Skiringsalsgata

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skiringsalsgata sett fra krysset med Storgata, tidligere Dronningens gate, Tjøllingveien og Ryes gate.
Foto: Roy Olsen (2014).
Skiringsalsgata sett nordover fra nr. 8.
Foto: Roy Olsen (2016).
Skiringsalsgata sett sørover ved Kjeld Stubs gate.
Foto: Roy Olsen (2016).
Skiringsalsgata sett sørover fra nr. 14.
Foto: Roy Olsen (2016).
Skiringsalsgata sett nordover fra nr. 19.
Foto: Roy Olsen (2016).
Skiringsalsgata sett sørover fra Bredsdorffs gate. «Formannsboligen» til høyre.
Foto: Roy Olsen (2016).
Skiringsalsgata sett nordover fra nr. 25, «Formannsboligen».
Foto: Roy Olsen (2016).
Skiringsalsgata på Vestre Halsen.
Foto: Roy Olsen (2014).
Skiringsalsgata på Vestre Halsen.
Foto: Roy Olsen (2017).

SkiringsalsgataTorstrand i Larvik kommune går fra Storgata, følger Furumoa, Undersbo kirkegård og Øya til Vestre Halsen hvor den ender blindt ved Katteberget og småbåthavna i Lågen. Den er 1 kilometer lang.

Gata bærer det norrøne stedsnavnet Skiringssal. I 1882 ble gata navnsatt som Skiringssals Gade, men dette er seinere endret til en sammentrukket variant i bestemt form, og har fått en skrivefeil ved at en «s» er fjernet. Tidligere navn var Øvre Halse-Gade.

Fram til 1948 gikk grensa mellom Larvik og Hedrum kommune langs gatas nordside, og her var det ifølge gamle kart satt opp et steingjerde. Skiringsalsgata har stort sett fortløpende nummerering av eiendommer med både par- og oddetall på samme side av gata fram til Vestre Halsen. Fra 2017 begynte kommuneadministrasjonen å adressere enkelte eiendommer til tverrgatene, så det er blitt noen brudd i nummerrekkefølgen.

Eiendommer

Nr. Bilde Om eiendommen
4
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1788 (Matr.No 501). Enebolig.

Oppmålingsforretning på eiendommen på 513 m² 25. september 1900. «Ved Forretningen mødte den nye Eier Fru Olsen samt Naboen Ole Henriksen.Efterat Eiendommens Grændser var paavist af de mødende, blev Tomten maalt og befandtes at have den Størrelse og Form som nedenstaaende Kart angiver.»
Eier 1900–1905: «Fru Olsen».
1905–?: Hans Backe.
?–1924: Antonie Furustad.
1924–1968: Marie Andersen.
1968–1988: Kjell Nilsson.
1988–?: Bergvald Nilsson og Kjersti Kind.
?–2012: Brian Kind.

5A
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1789 (Matr.No 507). Tomannsbolig, trolig oppført i 1874.
Tomta på 1287 kv.alen pluss tilleggstomt på 195 kv.alen ble oppmålt i 1874 og 1875 og bortfestet av kommunen til Torger Knivstøen.
«Skjøde fra Torger Knivstøen til Hans Johnsen paa disse Tomter med derpaa opførte Huse for 440 Spd. dateret 4., thinglæst 7. Januar 1875»
Skjøte fra Ellen Hansen til Alfr. Andersen mek. Verksted & Støberi i 1917.
Brukt som arbeiderboliger for Alfr. Andersen mek. Verksted & Støberi. Opprinnelig var det bare to bolighus på eiendommen, og det var trolig Alfred Andersen som oppførte huset som i dag er 5B like etter 1917. Et uthus av tre med stall og vognskur ble da revet og et nytt av mur oppført. Det hadde utedoer, vedskjul, bryggerhus og tørkeloft for de fem leilighetene i nr. 5.
5B
Foto: Roy Olsen (2011)
Samme eiendom som 5A. Tomannsbolig, trolig oppført like etter 1917. Tidligere arbeiderbolig for Alfr. Andersen mek. Verksted & Støberi.
5C
Foto: Roy Olsen (2011)
Samme eiendom som 5A. Enebolig, oppført ca. 1875. Arbeiderbolig for Alfr. Andersen mek. Verksted & Støberi fra 1917.
6
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1790 (Matr.No 515). Enebolig.
Hybeltilbygg ca. 2014.
7
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1791 (Matr.No 514). Enebolig.
8
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1792 (Matr.No 566). Enebolig.
9
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1793 (Matr.No 567). Enebolig.
10
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1794.
12
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1795.
13 Gnr. 3020/1796. Fikk endret adresse til Revgata 2 A/B rundt 2015.
14
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1797.
Oppført av LABO i 1957.
Tidligere tomt for Harry M. Gulviks steinindustri. Gulvik kjøpte den ca. 1500 m² store tomta av Larvik kommune i 1942. I 1956 gjorde kommunen et makeskifte med Gulvik, og bedriften flyttet til Tjøllingveien på Øyas nordlige del.
14A
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1797.
Oppført av LABO i 1957.
15
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1798.

Oppført i 1929.

16
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1799.
17
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1800.
18
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1801.
Oppført ca. 1912.
Huset brant på ettermiddagen 31. januar 2019. Gitaristen Helge Eftedal omkom i brannen.
19
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/1802.
Adolf A. Ekenes, ass. colonial fra 1927 til 1963.
Kåre Hagen kolonial fra 1963 til 1972. Han kjøpte eiendommen i 1963 og bygde om til moderne selvbetjeningsforretning i 1964.
Stave dagligvarer fra 1972 til 1975
Gustavsen VVS AS fra ca. 1976? til 1999
Berit Austefjord åpnet Austefjords lefsebakeri i 1999 og holdt på ut 2000.
Strandberg stein gravsteinutsalg (pr. 2013)
Visekonsul Tor Virdings barndomshjem.
20
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1803.
21
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1804.
22
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1805.
23
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1806.
25
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1807.
«Formannshuset», oppført av Norsk impregneringskompani.
27
Foto: Morten Bakkeli
Gnr. 3020/2776.
Undersbo kirkegård med Undersbo kapell («krematoriet»), som ble innviet 16. mars 1956. På kirkegården står også det gamle kapellet som har funksjon som driftsbygning for stell og vedlikehold av området.
30
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1809.
Gammel bebyggelse revet og nytt næringsbygg satt opp.
Gustav Wikstens båtbyggeri lå her i perioden ca. 1937-1955.
31
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1810.
Transformatorstasjon, utskilt fra Skiringsalsgata 27 i 1984.
32A
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1812.
Viks verksted holdt til her.
Huset revet høsten 2013.
34
Foto: Roy Olsen (2011)
Tidligere Kanalgata 9.

Det opprinnelige nr. 34 lå et lite stykke lenger nord og ble revet våren 2002. Her bodde «Pol'ti Rolf» (Rolf Andersen).

35
Foto: Roy Olsen (2012)
Dette er et areal på 27 dekar som også inkluderer jernbanens skiftespor i tilknytning til Revet sidespor.
Området heter Øya, men kalles også «Sikatomta».
36
Foto: Kjell Karlsens fotosamling
Revet i mars 2002. Huset bak er 38 A.
38 Huset ble brent ned av brannvesenet i mars 2002, brukt som treningsobjekt for røykdykkere.
38A
Foto: Kjell Karlsen (1970-tallet)
Henriks Trikotasjefabrikk (Henrik Folke Sjøblom), etablert 1936. Produksjon av dame-, herre- & barneundertøy. Ble nelagt under krigen.

Huset ble revet i mars 2002.

42
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1823.
Huset ble brannskadet 7. april 2012, og 25. oktober samme år ble det brent ned av brannvesenet som øvelse.
46
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1825.
47
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1826.
Stortingsrepresentant Hans Ludvig Meyers hjem (1910).
48
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1827.
49
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1828.
51
Foto: Morten Bakkeli
Gnr. 3020/2598.
I et uthus her startet Ludvik Isachsen sin mangslungne virksomhet innen veitransport og skogsdrift i 1916.
52
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1830.
54
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1833.
Skuespilleren Anders Hatlos barndomshjem. Tidligere direktørbolig for Norsk Impregneringskompani, A/S.
55
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1834.
57A/B
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1836 og 3020/1837.
58
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1838.
58B
Foto: Roy Olsen (2017)
Gnr. 3020/1839.
60
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1840.
60B
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1841.
63
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1842.

Kilder


Koordinater: 59.04652° N 10.05028° Ø