Storgata (Larvik)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata, tidligere Møllegata, sett østover ved Farriselva.
Foto: Roy Olsen (2016).
Parti fra Storgata.
Foto: Roy Olsen (2016).
Storgata sett vestover.
Foto: Roy Olsen (2016).
Storgata sett østover.
Foto: Roy Olsen (2014).
Storgata, tidligere Dronningens gate, sett østover fra Hansebakken.
Foto: Roy Olsen (2014).
Storgata, tidligere Dronningens gate, med Hansebakken.
Foto: Roy Olsen (2014).
Storgata, tidligere Dronningens gate, sett utover fra jernbaneundergangen.
Foto: Roy Olsen (2015).
Storgata, tidligere Dronningens gate, sett vestover fra krysset med Ryes gate.
Foto: Roy Olsen (2004).
Storgata, tidligere Tjøllingveien, sett østover fra krysset med Skiringsalsgata og Ryes gate. Til venstre, hallen til tidligere Alfr. Andersens mek. værksted & støberi.
Foto: Roy Olsen (2014).
Storgata, tidligere Tjøllingveien, med bebyggelsen «på Moa».
Foto: Roy Olsen (2014).

Storgata i Hovedbyen i Larvik kommune går fra Nedre Bøkeligate til rundkjøringa i krysset med Elveveien og Tjøllingveien ved Øya.

Den 4. desember 2017 ble Møllegata, Storgata, Dronningens gate og mesteparten av den opprinnelige, første delen av Tjøllingveien fram til Elveveien, slått sammen til «nye Storgata». Fv 303 går over denne viktige ferdselsåren.

Møllegata var drøyt 500 m lang og hadde navn etter Fritzøe møller. Den gikk nordvestover langs jernbanen fra undergangen i krysset med Stavernsveien til Nedre Bøkeligate.

Den opprinnelige Storgata er byens eldste gate. Allerede under grev Ulrik Frederik Gyldenløves embetsperiode var gata helt utbygd fra Bøkkerfjellet til Tollerodden.
På grunn av ombyggingen til normalsporet jernbane på slutten av 1940-tallet ble den østre delen av Storgata (Nr. 1-14, 16 og 18) lagt til Kirkestredet. Storgata ble samtidig forlenget til Herregårdssletta i løpet til Munkegaden, som derved ble utradert.

Dronningens gate, som først het Halle-Gaden, fikk navnet Dronningens gate i 1882. Den gikk fra krysset med Kirkestredet og Strandpromenaden ved Skottebrygga, utover Torstrand til krysset med Ryes gate og Skiringsalsgata, der den gikk over i Tjøllingveien. Dronningens gate var 940 m lang. Gata var brosteinbelagt, men asfaltert i nyere tid.

Den opprinnelige Tjøllingveien gikk som fortsettelse av Dronningensgate ved den tidligere grensa mot Hedrum (til 1948), østover til midten av Gloppe bru. Veien må ifølge gamle kart, ha blitt anlagt en gang mellom 1903 og 1927.

I forkant av Larvik og Lardals kommunesammenslåing 1. januar 2018, ble det foretatt en opprydding i storkommunens veinavn og adresser. Dette resulterte i at en rekke gater og veier med like eller nesten like navn ble omdøpt, og mange eiendommer fikk nye nummer. Endringene trådte i kraft 4. desember 2017. Følg lenker ovenfor til historiske artikler for Møllegata, Storgata og Dronningens gate som viser gateløp og eiendommene slik det var fram til desember 2017.

Eiendommer

Nr. Bilde Om eiendommen
1
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/1422.

Transformatorkiosk. Tidligere hus er revet.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Møllegata 16.

3 Gnr. 3020/1421. Revet. Nå parkeringsplass. Endret adresse 4. desember 2017 fra Møllegata 14.
5/7
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/1420, 3020/1419.

T.T. Bilrekvisita AS, opphørt 2016.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Møllegata 12/10.

9
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/1417.

Barndomshjemmet til arbeiderpartipolitiker Sonja Mandt.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Møllegata 6.

11
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/1417.

Oppført i 1903.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Møllegata 8.

17 A/B/C
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1414.

Oppført som grossererforretning etter bybrannen i 1902.
Augestad & Erichsens Eftf. A/S. Holdt til her. Firmaet ble grunnlagt i 1884 av Chr. Augestad. H. Erichsen kom inn i firmaet etter noen år, og var med til han døde i 1892. Augestad fortsatte alene til sin død i 1901. Da overtok firmaets mangeårige fullmektig Alb. Engelstad forretningen som eneeier. Han døde i 1930. Etter ham ble H. og G. Engelstad disponenter. Firmaet drev med engros i kolonialvarer, sysselsatte 15 personer og 3 lastebiler. De solgte sine varer i Vestfold og Skiensfjord.
(Det Norske næringsliv, 5 : Vestfold fylkesleksikon. Det norske næringslivs forlag, 1949.)
Endret adresse 4. desember 2017 fra Møllegata 2 A/B/C.

21
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1190, 3020/2011.

Farrisbygningen
Larvik bibliotek holdt til her fra 1921 til 1968.
Også Berggata 1.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Kongegata 2.

23
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2008.

Tidligere «Slutteriet», byens arrest og sygehuus.
Endret fra nr. 52.

24
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1981

Storgata pumpestasjon.

25
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2007.

Tidligere Hasles Privathotel og Hotel Norge
Eldre navn: «Wagelgården»
Endret fra nr. 50.

27 A/B Endret fra nr. 48 D/E.
29 A/B/C
Foto: Morten Bakkeli
Gnr. 3020/2006.

Tidligere Smiths hotel i 1840-årene.
Endret fra nr. 48 A/B/C.

30
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/2560.
Endret fra nr. 17.
31
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/2005.

Firma Bugge & Olsen fra 1893. Huset ble påbygd til to etasjer.
Fritz Bugge A/S, skipshandel (Tlf. 1206) startet sin virksomhet i 1932 som aksjeselskap med Arthur Jensen som disponent.
(Det Norske næringsliv, 5 : Vestfold fylkesleksikon. Det norske næringslivs forlag, 1949.)
Sjøfartsdirektoratet Region Sør Stasjon Larvik.
Endret fra nr. 46.

33
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2004,
«Festiviteten», åpnet i 1874.
Endret fra nr. 44.
32/34
Foto: Roy Olsen (2011)
Larvik stasjons pakkhus med drosjesentral og rutebilstasjon.
36
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1979.

Larvik stasjonsbygning ble oppført i 1881 etter tegninger av arkitekt Balthazar Lange.
Endret fra nr. 15.

39
Foto: Morten Bakkeli
Gnr. 3020/2001.

Quality Hotel Grand Farris, Grand hotell.
Tegnet av arkitektene arkitektene Preben Krag og Jens Selmer og oppført ca. 1950.
Endret fra nr. 38.

40
Foto: Roy Olsen (2011)
Tidligere privetbygning på Larvik stasjon.
43
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/1998.
Tic-Tac pub.
Tidligere Promenade-Cafeen. Hospits Heimen fra 1930-årene til ca. 1970. Ferdinand pub fra ca. 1971 til 80-årene da puben flytta inn i en bakbygning.
Eldre navn: «Teilmangården».
Endret fra nr. 32.
45
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1997.

Larvik sjømannsforenings hus (fra 1924).
Endret fra nr. 30.

47
Foto: Roy Olsen (2014)
Gnr. 3020/1996.

Tidligere telegrafstasjon og posthus.
Endret fra nr. 28.

49
Foto: Morten Bakkeli
Gnr. 3020/1995.

Hotell Greven (tidligere Victoria hotell)
Storgadens Kinematograf (ca. 1906).
Endret fra nr. 26.

51
Foto: Roy Olsen (2016)
Gnr. 3020/1994.

Tidligere Kaffistova
Eldre navn: «Thaulowgården».
Endret fra nr. 24.

55
Foto: Morten Bakkeli
Gnr. 3020/1987.

Tidligere Munken kino.
Endret fra nr. 20.

57
Foto: Morten Bakkeli
Gnr. 3020/1982.

Opprinnelig Munkegaden 1.
Tidligere William Archers jernvare- og malervareforretning (1914), senere «Lillefrukten».
Endret adresse 4. desember 2017 fra nr. 18.

59
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1983.
Huset er på snaut 30 m² og tomta på 85 m². Opprinnelig var dette en sidebygning til nr. 57, utskilt fra ukjent bruk i 1910. Fradelt som egen eiendom i 1949.
Endret adresse 4. desember 2017 fra nr. 18 A.
61
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1978.

Tidligere Munkegaden 3, 5 og 7 sto her.
Shell bensinstasjon.
Endret fra nr. 16.

62 A/B/C
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/280.
Larvik Trygdekontor (Tidligere Larvik Kretssykekasse)
Lensmannen i Stavern, Brunlanes og Hedrum
Nå bolighus.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 2 A/B/C.
64
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/282.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 4.
66
Foto: Roy Olsen (2014)
Gnr. 3020/284.
Gammel lagerbygning.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 6.
68
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/285.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 8.
70
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/289.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 10.
72
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/286.
Gammel lager- /garasjebygning.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 8 A.
74
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/291.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 12.
76
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/294.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 14 A.
78
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/293.
Tidligere hus hvor «Bykafeen» holdt til brant våren 1961 og ble revet like etter.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 14.
80
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/297.
Klatresiden AS
Tidligere «Føyka» frukt og tobakk. På 1920-tallet «Bageri og Conditori».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 16.
84
Foto: Roy Olsen (2018)
Gnr. 3020/300.
Gatekjøkken.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 20.
86
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/300.
Bilvask.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 20.
91
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/287.
Petter Andreas Hansen, blokkmaker

Skobutikken Sålingskompaniet AS (Innehavere: Leif Hartmann Hallén, senere Harald Grønn)
Arvid Aasheim, butikk for herreklær (avviklet i slutten av 1950-årene)
P.C. trafikkskole.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 9.

92
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/304.
Lars Grimstad AS, Møbelringen. Den nyeste delen av forretningen er oppført på tomtene til Hallestredet 6 og 8.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 22.
93 A/B
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/288.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 9 B/C.
94
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/306.
Trolig oppført før 1811.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 24.
95
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/290.
Tidligere herrefrisør Gulliksen med inngang på hjørnet.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 11.
96
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 3020/308.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 24 C.
97
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/292.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 13.
98
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/307.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 24 A.
99
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/295.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 15.
100 A/B/C
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/311.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 26 A/B/C.
101
Foto: Roy Olsen (2017)
Gnr. 3020/296, 298.
Nytt hus satt opp i 2017 på tomta til to eldre hus, Dronningens gate 15 A og 17, som ble revet i mars 2016.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 17.
103
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/301.
P.M. Borge kjøpte eiendommen i 1914 og startet opp forretning som omfattet «manufaktur, kolonial og fedevarer» i januar 1915.
Torstrand grendehus. Samme eiendom som Gyldenløves gate 1.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 19.
105
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/303.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 21.
106
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/311.
Lundquist Trafikkskole.
Tidligere apotek.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 26.
107
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr 3020/305.
Torstrand blomster.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 23.
109
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/309.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 25.
111
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/314.
Learn trafikkskole
Tidligere frukt- og tobakksforretning.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 27 A.
113
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/315.
Vulkaniseringsverksted på 1960-70-tallet. Påbygd med 2. etasje ca. 2014.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 27 B.
115
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/317.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 29.
123
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/325.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 37.
125
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/326.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 39.
127
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/327.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 41.
128
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2252.
Larvik Granite AS.
Her lå tidligere Tordenskjolds gate 2, «Galterudgården», senere «Klunglandgården». Revet på slutten av 1970-tallet.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 28.
131
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/328.
«Gotvaldgården» Georg Marius Larsen, fiskeforretning.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 43.
134 A-J
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/322.
Oppført 1902 av Albert Cristophersen som drev manufaktur- og kolonialforretning her til utpå 1970-tallet.
O. E. Leines åpnet bakeriforretning i et fløylokale i 1903. I en bakbygning holdt en kassefabrikk til, og i en sidebygning var det bakeri.
I seinere år har bl.a. Grans storsenter, All-sport og Torstrand videoutleie hatt tilhold i bygningen. I dag holder Maja's bakeri & konditori til her.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 34 A-J.
135
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/329.
Oppmålingsforretning på eiendommen 1. juni 1881.
Harald Kortsen kjøpte eiendommen av I. M. Johannesen i 1898.
Ragnvald Andersen kjøpte eiendommen av Harald Kortsen i 1921. Han drev kolonial- og manufakturforretning her fra 1920 til ca. 1967.
Jørgensens Auksjoner, auksjonsforretning.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 45.
136 A/B/C
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/322.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 36 A/B/C.
137
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/330.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 47.
141
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/332.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 51.
145 Gnr. 3001/5, «Furuholt».

Administrasjonsbygget (tidligere Alfr. Andersen).

150
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2222.

Statoil bensinstasjon, fra 2016, Circle K.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 1.

157
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2223, «Hannasjå».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 18.
159
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2224, «Nordlys».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 20.
161
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2225, «Engstad».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 22.
163
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2226, «Nordtun».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 24.
165
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2227, «Lerkevold».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 26.
166
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2228, «Guldvang».

Opprinnelig hus brant i 1974.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 27.

167
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2229, «Solhaug».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 28.
168
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2231, «Fredli».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 29.
169
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2232, «Heimly».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 30.
170
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2234, «Guldberg».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 31.
171
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2235, «Borgund».

Tidligere Undersbo skole, oppført 1914. Skolen nedlagt 1939.
Brukt som tomannsbolig i mange år inntil huset ble kjøpt opp av eiendomsspekulant og satt til forfall.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 32.

172
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2236, «Skogly».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 33.
174
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2239, «Bjørndal».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 35.
175
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2237, «Lerketun».
Opprinnelig murhus som har fått kledning i nyere tid.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 34.
176
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2241, «Nordvang».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 37.
178
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2243, «Furuset».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 39.
180
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2244, «Furuheim».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 41.
182
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/2245, «Heimen».
Endret adresse 4. desember 2017 fra Tjøllingveien 43.

Kilder

  • Nyhus, Per: Larvik A-Å, Larvik 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Kartverket: Norgeskart
  • Kart over Larvik 1903 (Krums Opmaalingskontor)
  • Kart over Larvik 1927 (Ing. Dahls Opmåling (1920))
  • Endringslogg omadressering nye larvik, Excel-ark fra Larvik kommune, 2017.


Koordinater: 59.04888° N 10.03655° Ø