum Frostvedtveien (midtre del) 110 Fagerliveien 33
Hedrum Frostvedtveien (Nordre del) 112 Sportsveien 2
Hedrum Frostvedtveien (Nordre del) 114 Sportsveien 4
Hedrum Frostvedtveien (Nordre del) 116 Sportsveien 6
Hedrum Frostvedtveien (Nordre del) 118 A Sportsveien 8
Hedrum Frostvedtveien (Nordre del) 118 B Sportsveien 10
Hedrum Frostvedtveien (Nordre del) 118 C Sportsveien 12
Hedrum Frostvedtveien (Nordre del) 118 C Sportsveien 14
Hedrum Frostvedtveien (Nordre del) 118 D Sportsveien 16
Hedrum Frostvedtveien (Nordre del) 120 Sportsveien 18
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 89 Frøystadveien 3
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 91 Frøystadveien 9
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 94 Frøystadveien 10
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 93 A Frøystadveien 11
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 96 A Frøystadveien 12
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 93 B Frøystadveien 13
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 96 B Frøystadveien 14
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 95 A Frøystadveien 15
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 96 C Frøystadveien 16
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 95 B Frøystadveien 17
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 96 D Frøystadveien 18
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 95 C Frøystadveien 19
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 96 E Frøystadveien 20
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 95 D Frøystadveien 21
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 96 F Frøystadveien 22
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 97 Frøystadveien 23
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 96 G Frøystadveien 24
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 96 H Frøystadveien 26
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 96 J Frøystadveien 28
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 101 Frøystadveien 31
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 101 Frøystadveien 39
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 98 Frøystadveien 40
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 103 Frøystadveien 41
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 103 Frøystadveien 45
Hedrum Frostvedtveien (søndre del) 103 Frøystadveien 47
Hedrum Frøyhovveien 29 Ulvhilds vei 5
Hedrum Gamle kongevei 16 Bjørnsons vei 1
Hedrum Gamle Kongevei 41 Fagerliveien 1
Hedrum Gamle Kongevei 43 Fagerliveien 2
Hedrum Gamle Kongevei 37 Fagerliveien 7
Hedrum Gamle Kongevei 26 Harriet Backers vei 1
Hedrum Gamle kongevei 38 Stikkveien 13
Hedrum Graneveien 1 Eddaveien 1
Hedrum Graneveien 2 Eddaveien 2
Hedrum Graneveien 3 Eddaveien 3
Hedrum Graneveien 4 Eddaveien 4
Hedrum Graneveien 5 Eddaveien 5
Hedrum Graneveien 6 Eddaveien 6
Hedrum Graneveien 7 Eddaveien 7
Hedrum Graneveien 8 Eddaveien 8
Hedrum Graneveien 9 Eddaveien 9
Hedrum Graneveien 10 Hovlandveien 153
Hedrum Graneveien 11 Hovlandveien 155
Hedrum Greveveien 43 Greveveien 57
Hedrum Hasselveien 1 A Hasselveien 9
Hedrum Hasselveien 1 B Hasselveien 11
Hedrum Hasselveien 1 C Hasselveien 13
Hedrum Hasselveien 1 D Hasselveien 15
Hedrum Hasselveien 2 A Hasselveien 21
Hedrum Hasselveien 2 B Hasselveien 23
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 81 Bergheimveien 16
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 79 Bergheimveien 18
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 88 Bergheimveien 19
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 77 Bergheimveien 20
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 86 Bergheimveien 23
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 84 Bergheimveien 25
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 82 Bergheimveien 27
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 80 Bergheimveien 29
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 78 Bergheimveien 31
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 76 Bergheimveien 33
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 74 Bergheimveien 35
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 72 Bergheimveien 37
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 73 Bergheimveien 44
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 71 Bergheimveien 46
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 75 A Nansetbekkveien 2 A
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 75 B Nansetbekkveien 2 B
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 75 C Nansetbekkveien 2 C
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 75 D Nansetbekkveien 2 D
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 75 E Nansetbekkveien 2 E
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 75 F Nansetbekkveien 2 F
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 75 G Nansetbekkveien 2 G
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 75 H Nansetbekkveien 2 H
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 75 I Nansetbekkveien 2 I
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 75 J Nansetbekkveien 2 J
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 75 K Nansetbekkveien 2 K
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 75 L Nansetbekkveien 2 L
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 75 M Nansetbekkveien 2 M
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 75 N Nansetbekkveien 2 N
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 75 O Nansetbekkveien 2 O
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 75 P Nansetbekkveien 2 P
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 75 Q Nansetbekkveien 2 Q
Hedrum Heibergs gate (nordre del) 75 R Nansetbekkveien 2 R
Hedrum Hovlandveien 95 Almeveien 1
Hedrum Hovlandveien 97 Almeveien 2
Hedrum Hovlandveien 103 A Hasselveien 8
Hedrum Hovlandveien 103 B Hasselveien 10
Hedrum Hovlandveien 105 A Hasselveien 26
Hedrum Hovlandveien 105 B Hasselveien 28
Hedrum Håkon VIIs vei 2 Hanna Winsnes' vei 6
Hedrum Jonas Lies vei (vestre del) 2 A Harriet Backers vei 2
Hedrum Jonas Lies vei (vestre del) 2 B Harriet Backers vei 4
Hedrum Jonas Lies vei (vestre del) 4 Harriet Backers vei 6
Hedrum Jonas Lies vei (vestre del) 6 Harriet Backers vei 8
Hedrum Jonas Lies vei (vestre del) 3 Harriet Backers vei 9
Hedrum Jonas Lies vei (vestre del) 8 Harriet Backers vei 10
Hedrum Jonas Lies vei (vestre del) 7 Harriet Backers vei 15
Hedrum Jonas Lies vei (vestre del) 9 Harriet Backers vei 17
Hedrum Jonas Lies vei (vestre del) 10 A Harriet Backers vei 16
Hedrum Jonas Lies vei (vestre del) 10 B Harriet Backers vei 18
Hedrum Jonas Lies vei (vestre del) 10 C Harriet Backers vei 20
Hedrum Jonas Lies vei (vestre del) 12 Harriet Backers vei 22
Hedrum Jonas Lies vei (vestre del) 14 Harriet Backers vei 24
Hedrum Jonas Lies vei (vestre del) 9 Harriet Backers vei 17
Hedrum Jonas Lies vei (østre del) 17 Hanna Winsnes' vei 4
Hedrum Jonas Lies vei (østre del) 30 Hanna Winsnes' vei 5
Hedrum Jonas Lies vei (østre del) 28 Hanna Winsnes' vei 9
Hedrum Jonas Lies vei (østre del) 15 Hanna Winsnes' vei 10
Hedrum Jonas Lies vei (østre del) 26 Hanna Winsnes' vei 11
Hedrum Jonas Lies vei (østre del) 24 B Hanna Winsnes' vei 13
Hedrum Jonas Lies vei (østre del) 13 B Hanna Winsnes' vei 14
Hedrum Jonas Lies vei (østre del) 24 A Hanna Winsnes' vei 15
Hedrum Jonas Lies vei (østre del) 13 A Hanna Winsnes' vei 16
Hedrum Jonas Lies vei (østre del) 22 Hanna Winsnes' vei 17
Hedrum Jonas Lies vei (østre del) 20 Hanna Winsnes' vei 19
Hedrum Jonas Lies vei (østre del) 18 Hanna Winsnes' vei 23
Hedrum Jonas Lies vei (østre del) 16 Hanna Winsnes' vei 25
Hedrum Løkkeveien 1 A Hvarnesveien 1 A
Hedrum Løkkeveien 1 B Hvarnesveien 1 B
Hedrum Løkkeveien 2 Hvarnesveien 2
Hedrum Løkkeveien 3 Hvarnesveien 3
Hedrum Løkkeveien 4 Hvarnesveien 4
Hedrum Løkkeveien 5 Hvarnesveien 5
Hedrum Løkkeveien 6 Hvarnesveien 6
Hedrum Løkkeveien 7 Hvarnesveien 7
Hedrum Løkkeveien 8 Hvarnesveien 8
Hedrum Løkkeveien 9 Hvarnesveien 9
Hedrum Løkkeveien 10 Hvarnesveien 10
Hedrum Løkkeveien 11 Hvarnesveien 11
Hedrum Nanset allé 2 Nanset allé 4
Hedrum Nanset allé 6 Nanset allé 8
Hedrum Nansetgata 98 Bergheimveien 1
Hedrum Nansetgata 98 Bergheimveien 3
Hedrum Nansetgata 111 B Fagerliveien 34
Hedrum Nansetgata 111 A Fagerliveien 36
Hedrum Nansetgata 113 Fagerliveien 38
Hedrum Nansetgata 80 Hanna Winsnes' vei 18
Hedrum Nansetgata 78 Hanna Winsnes' vei 27
Hedrum Nansetgata 90 Karen Sundts vei 3
Hedrum Nordahl Griegs vei 7 Karen Sundts vei 7
Hedrum Nordahl Griegs vei 9 Karen Sundts vei 8
Hedrum Nordahl Griegs Vei (vestre del) 1 Solheimveien 5
Hedrum Nordahl Griegs Vei (vestre del) 2 Solheimveien 6
Hedrum Nordahl Griegs Vei (vestre del) 3 Solheimveien 7
Hedrum Nordahl Griegs Vei (vestre del) 4 Solheimveien 10
Hedrum Oberst Peters vei (midtre del) 8 A Bergheimveien 2 A
Hedrum Oberst Peters vei (midtre del) 8 B Bergheimveien 2 B
Hedrum Oberst Peters vei (midtre del) 8 C Bergheimveien 2 C
Hedrum Oberst Peters vei (midtre del) 8 D Bergheimveien 2 D
Hedrum Oberst Peters vei (midtre del) 8 E Bergheimveien 2 E
Hedrum Oberst Peters vei (midtre del) 8 F Bergheimveien 2 F
Hedrum Oberst Peters vei (midtre del) 10 Bergheimveien 4
Hedrum Oberst Peters vei (midtre del) 7 Bergheimveien 5
Hedrum Oberst Peters vei (midtre del) 12 Bergheimveien 6
Hedrum Oberst Peters vei (midtre del) 9 Bergheimveien 7
Hedrum Oberst Peters vei (midtre del) 14 A Bergheimveien 8
Hedrum Oberst Peters vei (midtre del) 11 Bergheimveien 9
Hedrum Oberst Peters vei (midtre del) 14 B Bergheimveien 10
Hedrum Oberst Peters vei (midtre del) 13 Bergheimveien 11
Hedrum Oberst Peters vei (midtre del) 16 Bergheimveien 12
Hedrum Oberst Peters vei (midtre del) 15 Bergheimveien 13
Hedrum Oberst Peters vei (midtre del) 18 Bergheimveien 14
Hedrum Oberst Peters vei (midtre del) 15 Bergheimveien 15
Hedrum Oberst Peters vei (midtre del) 15 Bergheimveien 17
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 30 Ulvhilds vei 1
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 28 Ulvhilds vei 3
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 101 A Ulvhilds vei 10
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 17 Ulvhilds vei 11
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 101 B Ulvhilds vei 12
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 19 Ulvhilds vei 13
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 103 Ulvhilds vei 14
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 21 Ulvhilds vei 15
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 105 Ulvhilds vei 16
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 23 Ulvhilds vei 17
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 107 Ulvhilds vei 18
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 25 Ulvhilds vei 19
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 109 Ulvhilds vei 20
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 27 Ulvhilds vei 21
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 111 Ulvhilds vei 22
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 29 Ulvhilds vei 23
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 113 Ulvhilds vei 24
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 31 Ulvhilds vei 25
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 115 Ulvhilds vei 26
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 33 Ulvhilds vei 27
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 117 Ulvhilds vei 28
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 35 Ulvhilds vei 29
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 119 Ulvhilds vei 30
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 37 Ulvhilds vei 31
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 121 Ulvhilds vei 32
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 39 Ulvhilds vei 33
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 123 Ulvhilds vei 34
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 41 Ulvhilds vei 35
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 65 Ulvhilds vei 36
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 43 Ulvhilds vei 37
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 67 Ulvhilds vei 38
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 45 Ulvhilds vei 39
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 69 Ulvhilds vei 40
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 47 Ulvhilds vei 41
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 71 Ulvhilds vei 42
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 49 Ulvhilds vei 43
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 73 Ulvhilds vei 44
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 51 Ulvhilds vei 45
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 75 Ulvhilds vei 46
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 53 Ulvhilds vei 47
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 77 Ulvhilds vei 48
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 55 Ulvhilds vei 49
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 79 Ulvhilds vei 50
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 57 Ulvhilds vei 51
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 81 Ulvhilds vei 52
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 59 Ulvhilds vei 53
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 83 Ulvhilds vei 54
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 61 Ulvhilds vei 55
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 85 Ulvhilds vei 56
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 63 Ulvhilds vei 57
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 87 Ulvhilds vei 58
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 89 Ulvhilds vei 60
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 91 Ulvhilds vei 62
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 93 Ulvhilds vei 64
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 95 Ulvhilds vei 66
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 97 Ulvhilds vei 68
Hedrum Oberst Peters vei (østre del) 99 Ulvhilds vei 70
Hedrum Parkveien 16 Greveveien 31
Hedrum Parkveien 14 Greveveien 33
Hedrum Parkveien 12 Greveveien 35
Hedrum Parkveien 10 Greveveien 37
Hedrum Parkveien 8 Greveveien 39
Hedrum Parkveien 6 Greveveien 41
Hedrum Parkveien 5 Greveveien 45
Hedrum Parkveien 7 Greveveien 47
Hedrum Parkveien 9 Greveveien 49
Hedrum Parkveien 11 Greveveien 51
Hedrum Parkveien 13 Greveveien 53
Hedrum Parkveien 24 Heibergs gate 47
Hedrum Parkveien 22 Heibergs gate 49
Hedrum Parkveien 23 Heibergs gate 51
Hedrum Parkveien 25 Heibergs gate 53
Hedrum Parkveien 17 Sophus Bugges vei 4 B
Hedrum Roald Amundsens vei 2 Fagerliveien 3
Hedrum Roald Amundsens vei 10 Haakon VII's vei 13
Hedrum Roald Amundsens vei 6 Haakon VII's vei 17
Hedrum Roald Amundsens vei 4 B Haakon VII's vei 21
Hedrum Roald Amundsens vei 7 Haakon VII's vei 22
Hedrum Skoleveien 10 Leiv Eirikssons vei 11
Hedrum Skoleveien 1 Stikkveien 1
Hedrum Skoleveien 2 Stikkveien 2
Hedrum Skoleveien 3 Stikkveien 3
Hedrum Skoleveien 4 Stikkveien 4
Hedrum Skoleveien 5 Stikkveien 5
Hedrum Skoleveien 6 Stikkveien 6
Hedrum Skoleveien 7 Stikkveien 7
Hedrum Skoleveien 8 A Stikkveien 8
Hedrum Skoleveien 7 Stikkveien 9
Hedrum Skoleveien 8 B Stikkveien 10
Hedrum Skoleveien 7 Stikkveien 11
Hedrum Sophus Bugges vei 45 Fridtjof Nansens vei 6
Hedrum Sophus Bugges vei 40 Karen Sundts vei 4
Hedrum Sophus Bugges vei 41 Karen Sundts vei 5
Hedrum Sophus Bugges vei 43 Karen Sundts vei 9
Hedrum Sophus Bugges vei 42 Karen Sundts vei 10
Hedrum Sophus Bugges vei 47 Karen Sundts vei 13
Hedrum Sophus Bugges vei 44 Karen Sundts vei 14
Hedrum Sophus Bugges vei 49 Karen Sundts vei 15
Hedrum Sophus Bugges vei 46 Karen Sundts vei 16
Hedrum Sophus Bugges vei 48 Karen Sundts vei 18
Hedrum Sophus Bugges vei 53 Karen Sundts vei 19
Hedrum Sophus Bugges vei 50 Karen Sundts vei 20
Hedrum Sportsveien 28 A Sportsveien 1
Hedrum Sportsveien 28 B Sportsveien 3
Hedrum Sportsveien 28 B Sportsveien 3
Hedrum Sportsveien 28 C Sportsveien 5
Hedrum Sportsveien 26 Sportsveien 7
Hedrum Sportsveien 24 Sportsveien 9
Hedrum Sportsveien 22 Sportsveien 11
Hedrum Sportsveien 20 B Sportsveien 13
Hedrum Sportsveien 20 A Sportsveien 15
Hedrum Sportsveien 18 Sportsveien 17
Hedrum Sportsveien 16 Sportsveien 19
Hedrum Sportsveien 16 Sportsveien 21
Hedrum Sportsveien 14 Sportsveien 23
Hedrum Tagtvedtveien 51 Hasselveien 1
Hedrum Tagtvedtveien 53 Hasselveien 3
Hedrum Tagtvedtveien 55 Hasselveien 5
Hedrum Tagtvedtveien 57 Hasselveien 7
Hedrum Tagtvedtveien 59 Hasselveien 25
Hedrum Tagtvedtveien 61 A Hasselveien 27 B
Hedrum Tagtvedtveien 61 B Hasselveien 27 A
Hedrum Tagtvedtveien 63 Hasselveien 29
Hedrum Tagtvedtveien 65 Hasselveien 31
Hedrum Tagtvedtveien (nordre del) 48 Nordre Tagtvetvei 1
Hedrum Tagtvedtveien (nordre del) 49 Nordre Tagtvetvei 2
Hedrum Tagtvedtveien (nordre del) 46 Nordre Tagtvetvei 3
Hedrum Tagtvedtveien (nordre del) 47 Nordre Tagtvetvei 4
Hedrum Tagtvedtveien (nordre del) 44 Nordre Tagtvetvei 5
Hedrum Tagtvedtveien (nordre del) 43 Nordre Tagtvetvei 6
Hedrum Tagtvedtveien (nordre del) 42 Nordre Tagtvetvei 7
Hedrum Tagtvedtveien (nordre del) 45 Nordre Tagtvetvei 8
Hedrum Tagtvedtveien (nordre del) 33 Nordre Tagtvetvei 9
Hedrum Tagtvedtveien (nordre del) 35 Nordre Tagtvetvei 11
Hedrum Tagtvedtveien (nordre del) 37 Nordre Tagtvetvei 13
Hedrum Tagtvedtveien (nordre del) 39 Nordre Tagtvetvei 15
Hedrum Tagtvedtveien (nordre del) 41 Nordre Tagtvetvei 17
Hedrum Vinjes vei 7 Karen Sundts vei 1
Hedrum Welhavens vei 12 Nanset allé 10
Hedrum Wergelands vei 10 Dr Knudtzons vei 10 B
Hedrum Wergelands vei 9 Nanset allé 2
Hedrum Wergelands vei 10 Wergelands vei 10 B
Hedrum Åsliveien 1 Sportsveien 25
Hedrum Åsliveien 2 Sportsveien 27
Hedrum Åsliveien 4 B Sportsveien 29
Hedrum Åsliveien 4 A Sportsveien 31
Hedrum Åsliveien 3 Sportsveien 33
Hedrum Åsliveien 5 Sportsveien 35
Lardal Gårdsnr./Bruksnr. 100/6 Nordbylendet 97
Lardal Hagaveien 10 Karen Sogns vei 10
Lardal Hagaveien 12 Karen Sogns vei 12
Lardal Hagaveien 15 Karen Sogns vei 15
Lardal Hagaveien 16 Karen Sogns vei 16
Lardal Hagaveien 19 Karen Sogns vei 19
Lardal Hagaveien 21 Karen Sogns vei 21
Lardal Hagaveien 23 Karen Sogns vei 23
Lardal Hagaveien 29 Karen Sogns vei 29
Lardal Hagaveien 33 Karen Sogns vei 33
Lardal Hagaveien 35 Karen Sogns vei 35
Lardal Hagaveien 37 Karen Sogns vei 37
Lardal Hagaveien 41 Karen Sogns vei 41
Lardal Hagaveien 43 Karen Sogns vei 43
Lardal Hagaveien 47 A Karen Sogns vei 47 A
Lardal Hagaveien 47 B Karen Sogns vei 47 B
Lardal Hagaveien 49 Karen Sogns vei 49
Lardal Hagaveien 51 Karen Sogns vei 51
Lardal Hagaveien 53 Karen Sogns vei 53
Lardal Nordbyveien 16 Nordbylendet 16
Lardal Nordbyveien 18 Nordbylendet 18
Lardal Nordbyveien 20 Nordbylendet 20
Lardal Nordbyveien 43 Nordbylendet 43
Lardal Nordbyveien 47 Nordbylendet 47
Lardal Nordbyveien 66 Nordbylendet 66
Lardal Nordbyveien 89 Nordbylendet 89
Lardal Nordbyveien 91 Nordbylendet 91
Lardal Nordbyveien 93 Nordbylendet 93
Lardal Nordbyveien 95 Nordbylendet 95
Lardal Nordbyveien 99 Nordbylendet 99
Lardal Nordbyveien 101 Nordbylendet 101
Lardal Nordbyveien 103 Nordbylendet 103
Lardal Nordbyveien 105 Nordbylendet 105
Lardal Nordbyveien 109 Nordbylendet 109
Lardal Nordbyveien 113 Nordbylendet 113
Lardal Nordbyveien 116 Nordbylendet 116
Lardal Nordbyveien 119 Nordbylendet 119
Lardal Nordbyveien 123 Nordbylendet 123
Lardal Nordbyveien 137 Nordbylendet 137
Lardal Nordbyveien 144 Nordbylendet 144
Lardal Nordbyveien 148 Nordbylendet 148
Lardal Nordbyveien 177 Nordbylendet 177
Lardal Nordveien 1 Rambergstubben 1
Lardal Nordveien 2 Rambergstubben 2
Lardal Nordveien 3 Rambergstubben 3
Lardal Nordveien 4 Rambergstubben 4
Lardal Nordveien 6 Rambergstubben 6
Lardal Nordveien 7 Rambergstubben 7
Lardal Nordveien 8 Rambergstubben 8
Lardal Nordveien 9 Rambergstubben 9
Lardal Nordveien 10 Rambergstubben 10
Lardal Nordveien 11 Rambergstubben 11
Lardal Nordveien 12 Rambergstubben 12
Lardal Nordveien 14 Rambergstubben 14
Lardal Sandveien 3 Pipersand 3
Lardal Sandveien 5 Pipersand 5
Lardal Sandveien 7 Pipersand 7
Lardal Sandveien 9 Pipersand 9
Lardal Sandveien 11 Pipersand 11
Lardal Solliveien 1 Øvre Sollivei 1
Lardal Solliveien 3 Øvre Sollivei 3
Lardal Solliveien 4 Øvre Sollivei 4
Lardal Solliveien 6 Øvre Sollivei 6
Lardal Solliveien 8 Øvre Sollivei 8
Lardal Solliveien 11 Øvre Sollivei 11
Lardal Solliveien 12 Øvre Sollivei 12
Lardal Solliveien 13 Øvre Sollivei 13
Lardal Tanumveien 10 Tanumgrenda 10
Lardal Tanumveien 11 Tanumgrenda 11
Lardal Tanumveien 19 Tanumgrenda 19
Lardal Tanumveien 21 Tanumgrenda 21
Lardal Tanumveien 23 Tanumgrenda 23
Lardal Tanumveien 63 Tanumgrenda 63
Lardal Tanumveien 108 Tanumgrenda 108
Lardal Tanumveien 109 Tanumgrenda 109
Lardal Tanumveien 114 Tanumgrenda 114
Lardal Tanumveien 116 Tanumgrenda 116
Lardal Tanumveien 131 Tanumgrenda 131
Lardal Tanumveien 133 Tanumgrenda 133
Lardal Tanumveien 169 Tanumgrenda 169
Lardal Tanumveien 245 Tanumgrenda 245
Lardal Tanumveien 249 Tanumgrenda 249
Lardal Østsideveien Omnummeres til Hedrumveien
fra Helgelandkrysset til
kommunegrensa. Resten
av Østsideveien består.
Larvik 3001/5 (Administrasjonsbygget) Storgata 145
Larvik Bedehuset ved stupetårnet Strandpromenaden 35
Larvik Colin Archers gate 2 Strandpromenaden 1
Larvik Diriks vei 11 Diriks vei 13
Larvik Diriks vei 13 Diriks vei 15
Larvik Diriks vei 15 Diriks vei 17
Larvik Diriks vei 17 Diriks vei 19
Larvik Dr Holms vei 20 Diriks vei 11
Larvik Dr Holms vei 24 Diriks vei 14
Larvik Dr Holms vei (østre del) 32 B Frankendalsveien 34
Larvik Dr Holms vei (østre del) 40 A Fuglestien 1
Larvik Dr Holms vei (østre del) 42 A Fuglestien 2
Larvik Dr Holms vei (østre del) 40 B Fuglestien 3
Larvik Dr Holms vei (østre del) 42 B Fuglestien 4
Larvik Dr Holms vei (østre del) 38 D Fuglestien 6
Larvik Dr Holms vei (østre del) 38 C Fuglestien 8
Larvik Dr Holms vei (østre del) 38 B Fuglestien 10
Larvik Dr Holms vei (østre del) 38 Fuglestien 12
Larvik Dr Holms vei (østre del) 38 A Fuglestien 14
Larvik Dr Holms vei (østre del) 23 Øvre Dr Holms vei 2
Larvik Dr Holms vei (østre del) 26 Øvre Dr Holms vei 3
Larvik Dr Holms vei (østre del) 25 Øvre Dr Holms vei 4
Larvik Dr Holms vei (østre del) 27 A Øvre Dr Holms vei 12
Larvik Dr Holms vei (østre del) 27 B Øvre Dr Holms vei 14
Larvik Dr Holms vei (østre del) 28 Øvre Dr Holms vei 15
Larvik Dr Holms vei (østre del) 29 Øvre Dr Holms vei 16
Larvik Dr Holms vei (østre del) 30 Øvre Dr Holms vei 17
Larvik Dr Holms vei (østre del) 31 Øvre Dr Holms vei 18
Larvik Dr Holms vei (østre del) 32 A Øvre Dr Holms vei 19
Larvik Dr Holms vei (østre del) 33 Øvre Dr Holms vei 20
Larvik Dr Holms vei (østre del) 33 A Øvre Dr Holms vei 22
Larvik Dr Holms vei (østre del) 35 Øvre Dr Holms vei 24
Larvik Dr Holms vei (østre del) 37 Øvre Dr Holms vei 26
Larvik Dr Holms vei (østre del) 34 Øvre Dr Holms vei 31
Larvik Dr Holms vei (østre del) 36 Øvre Dr Holms vei 33
Larvik Dr Holms vei (østre del) 41 Øvre Dr Holms vei 36
Larvik Dr Holms vei (østre del) 41 A Øvre Dr Holms vei 38
Larvik Dr Holms vei (østre del) 43 Øvre Dr Holms vei 40
Larvik Dr Holms vei (østre del) 45 Øvre Dr Holms vei 42
Larvik Dr Holms vei (østre del) 47 Øvre Dr Holms vei 44
Larvik Dr Holms vei (østre del) 44 Øvre Dr Holms vei 51
Larvik Dr Holms vei (østre del) 51 Øvre Dr Holms vei 52
Larvik Dr Holms vei (østre del) 46 Øvre Dr Holms vei 53
Larvik Dr Holms vei (østre del) 53 Øvre Dr Holms vei 54
Larvik Dr Holms vei (østre del) 55 Øvre Dr Holms vei 56
Larvik Dr Holms vei (østre del) 57 Øvre Dr Holms vei 58
Larvik Dr Holms vei (østre del) 59 Øvre Dr Holms vei 60
Larvik Dr Holms vei (østre del) 60 Øvre Dr Holms vei 61
Larvik Dr Holms vei (østre del) 59 B Øvre Dr Holms vei 62
Larvik Dr Holms vei (østre del) 62 A Øvre Dr Holms vei 63
Larvik Dr Holms vei (østre del) 59 C Øvre Dr Holms vei 64
Larvik Dr Holms vei (østre del) 62 B Øvre Dr Holms vei 65
Larvik Dr Holms vei (østre del) 59 D Øvre Dr Holms vei 66
Larvik Dr Holms vei (østre del) 64 A Øvre Dr Holms vei 67
Larvik Dr Holms vei (østre del) 67 Øvre Dr Holms vei 68
Larvik Dr Holms vei (østre del) 64 B Øvre Dr Holms vei 69
Larvik Dr Holms vei (østre del) 69 Øvre Dr Holms vei 70
Larvik Dr Holms vei (østre del) 66 A Øvre Dr Holms vei 71
Larvik Dr Holms vei (østre del) 71 Øvre Dr Holms vei 72
Larvik Dr Holms vei (østre del) 66 B Øvre Dr Holms vei 73
Larvik Dr Holms vei (østre del) 66 C Øvre Dr Holms vei 75
Larvik Dr Holms vei (østre del) 68 A Øvre Dr Holms vei 77
Larvik Dr Holms vei (østre del) 68 B Øvre Dr Holms vei 79
Larvik Dr Holms vei (østre del) 68 C Øvre Dr Holms vei 81
Larvik Dr Holms vei (østre del) 70 B Øvre Dr Holms vei 83
Larvik Dr Holms vei (østre del) 70 C Øvre Dr Holms vei 85
Larvik Dr Holms vei (østre del) 70 A Øvre Dr Holms vei 87
Larvik Dronningens gate 31 Alfr Andersens gate 1
Larvik Dronningens gate 31 Alfr Andersens gate 3
Larvik Dronningens gate 19 Gyldenløves gate 1
Larvik Dronningens gate 25 A Reipbanegata 1
Larvik Dronningens gate 53 Ryes gate 23
Larvik Dronningens gate 2 A Storgata 62 A
Larvik Dronningens gate 2 B Storgata 62 B
Larvik Dronningens gate 2 C Storgata 62 C
Larvik Dronningens gate 4 Storgata 64
Larvik Dronningens gate 6 Storgata 66
Larvik Dronningens gate 8 Storgata 68
Larvik Dronningens gate 10 Storgata 70
Larvik Dronningens gate 8 A Storgata 72
Larvik Dronningens gate 12 Storgata 74
Larvik Dronningens gate 14 A Storgata 76
Larvik Dronningens gate 14 Storgata 78
Larvik Dronningens gate 16 Storgata 80
Larvik Dronningens gate 9 Storgata 91
Larvik Dronningens gate 22 Storgata 92
Larvik Dronningens gate 9 B Storgata 93 A
Larvik Dronningens gate 9 C Storgata 93 B
Larvik Dronningens gate 24 Storgata 94
Larvik Dronningens gate 11 Storgata 95
Larvik Dronningens gate 24 C Storgata 96
Larvik Dronningens gate 13 Storgata 97
Larvik Dronningens gate 24 A Storgata 98
Larvik Dronningens gate 15 Storgata 99
Larvik Dronningens gate 26 A Storgata 100 A
Larvik Dronningens gate 26 B Storgata 100 B
Larvik Dronningens gate 26 C Storgata 100 C
Larvik Dronningens gate 17 Storgata 101
Larvik Dronningens gate 21 Storgata 105
Larvik Dronningens gate 26 Storgata 106
Larvik Dronningens gate 23 Storgata 107
Larvik Dronningens gate 25 Storgata 109
Larvik Dronningens gate 27 A Storgata 111
Larvik Dronningens gate 27 B Storgata 113
Larvik Dronningens gate 29 Storgata 115
Larvik Dronningens gate 37 Storgata 123
Larvik Dronningens gate 39 Storgata 125
Larvik Dronningens gate 41 Storgata 127
Larvik Dronningens gate 28 Storgata 128
Larvik Dronningens gate 43 Storgata 131
Larvik Dronningens gate 34 A Storgata 134 A
Larvik Dronningens gate 34 B Storgata 134 B
Larvik Dronningens gate 34 C Storgata 134 C
Larvik Dronningens gate 34 D Storgata 134 D
Larvik Dronningens gate 34 E Storgata 134 E
Larvik Dronningens gate 34 F Storgata 134 F
Larvik Dronningens gate 34 G Storgata 134 G
Larvik Dronningens gate 34 H Storgata 134 H
Larvik Dronningens gate 34 I Storgata 134 I
Larvik Dronningens gate 34 J Storgata 134 J
Larvik Dronningens gate 45 Storgata 135
Larvik Dronningens gate 36 A Storgata 136 A
Larvik Dronningens gate 36 B Storgata 136 B
Larvik Dronningens gate 36 C Storgata 136 C
Larvik Dronningens gate 47 Storgata 137
Larvik Dronningens gate 51 Storgata 141
Larvik Dronningens gate 1 A Strandpromenaden 2 A
Larvik Dronningens gate 1 B Strandpromenaden 2 B
Larvik Dronningens gate 1 C Strandpromenaden 2 C
Larvik Dronningens gate 1 D Strandpromenaden 2 D
Larvik Dronningens gate 1 E Strandpromenaden 2 E
Larvik Dronningens gate 1 F Strandpromenaden 2 F
Larvik Dronningens gate 1 G Strandpromenaden 2 G
Larvik Dronningens gate 1 H Strandpromenaden 2 H
Larvik Dronningens gate 1 I Strandpromenaden 2 I
Larvik Dronningens gate 35 Utgår
Larvik Dronningens gate (Bilvask) 20 Storgata 86
Larvik Dronningens gate (Butikklokale) 22 Hallestredet 2
Larvik Dronningens gate (Gatekjøkken) 20 Storgata 84
Larvik Dronningens gate (Torstrand grendehus) 19 Storgata 103
Larvik Fjellveien 8 Bøkkerveien 1
Larvik Fjellveien 6 Bøkkerveien 3
Larvik Fjellveien 4 Bøkkerveien 5
Larvik Framveien 1 Frankendalsbakken 14
Larvik Framveien 3 Frankendalsbakken 16
Larvik Framveien 2 Frankendalsbakken 21
Larvik Framveien 4 Frankendalsbakken 23
Larvik Framveien 6 Frankendalsbakken 25
Larvik Framveien 8 Frankendalsbakken 27
Larvik Framveien 10 Frankendalsbakken 29
Larvik Frankendalsgata 2 Frankendalsbakken 2
Larvik Frankendalsgata 3 Frankendalsbakken 3
Larvik Frankendalsgata 4 Frankendalsbakken 4
Larvik Frankendalsgata 5 Frankendalsbakken 5
Larvik Frankendalsgata 6 Frankendalsbakken 6
Larvik Frankendalsgata 7 A Frankendalsbakken 7 A
Larvik Frankendalsgata 7 B Frankendalsbakken 7 B
Larvik Frankendalsgata 7 C Frankendalsbakken 7 C
Larvik Frankendalsgata 7 D Frankendalsbakken 7 D
Larvik Frankendalsgata 7 E Frankendalsbakken 7 E
Larvik Frankendalsgata 7 F Frankendalsbakken 7 F
Larvik Frankendalsgata 7 G Frankendalsbakken 7 G
Larvik Frankendalsgata 7 H Frankendalsbakken 7 H
Larvik Frankendalsgata 8 Frankendalsbakken 8
Larvik Frankendalsgata 9 A Frankendalsbakken 9 A
Larvik Frankendalsgata 9 B Frankendalsbakken 9 B
Larvik Frankendalsgata 9 C Frankendalsbakken 9 C
Larvik Frankendalsgata 9 D Frankendalsbakken 9 D
Larvik Frankendalsgata 9 E Frankendalsbakken 9 E
Larvik Frankendalsgata 9 F Frankendalsbakken 9 F
Larvik Frankendalsgata 9 G Frankendalsbakken 9 G
Larvik Frankendalsgata 9 H Frankendalsbakken 9 H
Larvik Frankendalsgata 9 I Frankendalsbakken 9 I
Larvik Frankendalsgata 10 Frankendalsbakken 10
Larvik Frankendalsgata 12 Frankendalsbakken 12
Larvik Frankendalsgata 13 Frankendalsbakken 13
Larvik Frankendalsgata 15 Frankendalsbakken 15
Larvik Frankendalsgata 17 Frankendalsbakken 17
Larvik Frankendalsgata 14 Frankendalsbakken 19
Larvik Frankendalsveien 25 D Frankendalsveien 25 B
Larvik Frankendalsveien 30 Øvre Dr Holms vei 28
Larvik Frankendalsveien 25 B Øvre Dr Holms vei 32
Larvik Frankendalsveien 25 C Øvre Dr Holms vei 34
Larvik Greveveien (nordre del) 59 Harriet Backers vei 12
Larvik Greveveien (nordre del) 60 Harriet Backers vei 14
Larvik Greveveien (nordre del) 51 Ibsens vei 10
Larvik Greveveien (nordre del) 68 Solheimveien 1
Larvik Greveveien (nordre del) 66 Solheimveien 2
Larvik Greveveien (nordre del) 66 B Solheimveien 4
Larvik Greveveien (nordre del) 49 A Øvre Grevevei 1
Larvik Greveveien (nordre del) 49 B Øvre Grevevei 3
Larvik Greveveien (nordre del) 53 Øvre Grevevei 7
Larvik Greveveien (nordre del) 55 Øvre Grevevei 9
Larvik Greveveien (nordre del) 57 Øvre Grevevei 11
Larvik Greveveien (nordre del) 56 Øvre Grevevei 14
Larvik Greveveien (nordre del) 61 Øvre Grevevei 15
Larvik Greveveien (nordre del) 58 Øvre Grevevei 16
Larvik Greveveien (nordre del) 63 Øvre Grevevei 17
Larvik Greveveien (nordre del) 62 Øvre Grevevei 18
Larvik Greveveien (nordre del) 65 Øvre Grevevei 19
Larvik Greveveien (nordre del) 62 Øvre Grevevei 20
Larvik Greveveien (nordre del) 67 Øvre Grevevei 21
Larvik Greveveien (nordre del) 70 Øvre Grevevei 24
Larvik Gårdsnr./Bruksnr. 3020/1038 Reidar Teigens vei 11
Larvik Heibergs gate 37 A Heibergs gate 37
Larvik Heibergs gate 37 B Heibergs gate 39
Larvik Heibergs gate 39 A Heibergs gate 41
Larvik Heibergs gate 39 B Heibergs gate 43
Larvik Heibergs gate 47 Heibergs gate 55
Larvik Heibergs gate 49 Heibergs gate 59
Larvik Heibergs gate 39 D Diriks vei 16
Larvik Heibergs gate 39 C Diriks vei 18
Larvik Heibergs gate 42 A Heibergs gate 42
Larvik Heibergs gate 42 Horgsvingen 2
Larvik Heibergs gate 35 Øvre Dr Holms vei 10
Larvik Hoffs gate 7 Frankendalsbakken 1
Larvik Hoffs gate 11 Frankendalsbakken 18
Larvik Hoffs gate 3 Griffenfeldts gate 36
Larvik Hoffs gate 2 Reidar Teigens vei 2
Larvik Indre havn kiosk Strandpromenaden 25
Larvik Jernbanegata 15 Reidar Teigens vei 7
Larvik Jernbanegata 11 Reidar Teigens vei 10
Larvik Jernbanegata 10 Reidar Teigens vei 12
Larvik Kirkegata 10 B Skolestredet 11
Larvik Kirkestredet 8 B Strandpromenaden 3
Larvik Kirkestredet 8 A Strandpromenaden 5
Larvik Kongegata 14 Bøkkerveien 2
Larvik Kongegata 14 Bøkkerveien 4
Larvik Kongegata 2 Storgata 21
Larvik Lågaveien 3 Utgår
Larvik Lågaveien 2 Øya 2
Larvik Lågaveien 1 A Øya 5
Larvik Lågaveien 6 Øya 6
Larvik Lågaveien 1 B Øya 7
Larvik Lågaveien 4 Øya 10
Larvik Lågaveien 8 Øya 10
Larvik Lågaveien 5 Øya 17
Larvik Lågaveien 10 Øya 30
Larvik Lågaveien 12 Øya 36
Larvik Lågaveien 7 Øya 39
Larvik Lågaveien 9 Øya 41
Larvik Lågaveien 9 A Øya 45
Larvik Lågaveien 9 B Øya 49
Larvik Lågaveien 11 Øya 57
Larvik Mesterfjellveien 8 Castbergs gate 14
Larvik Mesterfjellveien 10 Castbergs gate 17
Larvik Mesterfjellveien 10 Castbergs gate 19
Larvik Mesterfjellveien 10 Mesterfjellveien 17
Larvik Mesterfjellveien 10 Mesterfjellveien 19
Larvik Mesterfjellveien 1 Mesterfjellveien 36
Larvik Mesterfjellveien 2 Mesterfjellveien 37
Larvik Mesterfjellveien 3 Mesterfjellveien 38
Larvik Mesterfjellveien 4 Mesterfjellveien 39
Larvik Mesterfjellveien 5 Mesterfjellveien 40
Larvik Mesterfjellveien 6 Mesterfjellveien 41
Larvik Mesterfjellveien 7 Mesterfjellveien 42
Larvik Mesterfjellveien 12 B Mesterfjellveien 43
Larvik Mesterfjellveien 9 Mesterfjellveien 44
Larvik Mesterfjellveien 12 A Mesterfjellveien 45
Larvik Mesterfjellveien 11 B Mesterfjellveien 46
Larvik Mesterfjellveien 14 B Mesterfjellveien 47
Larvik Mesterfjellveien 11 Mesterfjellveien 48
Larvik Mesterfjellveien 14 A Mesterfjellveien 49
Larvik Mesterfjellveien 13 Mesterfjellveien 50
Larvik Mesterfjellveien 16 Mesterfjellveien 51 A
Larvik Mesterfjellveien 16 Mesterfjellveien 51 B
Larvik Mesterfjellveien 16 Mesterfjellveien 51 C
Larvik Mesterfjellveien 15 A Mesterfjellveien 52
Larvik Mesterfjellveien 18 Mesterfjellveien 53
Larvik Mesterfjellveien 15 B Mesterfjellveien 54
Larvik Mesterfjellveien 20 Mesterfjellveien 55
Larvik Mesterfjellveien 17 Mesterfjellveien 56
Larvik Mesterfjellveien 20 B Mesterfjellveien 57
Larvik Mesterfjellveien 19 Mesterfjellveien 58
Larvik Mesterfjellveien 22 Mesterfjellveien 59
Larvik Mesterfjellveien 21 Mesterfjellveien 60
Larvik Mesterfjellveien 23 Mesterfjellveien 62
Larvik Mesterfjellveien 23 B Mesterfjellveien 64
Larvik Møllegata 16 Storgata 1
Larvik Møllegata 14 Storgata 3
Larvik Møllegata 12 Storgata 5
Larvik Møllegata 10 Storgata 7
Larvik Møllegata 6 Storgata 9
Larvik Møllegata 8 Storgata 11
Larvik Møllegata 2 A Storgata 17 A
Larvik Møllegata 2 B Storgata 17 B
Larvik Møllegata 2 C Storgata 17 C
Larvik Møllegata 1 B Utgår
Larvik Nansetgata 65 Øvre Grevevei 2
Larvik Nansetgata 67 Øvre Grevevei 4
Larvik Nansetgata 73 Øvre Grevevei 6
Larvik Nansetgata 73 Øvre Grevevei 8
Larvik Nansetgata 71 A Øvre Grevevei 10
Larvik Nansetgata 71 A Øvre Grevevei 12
Larvik Sagveien 6 A Øya 13
Larvik Sagveien 6 Øya 19
Larvik Sagveien 2 Øya 23
Larvik Sagveien 4 Øya 23
Larvik Sagveien 1 Øya 27
Larvik Sagveien 3 Øya 31
Larvik Sagveien 5 Øya 33
Larvik Sagveien 7 Øya 37
Larvik Skolegata 3 Skolestredet 15
Larvik Skolegata 2 A Skolestredet 16
Larvik Skolegata 2 B Skolestredet 18
Larvik Skolegata 2 C Skolestredet 20
Larvik Skolegata 2 D Skolestredet 22
Larvik Skolegata 4 Skolestredet 24
Larvik Skolestredet 3 A Nedre Damsbakken 3
Larvik Skolestredet 1 Nedre Damsbakken 7
Larvik Skolestredet 7 A Skolestredet 7
Larvik Skolestredet 7 Skolestredet 13
Larvik Storgata 52 Storgata 23
Larvik Storgata 50 Storgata 25
Larvik Storgata 48 D Storgata 27 A
Larvik Storgata 48 E Storgata 27 B
Larvik Storgata 48 A Storgata 29 A
Larvik Storgata 48 B Storgata 29 B
Larvik Storgata 48 C Storgata 29 C
Larvik Storgata 17 Storgata 30
Larvik Storgata 46 Storgata 31
Larvik Storgata 15 Storgata 32
Larvik Storgata 44 Storgata 33
Larvik Storgata 15 Storgata 34
Larvik Storgata 15 Storgata 36
Larvik Storgata 38 Storgata 39
Larvik Storgata 15 Storgata 40
Larvik Storgata 32 Storgata 43
Larvik Storgata 30 Storgata 45
Larvik Storgata 28 Storgata 47
Larvik Storgata 26 Storgata 49
Larvik Storgata 24 Storgata 51
Larvik Storgata 20 Storgata 55
Larvik Storgata 18 Storgata 57
Larvik Storgata 18 A Storgata 59
Larvik Storgata 16 Storgata 61
Larvik Storgata 22 Utgår
Larvik Storgata pumestasjon Storgata 24
Larvik Strandpromenaden 1 Strandpromenaden 7
Larvik Tjøllingveien 1 Storgata 150
Larvik Tjøllingveien 18 Storgata 157
Larvik Tjøllingveien 20 Storgata 159
Larvik Tjøllingveien 22 Storgata 161
Larvik Tjøllingveien 24 Storgata 163
Larvik Tjøllingveien 26 Storgata 165
Larvik Tjøllingveien 27 Storgata 166
Larvik Tjøllingveien 28 Storgata 167
Larvik Tjøllingveien 29 Storgata 168
Larvik Tjøllingveien 30 Storgata 169
Larvik Tjøllingveien 31 Storgata 170
Larvik Tjøllingveien 32 Storgata 171
Larvik Tjøllingveien 33 Storgata 172
Larvik Tjøllingveien 35 Storgata 174
Larvik Tjøllingveien 34 Storgata 175
Larvik Tjøllingveien 37 Storgata 176
Larvik Tjøllingveien 39 Storgata 178
Larvik Tjøllingveien 41 Storgata 180
Larvik Tjøllingveien 43 Storgata 182
Larvik Tjøllingveien 36 Utgår
Larvik Tjøllingveien 38 Øya 1
Larvik Utsiktsveien 7 Fogs gate 1
Larvik Utsiktsveien 8 Fogs gate 2
Larvik Utsiktsveien 15 Furuveien 4
Larvik Utsiktsveien 17 Furuveien 5
Larvik Utsiktsveien 1 B Mesterfjellveien 1
Larvik Utsiktsveien 20 A Mesterfjellveien 2
Larvik Utsiktsveien 1 Mesterfjellveien 3
Larvik Utsiktsveien 20 B Mesterfjellveien 4
Larvik Utsiktsveien 1 A Mesterfjellveien 5
Larvik Utsiktsveien 20 C Mesterfjellveien 6
Larvik Utsiktsveien 2 Mesterfjellveien 7
Larvik Utsiktsveien 20 D Mesterfjellveien 8
Larvik Utsiktsveien 3 Mesterfjellveien 9
Larvik Utsiktsveien 20 E Mesterfjellveien 10
Larvik Utsiktsveien 4 Mesterfjellveien 11
Larvik Utsiktsveien 20 F Mesterfjellveien 12
Larvik Utsiktsveien 5 Mesterfjellveien 13
Larvik Utsiktsveien 20 G Mesterfjellveien 14
Larvik Utsiktsveien 6 Mesterfjellveien 15
Larvik Utsiktsveien 20 H Mesterfjellveien 16
Larvik Utsiktsveien 20 I Mesterfjellveien 18
Larvik Utsiktsveien 20 J Mesterfjellveien 20
Larvik Utsiktsveien 9 Mesterfjellveien 21
Larvik Utsiktsveien 20 K Mesterfjellveien 22
Larvik Utsiktsveien 12 Mesterfjellveien 26
Larvik Utsiktsveien 14 Mesterfjellveien 28
Larvik Utsiktsveien 16 Mesterfjellveien 30
Larvik Utsiktsveien 11 Parkalleen 4
Larvik Utsiktsveien 10 Parkalleen 5
Larvik Åsveien 1 Horgsvingen 3
Larvik Åsveien 3 A Horgsvingen 5
Larvik Åsveien 3 B Horgsvingen 7
Larvik Åsveien 5 Horgsvingen 9
Larvik Åsveien 7 Horgsvingen 11
Larvik Åsveien 9 Horgsvingen 13
Larvik Åsveien 11 Horgsvingen 15
Stavern Bjerkeveien 2 Auserødveien 2
Stavern Bjerkeveien 1 A Auserødveien 3
Stavern Bjerkeveien 4 Auserødveien 4
Stavern Bjerkeveien 1 B Auserødveien 5
Stavern Bjerkeveien 1 C Auserødveien 7
Stavern Bjerkeveien 1 D Auserødveien 9
Stavern Bjerkeveien 3 A Auserødveien 11
Stavern Bjerkeveien 3 B Auserødveien 13
Stavern Blokkhusveien 13 Lønneveien 5
Stavern Brunlaveien 6 A Rådhusgaten 46
Stavern Brunlaveien 6 B Rådhusgaten 48
Stavern Brunlaveien 6 C Rådhusgaten 50
Stavern Brunlaveien 8 Rådhusgaten 52
Stavern Brunlaveien 1 Rådhusgaten 68
Stavern Brunlaveien 2 Rådhusgaten 42
Stavern Brunlaveien 4 Rådhusgaten 44
Stavern Eikeveien 1 Lønneveien 3
Stavern Fjellveien 1 A Vardesvingen 1
Stavern Fjellveien 2 Vardesvingen 2
Stavern Fjellveien 1 B Vardesvingen 3
Stavern Fjellveien 4 Vardesvingen 4
Stavern Fjellveien 3 A Vardesvingen 5
Stavern Fjellveien 6 Vardesvingen 6
Stavern Fjellveien 3 B Vardesvingen 7
Stavern Fjellveien 10 Vardesvingen 10
Stavern Fjellveien 5 Vardesvingen 11
Stavern Fjellveien 12 Vardesvingen 12
Stavern Fjellveien 7 Vardesvingen 13
Stavern Fjellveien 14 Vardesvingen 14
Stavern Fjellveien 16 Vardesvingen 16
Stavern Fjellveien 18 Vardesvingen 18
Stavern Fjellveien 20 Vardesvingen 20
Stavern Fredriksvern verft Fredriksvern verft
Stavern Havnegaten 13 Bryggeslengen 8
Stavern Havnegaten 3 Kronprinsens gate 3
Stavern Havnegaten 3 Kronprinsens gate 5
Stavern Havnegaten 5 Kronprinsens gate 6
Stavern Havnegaten 7 Kronprinsens gate 8
Stavern Havnegaten 1 Tollbodgaten 4
Stavern Havnegaten 1 Tollbodgaten 6
Stavern Ingen adresse Bryggeslengen 15
Stavern Ingen adresse Bryggeslengen 17
Stavern K A Torgersens gate 1 Rådhusgaten 31 B
Stavern Kongensgate 2 Kong Frederik Vs gate 2
Stavern Kongensgate 2 Kong Frederik Vs gate 4
Stavern Kongensgate 4 Kong Frederik Vs gate 10
Stavern Kongensgate 6 Kong Frederik Vs gate 12
Stavern Kongensgate 8 Kong Frederik Vs gate 14
Stavern Kongensgate 12 Kong Frederik Vs gate 16
Stavern Kongensgate 14 Kong Frederik Vs gate 20
Stavern Kongensgate 14 Kong Frederik Vs gate 22
Stavern Kongensgate 10 William Sverdrups gate 16
Stavern Kongensgate (Piraten kro) Kong Frederik Vs gate 6
Stavern Kongeskogveien 3 A Auserødveien 15
Stavern Kongeskogveien 3 B Kongeskogveien 3
Stavern Kongeskogveien 3 B Kongeskogveien 3
Stavern Kongeskogveien 16 Lønneveien 2
Stavern Minnehallveien 4 Auserødveien 1
Stavern Minnehallveien 24 Lønneveien 1
Stavern Prinsensgate 8 Bryggeveien 3
Stavern Prinsensgate 10 B Bryggeveien 6
Stavern Prinsensgate 1 A Kronprinsens gate 7
Stavern Prinsensgate 1 B Kronprinsens gate 9
Stavern Prinsensgate 2 Kronprinsens gate 10
Stavern Prinsensgate 4 Kronprinsens gate 12
Stavern Prinsensgate 3 A Kronprinsens gate 13
Stavern Prinsensgate 6 Kronprinsens gate 14
Stavern Prinsensgate 3 B Kronprinsens gate 15
Stavern Prinsensgate 5 Kronprinsens gate 17
Stavern Prinsensgate 10 A Kronprinsens gate 18
Stavern Prinsensgate 7 Kronprinsens gate 19
Stavern Prinsensgate 12 Kronprinsens gate 20
Stavern Prinsensgate 9 A Kronprinsens gate 21
Stavern Prinsensgate 14 Kronprinsens gate 22
Stavern Prinsensgate 9 B Kronprinsens gate 23
Stavern Prinsensgate 16 Kronprinsens gate 24
Stavern Prinsensgate 11 Kronprinsens gate 27
Stavern Prinsensgate 13 Kronprinsens gate 29
Stavern Prinsensgate 15 Kronprinsens gate 31
Stavern Prinsensgate 17 Kronprinsens gate 33
Stavern Prinsensgate 19 Kronprinsens gate 35
Stavern Prinsensgate 24 Kronprinsens gate 36
Stavern Prinsensgate 21 Kronprinsens gate 37
Stavern Prinsensgate 26 Kronprinsens gate 38
Stavern Prinsensgate 23 Kronprinsens gate 39
Stavern Prinsensgate 28 Kronprinsens gate 40
Stavern Prinsensgate 25 Kronprinsens gate 41
Stavern Prinsensgate 30 Kronprinsens gate 42
Stavern Prinsensgate 32 Kronprinsens gate 44
Stavern Prinsensgate 34 Kronprinsens gate 46
Stavern Prinsensgate 27 Kronprinsens gate 51
Stavern Storgaten 45 Kommandør Fabritius gate 4
Stavern Storgaten 1 Rådhusgaten 1
Stavern Storgaten 2 A Rådhusgaten 2 A
Stavern Storgaten 2 B Rådhusgaten 2 B
Stavern Storgaten 3 Rådhusgaten 3
Stavern Storgaten 4 Rådhusgaten 4
Stavern Storgaten 5 Rådhusgaten 5
Stavern Storgaten 7 Rådhusgaten 7
Stavern Storgaten 8 Rådhusgaten 8
Stavern Storgaten 9 Rådhusgaten 9
Stavern Storgaten 10 Rådhusgaten 10
Stavern Storgaten 11 Rådhusgaten 11
Stavern Storgaten 12 Rådhusgaten 12
Stavern Storgaten 13 Rådhusgaten 13
Stavern Storgaten 14 Rådhusgaten 14 A
Stavern Storgaten 14 Rådhusgaten 14 B
Stavern Storgaten 15 Rådhusgaten 15
Stavern Storgaten 16 Rådhusgaten 16
Stavern Storgaten 17 A Rådhusgaten 17 A
Stavern Storgaten 17 B Rådhusgaten 17 B
Stavern Storgaten 17 C Rådhusgaten 17 C
Stavern Storgaten 18 A Rådhusgaten 18 A
Stavern Storgaten 18 B Rådhusgaten 18 B
Stavern Storgaten 19 A Rådhusgaten 19 A
Stavern Storgaten 19 B Rådhusgaten 19 B
Stavern Storgaten 19 C Rådhusgaten 19 C
Stavern Storgaten 20 Rådhusgaten 20
Stavern Storgaten 21 A Rådhusgaten 21
Stavern Storgaten 22 Rådhusgaten 22
Stavern Storgaten 21 Rådhusgaten 23
Stavern Storgaten 24 A Rådhusgaten 24 A
Stavern Storgaten 24 B Rådhusgaten 24 B
Stavern Storgaten 23 Rådhusgaten 25
Stavern Storgaten 26 Rådhusgaten 26
Stavern Storgaten 27 Rådhusgaten 27 A
Stavern Storgaten 27 Rådhusgaten 27 B
Stavern Storgaten 27 Rådhusgaten 27 C
Stavern Storgaten 27 Rådhusgaten 27 D
Stavern Storgaten 27 Rådhusgaten 27 E
Stavern Storgaten 28 Rådhusgaten 28
Stavern Storgaten 29 A Rådhusgaten 29 A
Stavern Storgaten 29 B Rådhusgaten 29 B
Stavern Storgaten 30 Rådhusgaten 30
Stavern Storgaten 31 Rådhusgaten 31 A
Stavern Storgaten 32 Rådhusgaten 32
Stavern Storgaten 33 Rådhusgaten 33
Stavern Storgaten 34 A Rådhusgaten 34 A
Stavern Storgaten 34 B Rådhusgaten 34 B
Stavern Storgaten 34 C Rådhusgaten 34 C
Stavern Storgaten 35 Rådhusgaten 35
Stavern Storgaten 36 Rådhusgaten 36
Stavern Storgaten 37 Rådhusgaten 37
Stavern Storgaten 38 Rådhusgaten 38
Stavern Storgaten 39 A Rådhusgaten 39 A
Stavern Storgaten 39 B Rådhusgaten 39 B
Stavern Storgaten 40 Rådhusgaten 40
Stavern Storgaten 41 Rådhusgaten 41
Stavern Storgaten 43 Rådhusgaten 43
Stavern Storgaten 47 Rådhusgaten 47
Stavern Storgaten 49 Rådhusgaten 49
Stavern Storgaten 42 Rådhusgaten 72
Stavern Storgaten 44 Rådhusgaten 74
Stavern Storgaten 46 Rådhusgaten 76
Stavern Storgaten 51 Rådhusgaten 77
Stavern Storgaten 48 Rådhusgaten 78
Stavern Storgaten 51 A Rådhusgaten 79
Stavern Storgaten 50 Rådhusgaten 80
Stavern Storgaten 53 Rådhusgaten 81
Stavern Storgaten 55 Rådhusgaten 83
Stavern Storgaten 54 Rådhusgaten 84
Stavern Storgaten 57 Rådhusgaten 85
Stavern Storgaten 56 Rådhusgaten 86
Stavern Storgaten 59 Rådhusgaten 87
Stavern Storgaten 58 Rådhusgaten 88
Stavern Storgaten 61 Rådhusgaten 89
Stavern Storgaten 63 Rådhusgaten 91
Stavern Storgaten 65 Rådhusgaten 93
Stavern Storgaten 25 Utgår
Stavern Strandveien 2 Bryggeslengen 1
Stavern Strandveien 2 Bryggeslengen 3
Stavern Strandveien 3 Bryggeslengen 7
Stavern Strandveien 3 Bryggeslengen 9
Stavern Tollbodgaten 3 Tollbodgaten 3
Stavern Tollbodgaten 3 Tollbodgaten 5
Stavern Tollbodgaten 4 Tollbodgaten 8
Stavern Tollbodgaten 6 A Tollbodgaten 10 A
Stavern Tollbodgaten 6 B Tollbodgaten 10 B
Stavern Tollbodgaten 6 C Tollbodgaten 10 C
Stavern Tollbodgaten 6 D Verftsgaten 1 B
Stavern William Sverdrups gate 1 Bryggeslengen 6
Tjølling Fjellgaten 1 Hvittensandveien 1
Tjølling Fjellgaten 2 Hvittensandveien 2
Tjølling Fjellgaten 3 Hvittensandveien 3
Tjølling Fjellgaten 4 Hvittensandveien 4
Tjølling Fjellgaten 6 Hvittensandveien 6
Tjølling Fjellgaten 7 Hvittensandveien 7
Tjølling Fjellgaten 9 Hvittensandveien 9
Tjølling Fjellgaten 11 Hvittensandveien 11
Tjølling Fjellgaten 8 Hvittensandveien 12
Tjølling Fjellgaten 13 Hvittensandveien 13
Tjølling Fjellgaten 10 Hvittensandveien 14
Tjølling Fjellgaten 15 A Hvittensandveien 15
Tjølling Fjellgaten 12 Hvittensandveien 16
Tjølling Fjellgaten 15 B Hvittensandveien 17
Tjølling Fjellgaten 14 Hvittensandveien 18
Tjølling Fjellgaten 17 Hvittensandveien 19
Tjølling Fjellgaten 16 Hvittensandveien 20
Tjølling Gloppeskogen 29 Gloppeskoglia 2 A
Tjølling Gloppeskogen 29 Gloppeskoglia 2 B
Tjølling Gloppeskogen 29 Gloppeskoglia 4
Tjølling Gloppeskogen 29 Gloppeskoglia 6
Tjølling Gloppeskogen 13 Gloppeskoglia 17
Tjølling Gloppeskogen 9 Gloppeskoglia 32
Tjølling Løkkegaten 2 Oterøyveien 2
Tjølling Løkkegaten 1 Oterøyveien 3
Tjølling Løkkegaten 4 Oterøyveien 4
Tjølling Løkkegaten 3 Oterøyveien 5
Tjølling Løkkegaten 6 Oterøyveien 6
Tjølling Løkkegaten 5 Oterøyveien 7
Tjølling Løkkegaten 8 Oterøyveien 8
Tjølling Løkkegaten 10 Oterøyveien 10
Tjølling Løkkegaten 9 Oterøyveien 11
Tjølling Løkkegaten 12 Oterøyveien 12
Tjølling Løkkegaten 14 Oterøyveien 14
Tjølling Løkkegaten 16 Oterøyveien 16
Tjølling Løkkegaten 17 Oterøyveien 17
Tjølling Løkkegaten 18 Oterøyveien 18
Tjølling Løkkegaten 20 A Oterøyveien 20
Tjølling Løkkegaten 21 Oterøyveien 21
Tjølling Løkkegaten 20 B Oterøyveien 22
Tjølling Løkkegaten 23 Oterøyveien 23
Tjølling Løkkegaten 22 A Oterøyveien 24
Tjølling Løkkegaten 22 B Oterøyveien 26
Tjølling Løkkegaten 24 A Oterøyveien 28
Tjølling Løkkegaten 24 B Oterøyveien 30
Tjølling Løkkegaten 26 Oterøyveien 36
Tjølling Løkkegaten 28 Oterøyveien 38
Tjølling Løkkegaten 30 Oterøyveien 40
Tjølling Løkkegaten 32 Oterøyveien 42
Tjølling Løkkeveien 1 Kampeløkka 1
Tjølling Løkkeveien 2 Kampeløkka 2
Tjølling Løkkeveien 3 Kampeløkka 3
Tjølling Løkkeveien 2 Kampeløkka 4
Tjølling Løkkeveien 5 Kampeløkka 5
Tjølling Løkkeveien 4 Kampeløkka 6
Tjølling Løkkeveien 7 Kampeløkka 7
Tjølling Løkkeveien 4 Kampeløkka 8
Tjølling Løkkeveien 6 Kampeløkka 10
Tjølling Løkkeveien 8 Kampeløkka 12
Tjølling Løkkeveien 10 A Kampeløkka 14
Tjølling Løkkeveien 10 B Kampeløkka 16
Tjølling Løkkeveien 12 Kampeløkka 18
Tjølling Nordlyveien 2 C A Larsens vei 25
Tjølling Nordlyveien 1 Nordlyløkka 1
Tjølling Nordlyveien 2 Nordlyløkka 2
Tjølling Nordlyveien 4 Nordlyløkka 4
Tjølling Nordlyveien 5 Nordlyløkka 5
Tjølling Nordlyveien 6 A Nordlyløkka 6 A
Tjølling Nordlyveien 6 B Nordlyløkka 6 B
Tjølling Nordlyveien 7 Nordlyløkka 7
Tjølling Nordlyveien 8 Nordlyløkka 8
Tjølling Nordlyveien 10 Nordlyløkka 10
Tjølling Nordlyveien 10 B Nordlyløkka 12
Tjølling Nordlyveien 12 Nordlyløkka 14
Tjølling Nordlyveien 14 Nordlyløkka 16
Tjølling Nordlyveien 16 Nordlyløkka 18
Tjølling Nordlyveien 18 Nordlyløkka 20
Tjølling Nordlyveien 20 Nordlyløkka 22
Tjølling Olavsgate 1 Rekkevikhågan 1
Tjølling Olavsgate 2 Rekkevikhågan 2
Tjølling Olavsgate 3 Rekkevikhågan 3
Tjølling Olavsgate 3 B Rekkevikhågan 5
Tjølling Olavsgate 4 Rekkevikhågan 6
Tjølling Olavsgate 5 Rekkevikhågan 7
Tjølling Olavsgate 6 Rekkevikhågan 8
Tjølling Olavsgate 7 A Rekkevikhågan 9
Tjølling Olavsgate 8 Rekkevikhågan 10
Tjølling Olavsgate 7 B Rekkevikhågan 11
Tjølling Olavsgate 10 Rekkevikhågan 12
Tjølling Olavsgate 7 C Rekkevikhågan 13
Tjølling Olavsgate 12 Rekkevikhågan 14
Tjølling Olavsgate 9 Rekkevikhågan 15
Tjølling Olavsgate 14 Rekkevikhågan 16
Tjølling Olavsgate 16 Rekkevikhågan 18
Tjølling Olavsgate 18 Rekkevikhågan 20
Tjølling Skippergaten 1 Skipperløkka 1
Tjølling Skippergaten 1 Skipperløkka 1 B
Tjølling Skippergaten 2 Skipperløkka 2
Tjølling Skippergaten 3 Skipperløkka 3
Tjølling Skippergaten 5 Skipperløkka 5
Tjølling Skippergaten 4 Skipperløkka 8
Tjølling Skippergaten 6 Skipperløkka 10
Tjølling Skippergaten 8 Skipperløkka 12
Tjølling Skippergaten 10 Skipperløkka 14
Tjølling Skippergaten 12 Skipperløkka 16
Tjølling Skippergaten 14 Skipperløkka 18
Tjølling Storgaten 26 C A Larsens vei 2
Tjølling Storgaten 1 Halsegata 1
Tjølling Storgaten 3 Halsegata 3
Tjølling Storgaten 4 Halsegata 4
Tjølling Storgaten 3 Halsegata 5
Tjølling Storgaten 6 Halsegata 6
Tjølling Storgaten 3 Halsegata 7
Tjølling Storgaten 8 Halsegata 8
Tjølling Storgaten 3 Halsegata 9
Tjølling Storgaten 10 Halsegata 10
Tjølling Storgaten 5 Halsegata 11
Tjølling Storgaten 12 Halsegata 12
Tjølling Storgaten 7 Halsegata 13
Tjølling Storgaten 12 Halsegata 14
Tjølling Storgaten 9 Halsegata 15
Tjølling Storgaten 12 Halsegata 16
Tjølling Storgaten 14 Halsegata 18
Tjølling Storgaten 11 Halsegata 19
Tjølling Storgaten 16 Halsegata 20
Tjølling Storgaten 18 Halsegata 22
Tjølling Storgaten 20 A Halsegata 24
Tjølling Storgaten 20 B Halsegata 26
Tjølling Storgaten 29 Halsegata 27
Tjølling Storgaten 22 Halsegata 28
Tjølling Storgaten 29 Halsegata 29
Tjølling Storgaten 24 A Halsegata 30
Tjølling Storgaten 24 B Halsegata 32
Tjølling Storgaten 24 C Halsegata 34
Tjølling Storgaten 26 Halsegata 36
Tjølling Storgaten 26 Halsegata 38
Tjølling Storgaten 28 Halsegata 40
Tjølling Storgaten 30 Halsegata 42
Tjølling Storgaten 32 Halsegata 44
Tjølling Storgaten 31 Halsegata 45
Tjølling Storgaten 34 Halsegata 46
Tjølling Storgaten 33 Halsegata 47
Tjølling Storgaten 36 Halsegata 48
Tjølling Storgaten 38 Halsegata 50
Tjølling Storgaten 40 Halsegata 52
Tjølling Storgaten 42 Halsegata 54
Tjølling Storgaten 42 Halsegata 56
Tjølling Storgaten 39 Halsegata 57
Tjølling Storgaten 41 Halsegata 59
Tjølling Storgaten 48 Halsegata 60
Tjølling Storgaten 43 Halsegata 61
Tjølling Storgaten 50 Halsegata 62
Tjølling Storgaten 45 Halsegata 63
Tjølling Storgaten 52 Halsegata 64
Tjølling Storgaten 47 Halsegata 65
Tjølling Storgaten 51 Halsegata 69
Tjølling Storgaten 53 Halsegata 71
Tjølling Storgaten 55 Halsegata 75
Tjølling Storgaten 57 Halsegata 77
Tjølling Storgaten 59 Halsegata 79
Tjølling Storgaten 61 Halsegata 81
Tjølling Storgaten 63 Halsegata 83
Tjølling Storgaten 65 A Halsegata 85
Tjølling Storgaten 65 B Halsegata 87
Tjølling Storgaten 60 Halsegata 88
Tjølling Storgaten 49 Kampeløkka 20
Tjølling Storgaten 37 Oterøyveien 1
Tjølling Storgaten 35 Skipperløkka 5
Tjølling Storgaten 46 Skipperløkka 20
Tjølling Storgaten 44 Skipperløkka 22
Tjølling Strandveien 1 Sukkersletta 1
Tjølling Strandveien 2 Sukkersletta 2
Tjølling Strandveien 3 Sukkersletta 3
Tjølling Strandveien 4 Sukkersletta 4
Tjølling Strandveien 5 Sukkersletta 5
Tjølling Strandveien 6 Sukkersletta 6
Tjølling Strandveien 9 Sukkersletta 7
Tjølling Strandveien 8 Sukkersletta 8
Tjølling Strandveien 7 Sukkersletta 9
Tjølling Strandveien 10 Sukkersletta 10
Tjølling Strandveien 11 Sukkersletta 11
Tjølling Strandveien 12 Sukkersletta 12
Tjølling Strandveien 13 Sukkersletta 13
Tjølling Strandveien 14 Sukkersletta 14
Tjølling Strandveien 15 Sukkersletta 15 A
Tjølling Strandveien 15 Sukkersletta 15 B
Tjølling Strandveien 16 Sukkersletta 16
Tjølling Strandveien 17 Sukkersletta 17
Tjølling Strandveien 18 Sukkersletta 18
Tjølling Strandveien 19 Sukkersletta 19
Tjølling Strandveien 20 Sukkersletta 20
Tjølling Strandveien 21 Sukkersletta 21
Tjølling Strandveien 22 Sukkersletta 22
Tjølling Strandveien 24 Sukkersletta 24
Tjølling Øvre Haraldsgate 2 Ove Gjeddes vei 4
Tjølling Øvre Haraldsgate 1 Ove Gjeddes vei 5 A
Tjølling Øvre Haraldsgate 1 Ove Gjeddes vei 5 B
Tjølling Øvre Haraldsgate 3 A Ove Gjeddes vei 7
Tjølling Øvre Haraldsgate 3 B Ove Gjeddes vei 9
Tjølling Øvre Haraldsgate 4 A Ove Gjeddes vei 10
Tjølling Øvre Haraldsgate 5 Ove Gjeddes vei 11
Tjølling Øvre Haraldsgate 4 B Ove Gjeddes vei 12
Tjølling Øvre Haraldsgate 7 Ove Gjeddes vei 13
Tjølling Øvre Haraldsgate 6 Ove Gjeddes vei 14
Tjølling Øvre Haraldsgate 9 Ove Gjeddes vei 17
Tjølling Øvre Haraldsgate 11 Ove Gjeddes vei 21
Tjølling Øvre Haraldsgate 13 Ove Gjeddes vei 23
Tjølling Øvre Haraldsgate 15 Ove Gjeddes vei 25
Tjølling Øvre Haraldsgate 17 Ove Gjeddes vei 27
Tjølling Øvre Haraldsgate 19 Ove Gjeddes vei 29
Tjølling Åsveien 3 Gloppeskoglia 3
Tjølling Åsveien 5 Gloppeskoglia 5
Tjølling Åsveien 7 Gloppeskoglia 7
Tjølling Åsveien 2 A Gloppeskoglia 8 A
Tjølling Åsveien 2 B Gloppeskoglia 8 B
Tjølling Åsveien 2 C Gloppeskoglia 8 C
Tjølling Åsveien 2 D Gloppeskoglia 8 D
Tjølling Åsveien 7 Gloppeskoglia 9
Tjølling Åsveien 2 E Gloppeskoglia 10 A
Tjølling Åsveien 2 F Gloppeskoglia 10 B
Tjølling Åsveien 2 G Gloppeskoglia 10 C
Tjølling Åsveien 2 H Gloppeskoglia 10 D
Tjølling Åsveien 2 I Gloppeskoglia 10 E
Tjølling Åsveien 9 Gloppeskoglia 11
Tjølling Åsveien 4 Gloppeskoglia 12
Tjølling Åsveien 11 Gloppeskoglia 13
Tjølling Åsveien 6 Gloppeskoglia 14
Tjølling Åsveien 8 Gloppeskoglia 16
Tjølling Åsveien 12 Gloppeskoglia 18
Tjølling Åsveien 10 Gloppeskoglia 20
Tjølling Åsveien 16 Gloppeskoglia 22
Tjølling Åsveien 18 Gloppeskoglia 24
Tjølling Åsveien 20 Gloppeskoglia 26
Tjølling Åsveien 22 Gloppeskoglia 28
Tjølling Åsveien 26 Gloppeskoglia 30

Litteratur og kilder