Ryes gate (Larvik)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ryes gate sett fra Strandgata.
Foto: Roy Olsen (2014).
Ryes gate sett sørover fra Colbjørnsens gate.
Foto: Roy Olsen (2017).
Ryes gate sett nordover fra Dronningens gate.
Foto: Roy Olsen (2014).

Ryes gateTorstrand i Larvik kommune går fra Strandgata til Alfr Andersens gate ved jernbanen.

Gata er oppkalt etter hærføreren Olaf Rye (1791-1849) eller hans bror Johan Henrik Rye (1787-1868) som var byfogd i Larvik 1828-31 og amtmann i Jarlsberg og Larvik amt 1831-38. Den ble navnsatt i 1882. Før det het den 3die Tvergade. Lengde: 340 m.

Eiendommer

Nr. Bilde Om eiendommen
5
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1699.
6
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1700.
Skøytetrener Hans Trygve Kristiansens barndomshjem
8
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1701.
9
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1702.
10
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1704.
Tidligere H.M. Madsens slakterforretning.
11
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1705.
12
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1706.
13
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/128.
Tidligere Bugges gate 9.
Horns gratulasjonsbyrå.
14
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/1707.
15
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1708.
Kandidat til Larvik kommunes restaureringspris for 1986
18
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1709.
22
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1710.
Baptistkirken, tidligere Torstrand Meieri (1882-1912)
23
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/333, «Guigården».
Oppført før 1884.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dronningens gate 53.
24
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1711.
«Wilsongården»
25
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1712.
26
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1713.
Tidligere trehus («Juulgården») ble revet og nytt murhus oppført i 1948.
Finn S. Larsen drev sin frukt- og tobakksforretning her fra 1948 til 1977.
Jensens Corner (1977-?)
Cornern
I tilbygget var det tidligere meieriutsalg.
27
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr. 3020/1714.
28
Foto: Roy Olsen (2011)
Gnr 3001/73. Opprinnelig nordre del av Furuholt (gnr. 3001/5).
Alfr. Andersen Eiendom, tidligere Alfr. Andersen Mek. Verksted & Støberi AS.

Alfred Andersen kjøpte eiendommen Furuholt (gnr. 3001/5) på 20 mål av F. W. Treschow i 1902. Hit flyttet han virksomheten sin fra Østre Halsen. Han satte opp verkstedsbygninger og en villa på området. Siden ble verkstedsområdet betydelig utvidet.

29
Foto: Roy Olsen (2017)
Gnr. 3020/1716.
Carl August Nordgaard kjøpte tomta av F. W. Treschow i 1903.

Verkseier Alfred Andersen kjøpte denne og naboeiendommen Furumogata 3 av fiskehandler Carl August Nordgaard i 1912.
Begge eiendommene ble overført fra Alfred Andersen og hustrus dødsbo til Alfr. Andersen Mek. Verksted & Støberi AS i 1924.
Tomta ble brukt til sykkelparkeringsplass for arbeiderne ved verkstedet, og hadde to store sykkelstativer med blikktak. Den har aldri vært bebygd med bolighus, men en murbygning inn mot nr. 31 ble kalt «Stallen». I dag fungerer tomta som parkeringsplass.
Digitalarkivet panteprotokoll

31
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/1717.

Kilder


Koordinater: 59.04533° N 10.04569° Ø