Storgata (Larvik)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata, tidligere Møllegata, sett østover.
Foto: Roy Olsen (2016).
Storgata, tidligere Møllegata, sett østover ved Farriselva.
Foto: Roy Olsen (2016).
Parti fra Storgata.
Foto: Roy Olsen (2016).
Storgata sett vestover.
Foto: Roy Olsen (2016).
Storgata sett østover.
Foto: Roy Olsen (2014).
Storgata, tidligere Dronningens gate, sett østover fra Hansebakken.
Foto: Roy Olsen (2014).
Storgata, tidligere Dronningens gate, med Hansebakken.
Foto: Roy Olsen (2014).
Storgata, tidligere Dronningens gate, sett utover fra jernbaneundergangen.
Foto: Roy Olsen (2015).
Storgata, tidligere Dronningens gate, sett vestover fra krysset med Ryes gate.
Foto: Roy Olsen (2004).
Storgata, tidligere Tjøllingveien, sett østover fra krysset med Skiringsalsgata og Ryes gate. Til venstre, hallen til tidligere Alfr. Andersens mek. værksted & støberi.
Foto: Roy Olsen (2014).
Storgata, tidligere Tjøllingveien, med bebyggelsen «på Moa».
Foto: Roy Olsen (2014).

Storgata i Hovedbyen i Larvik kommune går fra østre rundkjøring ved Farriseidet til rundkjøringa i krysset med Elveveien og Tjøllingveien ved Øya. Den er 3,1 kilometer lang og er en delstrekning av fylkesvei 303.

Den 4. desember 2017 ble Møllegata, Storgata, Dronningens gate og mesteparten av den opprinnelige, første delen av Tjøllingveien fram til Elveveien, slått sammen til «nye Storgata».

Møllegata var drøyt 500 meter lang og hadde navn etter Fritzøe møller. Den gikk nordvestover langs jernbanen fra undergangen i krysset med Stavernsveien til Nedre Bøkeligate.

Den opprinnelige Storgata er byens eldste gate. Allerede under grev Ulrik Frederik Gyldenløves embetsperiode var gata helt utbygd fra Bøkkerfjellet til Tollerodden.
På grunn av ombyggingen til normalsporet jernbane på slutten av 1940-tallet ble den østre delen av Storgata (Nr. 1–14, 16 og 18) lagt til Kirkestredet. Storgata ble samtidig forlenget til Herregårdssletta i løpet til Munkegaden, som derved ble utradert.

Gatenavnet var godkjent i en reguleringsplan fra 1847, men var i bruk også før dette. Navnet Storgaden ble formelt vedtatt i 1857.

Dronningens gate, som først het Halle-Gaden, fikk navnet Dronningens gate i 1882. Den gikk fra krysset med Kirkestredet og Strandpromenaden ved Skottebrygga, utover Torstrand til krysset med Ryes gate og Skiringsalsgata, der den gikk over i Tjøllingveien. Dronningens gate var 940 meter lang. Gata var brosteinbelagt, et arbeid som startet i 1933, men asfaltert i nyere tid.

Den opprinnelige Tjøllingveien gikk som fortsettelse av Dronningensgate ved den tidligere grensa mot Hedrum (til 1948), østover til midten av Gloppe bru. Veien må ifølge gamle kart, ha blitt anlagt en gang mellom 1903 og 1927. Dette var en av de første veistrekningene som ble asfaltert, og på Torstrand ble veien og husene der ofte omtalt som «på asfalten». «På Moa» var også en betegnelse som ble brukt på husene her i gamle dager.

I forkant av Larvik og Lardals kommunesammenslåing 1. januar 2018, ble det foretatt en opprydding i storkommunens veinavn og adresser. Dette resulterte i at en rekke gater og veier med like eller nesten like navn ble omdøpt, og mange eiendommer fikk nye nummer. Endringene trådte i kraft 4. desember 2017. Følg lenker ovenfor til historiske artikler for Møllegata, Storgata og Dronningens gate som viser gateløp og eiendommene slik det var fram til desember 2017.

Eiendommer

Nr. Bilde Om eiendommen
1
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/1422.

Transformatorkiosk. Tidligere hus er revet.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Møllegata 16.

3 Gnr. 3020/1421. Revet. Nå parkeringsplass. Endret adresse 4. desember 2017 fra Møllegata 14.
5/7
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/1420, 3020/1419.

T.T. Bilrekvisita AS, opphørt 2016.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Møllegata 12/10.

9
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/1417.

Barndomshjemmet til arbeiderpartipolitiker Sonja Mandt.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Møllegata 6.

11
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/1417.

Oppført i 1903.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Møllegata 8.

17A/B/C
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1414.

Oppført som grossererforretning etter bybrannen i 1902.
Augestad & Erichsens Eftf. A/S. Holdt til her. Firmaet ble grunnlagt i 1845 av Chr. Augestad. H. Erichsen kom inn i firmaet i 1873, men trådte ut etter kort tid. Augestad fortsatte alene til sin død i 1901. Da overtok firmaets mangeårige fullmektig Alb. Engelstad forretningen som eneeier. Han drev forretningen som Augestad & Erichsens Eft. til sin død i 1930. Etter ham ble H. og G. Engelstad disponenter. Firmaet drev med engros i kolonialvarer, sysselsatte 15 personer og 3 lastebiler. De solgte sine varer i Vestfold og Skiensfjord.

  • Norges Firmaer. Biografisk haandbog for kommersielle oplysninger om større handels- og industridrivende firmaer i Norge. Christiania 1891.
  • Fra Norges næringsveie i tekst og billeder. Vestfold fylke, Larvik. Kristiania 1921.
  • Det Norske næringsliv, 5 : Vestfold fylkesleksikon. Det norske næringslivs forlag, 1949.
21
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1190, 3020/2011.

Farrisbygningen
Larvik bibliotek holdt til her fra 1921 til 1968.
Også Berggata 1.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Kongegata 2.

23
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2008.

Tidligere «Slutteriet», byens arrest og sygehuus.
Endret fra nr. 52.

24
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1981

Storgata pumpestasjon.

25
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2007.

Eldre navn: «Wagelgården»
Tidligere Hasles Privathotel og Hotel Norge
I tilbygget drev Anna Serine Erichsen frukt- og tobakksforretning. Den gikk konkurs i 1940. Den er også benevnt I. Holands Eftf.
Endret fra nr. 50.

27A/B Endret fra nr. 48D/E.
29
Foto: Morten Bakkeli
Gnr. 3020/2006.

Tidligere Smiths hotel i 1840-årene.
Johannessens frukt- og tobakksforretning, inneh. Anton Johannesen (tlf.kat. 1938)
Endret fra nr. 48A/B/C.

30
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/2560.
Transformatorstasjon. Endret fra nr. 17.
31
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/2005.

Firma Bugge & Olsen fra 1893. Huset ble påbygd til to etasjer.
Fritz Bugge A/S, skipshandel (Tlf. 1206) startet sin virksomhet i 1932 som aksjeselskap med Arthur Jensen som disponent.
(Det Norske næringsliv, 5 : Vestfold fylkesleksikon. Det norske næringslivs forlag, 1949.)
Sjøfartsdirektoratet Region Sør Stasjon Larvik.
Endret fra nr. 46.

33
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2004,
«Festiviteten», åpnet i 1874.
Endret fra nr. 44.
32/34
Foto: Roy Olsen (2011)
Larvik stasjons pakkhus med drosjesentral og rutebilstasjon.
36
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1979.

Larvik stasjonsbygning ble oppført i 1881 etter tegninger av arkitekt Balthazar Lange.
Endret fra nr. 15.

39
Foto: Morten Bakkeli
Gnr. 3020/2001.

Quality Hotel Grand Farris, Grand hotell.
Tegnet av arkitektene arkitektene Preben Krag og Jens Selmer og oppført ca. 1950.
Endret fra nr. 38.

40
Foto: Roy Olsen (2011)
Tidligere privetbygning på Larvik stasjon.
43
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/1998.
Tic-Tac pub.
Tidligere Promenade-Cafeen. Hospits Heimen fra 1930-årene til ca. 1970. Ferdinand pub fra ca. 1971 til 80-årene da puben flytta inn i en bakbygning.
Eldre navn: «Teilmangården».
Endret fra nr. 32.
45
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1997.

Larvik sjømannsforenings hus (fra 1924).
Endret fra nr. 30.

47
Foto: Roy Olsen (2014)
Gnr. 3020/1996.

Tidligere telegrafstasjon og posthus.
Endret fra nr. 28.

49
Foto: Morten Bakkeli
Gnr. 3020/1995.

Hotell Greven (tidligere Victoria hotell)
Storgadens Kinematograf (ca. 1906).
Karl Juel, frukt og tobakk (tlf.kat. 1938)
Endret fra nr. 26.

51
Foto: Roy Olsen (2016)
Gnr. 3020/1994.

Tidligere Kaffistova
Eldre navn: «Thaulowgården».
Endret fra nr. 24.

55
Foto: Morten Bakkeli
Gnr. 3020/1987.

Tidligere Munken kino. Oppført i perioden 1919–1921 etter tegninger av arkitektene Gerhard Iversen og Jacob Hansen. Åpnet i September 1921. Tilbygget er oppført etter tegninger av arkitekt Arne Bruun-Trulsen og ble innviet 1. mars 1972.
Endret fra nr. 20.

57
Foto: Morten Bakkeli
Gnr. 3020/1982.

Opprinnelig Munkegaden 1.
Tidligere William Archers jernvare- og malervareforretning (1914), senere «Lillefrukten» frukt- og tobakksforretning drevet av Inger Johanne Lind på 1950-tallet.
Endret adresse 4. desember 2017 fra nr. 18.

59
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1983.
Huset er på snaut 30 m² og tomta på 85 m². Opprinnelig var dette en sidebygning til nr. 57, utskilt fra ukjent bruk i 1910 og fradelt som egen eiendom i 1949. Huset ble oppført i 1899 og er registrert som et antikvarisk bygg.
Endret adresse 4. desember 2017 fra nr. 18A.
61
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1978.

Tidligere Munkegaden 3, 5 og 7 sto her.
Shell bensinstasjon, før det, Gulf.
Endret fra nr. 16.

62A/B/C
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/280.
Larvik Trygdekontor (Tidligere Larvik Kretssykekasse)
Lensmannen i Stavern, Brunlanes og Hedrum
Nå bolighus.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 2A/B/C.
64
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/282.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 4.
66
Foto: Roy Olsen (2014)
Gnr. 3020/284.
Gammel lagerbygning.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 6.
68
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/285.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 8.
70
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/289.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 10.
72
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/286.
Gammel lager- /garasjebygning.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 8A.
74
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/291.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 12.
76
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/294.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 14A.
78
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/293.
Tidligere hus hvor «Bykafeen», «Grillen» fra oktober 1959, holdt til, brant natt til 21. februar 1961 og ble revet like etter.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 14.
80
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/297.
Klatresiden AS
Tidligere «Føyka» frukt og tobakk. På 1920-tallet «Bageri og Conditori».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 16.
84
Foto: Roy Olsen (2018)
Gnr. 3020/300.
Gatekjøkken.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 20.
86
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/300.
Bilvask.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 20.
91
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/287.

Tomta oppmålt i 1884 med tilleggsareal utskilt fra matr nr. 11 i 1890. Petter Andreas Hansen, vognmann og tidligere blokkmaker var trolig første eier. Det er etter ham Hansebakken har navnet.
Skjøte fra Petter Andreas Hansen til Leif Hartmann Hallén i 1932. Han døde i 1971, og hjemmelen gikk over til ektefellen Ingeborg Halén.
Skjøte 1978 fra Ingeborg Halén til Edgar Berthelsen.
Det var to forretningslokaler i husets første etasje.
Skobutikken Sålingskompaniet fra 1932. (Innehavere: Leif Hartmann Hallén, senere Harald Grønn).
Arvid Aasheim, gutte- og herrekonfeksjon (1953–1958)(lokalet til høyre).
P.C. trafikkskole.

92
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/304.
Lars Grimstad AS, Møbelringen. Den nyeste delen av forretningen er oppført på tomtene til Hallestredet 6 og 8.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 22.
93A/B
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/288.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 9B/C.
94
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/306.
Trolig oppført før 1811.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 24.
95
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/290.
Tidligere herrefrisør Gulliksen med inngang på hjørnet.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 11.
96
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 3020/308.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 24C.
97
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/292.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 13.
98
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/307.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 24A.
99
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/295.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 15.
100A/B/C
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/311.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 26A/B/C.
101
Foto: Roy Olsen (2017)
Gnr. 3020/296, 298.
Ny omsorgsbolig med 8 leiligheter hvorav en er bemanningsleilighet. Satt opp i 2017 på tomta til to eldre hus, Dronningens gate 15A og 17, som ble revet i mars 2016.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 17.
103
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/301.
P.M. Borge kjøpte eiendommen i 1914 og startet opp forretning som omfattet «manufaktur, kolonial og fedevarer» i januar 1915.
Torstrand grendehus. Samme eiendom som Gyldenløves gate 1.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 19.
105
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/303.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 21.
106
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/311.
Lundquist Trafikkskole.
Tidligere apotek.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 26.
107
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr 3020/305.
Torstrand blomster.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 23.
109
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/309.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 25.
111
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/314.
«Eva Magasinet», Arvid Aasheim (1947?–1958), siden Elna Aasheim.
Frukt- og tobakksforretning H. Halvorsens Eftf.
Learn trafikkskole
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 27A.
113
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/315.
Vulkaniseringsverksted på 1960-70-tallet. Påbygd med 2. etasje ca. 2014.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 27B.
115
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/317.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 29.
123
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/325.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 37.
125
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/326.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 39.
127
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/327.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 41.
128
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2252.
Nytt bygg oppført av Den norske Creditbank ca. 1985.
Larvik Granite AS.
Her lå tidligere Tordenskjolds gate 2, «Galterudgården», senere «Klunglandgården». Revet i 1977.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 28.
131
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/328.
«Gotvaldgården» Georg Marius Larsen, fiskeforretning.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 43.
134A–J
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/322.
Oppført 1902 av Albert Cristophersen som drev manufaktur- og kolonialforretning her til utpå 1970-tallet.
O. E. Leines åpnet bakeriforretning i et fløylokale i 1903. I en bakbygning holdt en kassefabrikk til, og i en sidebygning var det bakeri.
I seinere år har bl.a. Grans storsenter, All-sport og Torstrand videoutleie hatt tilhold i bygningen. I dag holder Maja's bakeri & konditori til her.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 34A–J.
135
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/329.
Oppmålingsforretning på eiendommen 1. juni 1881.
?–1898: I. M. Johannesen.
1898–1921: Harald Kortsen.
1921–1967: Ragnvald Andersen (1896–1967).
1967–1969: Ragnvalds enke, Nelly Andersen (1901–1974).
1969–1976: Ole A. Johanssen A/S
1976–?: A/S Ole Per Johanssen.
Fra 2013: Terje Jørgensen og Yupin Jørgensen.

Virksomheter:
Ragnvald Andersen kolonial- og manufakturforretning fra 1920 til ca. 1962.
Fra 1962: Rakel Løkke, klesbutikk.
Bladcentralen ved Johanssen på 1980-tallet
Pr. 2017, Jørgensen Gull og Sølv, auksjonsforretning.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 45.

136A/B/C
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/322.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 36A/B/C.
137
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/330.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 47.
141
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/332.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 51.
145 Gnr. 3001/5, «Furuholt».

Administrasjonsbygget (tidligere Alfr. Andersen).

150
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2222.

Statoil bensinstasjon, fra 2016, Circle K.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 1.

157
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2223, «Hannasjå».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 18.
159
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2224, «Nordlys».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 20.
161
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2225, «Engstad».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 22.
163
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2226, «Nordtun».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 24.
165
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2227, «Lerkevold».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 26.
166
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2228, «Guldvang».

Tilhørte Hedrum kommune som gnr. 1/23. Ble innlemmet i Larvik by 1. juli 1942
Skjøte dat. 16. tgl. 21. mai 1924 fra F.M. Treschow til Hans Gulbrandsen
Opprinnelig hus brant i 1974.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 27.

167
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2229, «Solhaug».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 28.
168
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2231, «Fredli».

Tilhørte Hedrum kommune som gnr. 1/16. Ble innlemmet i Larvik by 1. juli 1942
Skjøte dat. 6. tgl. 19. august 1913 fra F.M. Treschow til Kato Gregersen
Oppført i 1913.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 29.

169
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2232, «Heimly».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 30.
170
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2234, «Guldborg».

Tilhørte Hedrum kommune som gnr. 1/15. Ble innlemmet i Larvik by 1. juli 1942.
Skjøte dat. 2. tgl. 8. april 1913 fra F.M. Treschow til Hans Larsen.
Eier fra 1925, hans enke, Olga Emilie Larsen.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 31.

171
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2235, «Unnersbu skole». Fikk navnet «Borgund» ved overføringen til Larvik.

Tilhørte Hedrum kommune som gnr. 1/17. Ble innlemmet i Larvik by 1. juli 1948
Utskilt fra Unnersbo (gnr. 1/1). Skjøte dat. 6. tgl. 19. august 1913 fra F.M. Treschow til Hedrum kommune
Tidligere Undersbo skole, oppført 1914. Skolen ble nedlagt i 1939.
Ole Slaatta kjøpte eiendommen av Hedrum kommune i 1948.
Eier fra 1970, Helge Slaatta, som eneste arving etter sin far.
Brukt som tomannsbolig i mange år inntil huset ble kjøpt opp av eiendomsspekulant og satt til forfall.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 32.

172
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2236, «Skogly».

Tilhørte Hedrum kommune som gnr. 1/14. Ble innlemmet i Larvik by 1. juli 1942
Skjøte dat. 2. tgl. 8. april 1913 fra F.M. Treschow til Johan Gulbrandsen.

Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 33.

174
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2239, «Bjørndal».

Tilhørte Hedrum kommune som gnr. 1/13. Ble innlemmet i Larvik by 1. juli 1942.
Skjøte dat. 2. tgl. 8. april 1913 fra F.M. Treschow til Johannes Bjørndal.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 35.

175
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2237, «Lerketun».
Opprinnelig murhus som har fått kledning i nyere tid.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 34.
176
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2241, «Nordvang».

Tilhørte Hedrum kommune som gnr. 1/12. Ble innlemmet i Larvik by 1. juli 1942
Skjøte dat. 2. tgl. 8. april 1913 fra F.M. Treschow til Edvard Nilsen.
Eier fra 1919, Pernille Nilsen Nordkvelle.
Skjøte 1930 fra Pernille Nilsen og mann Martin Nilsen Nordkvelle til Martin Nilsen.
Eier fra 1942, Hans Nøsterud.
Eier fra 19. april 1943, Carl August Jacobsen.
Eier fra 20. sept. 1943, Hans Thoraas.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 37.

178
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2243, «Furuset».

Tilhørte Hedrum kommune som gnr. 1/11. Ble innlemmet i Larvik by 1. juli 1942
Skjøte 8. april 1913 fra F.M. Treschow til sagbruksarbeider Karl (Carl Nicolai) Andersen (1884–1914). Druknet under fiske på sjøen 6. april 1914.
Eier fra 1914, hans enke Anna Marie Andersen (d. juni 1950).
Eiere fra 1950, deres døtre Nanny Marie Walle og Astrid Andersen.
Etter Nannys død 26. januar 1980 gikk hjemmelen til hennes andel over til sønnen Per Walle.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 39.

180
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2244, «Furuheim».

Tilhørte Hedrum kommune som gnr. 1/20. Ble innlemmet i Larvik by 1. juli 1942.
Skjøte dat. 24. juli tgl. 1. august 1923 fra F.M. Treschow til Jet (?) Gannestads dødsbo.
Elisabeth Gannestad drev forretning her fra 1925. Hun kan ha startet med frukt og tobbakk, men er kjent som kolonialforretning.
Trygve Andreassen, eier fra 1967.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 41.

182
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2245, «Heimen».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 43.

Kilder


Koordinater: 59.04888° N 10.03655° Ø