Vestfoldbanen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Larvik stasjon og Indre havn med den tidligere ferjeterminalen sett fra Bøkkerfjellet.
Foto: Roy Olsen (2007).
Sem stasjon, som dannet grunnlaget for tettstedet Sem.
Foto: Norsk Jernbanemuseum (1910).

Vestfoldbanen er jernbanelinja mellom Drammen og Skien over Eidanger. Opprinnelig navn var Jarlsbergbanen, men den ble også kalt Grevskapsbanen. I 1930 ble navnet endret til Vestfoldbanen. Banestrekningen er 149 km lang, og ble åpna fra Drammen til Larvik i 1881 og videre til Eidanger og Skien i 1882.

Vestfoldbanen omfatter, etter endringene i 2008, strekningen fra Drammen til Eidanger. Opprinnelig tilhørte strekningen fra Eidanger til Skien gamle stasjon (Skien G) også Vestfoldbanen. Strekningen fra Eidanger til Nordagutu er i dag Bratsbergbanen.

Forut for konstruksjon av linja var det en debatt om hvor traséen skulle ligge. På den ene side ville kystbyene ha jernbaneforbindelse, mens på den andre side var det ønskelig med jernbane i innlandet siden kystbyene jo hadde gode transportmuligheter på fjorden. Det endte med et kompromiss, der traséen ble lagt langs kysten til Holmestrand, for så å gå direkte til Tønsberg og videre til Sandefjord og Larvik. Horten og Åsgårdstrand fikk dermed ikke direkte jernbaneforbindelse, men det ble lagt ei sidelinje fra Skoppum til Horten. Denne ble nedlagt for persontrafikk i 1967 og for godstrafikk i 2002, og i 2009 ble skinnegangen fjerna. Det er også en sidelinje fra Eidanger til Brevik. Brevikbanen hadde persontrafikk fram til 1968, og det kjøres fortsatt «kalktog» der mellom kalkbruddet på Bjørntvedt og Norcem (2015).

Tønsberg-Eidsfossbanen og Holmestrand-Vittingfossbanen ble åpna i 1901/1902 som private, smalspora jernbaner. De ble slått sammen til Vestfold Privatbaner i 1934, og i 1938 ble begge nedlagt.

Stasjonsbygningene langs Vestfoldbanen ble tegnet av arkitekt Balthazar Lange. Bygningene på Tønsberg gamle og Larvik stasjon (1881) ble oppført i mur på grunn av murtvangen som var innført i byene. Begge er holdt i nyrenessansestil med samme planløsning, men speilvendte. Fire bystasjoner hadde bygninger av tre: Holmestrand, Sandefjord, Porsgrunn og Skien G. De tre første av disse var like og tegnet som store bygninger i sveitserstil med to tverrstilte fløyer mot plattform- og bysiden. Mot bysiden var det også en midtgavl. I Skien ble en bygård innkjøpt og ombygd til stasjonsbygning. Lange tegnet tre normaler for mellomstasjoner. Normal for mellomstasjon 2. klasse var på 123 m² og ble oppført på Skoger, Sem og Stokke. 3. klasse, 98 m² ble oppført på Nykirke, Lauve og Eidanger. 4. klasse ble oppført på Galleberg, Barkåker, Råstad, Jåberg og Bjørkedal.

Banen ble opprinnelig anlagt med smalspor (1067 mm sporvidde). Det var stor debatt om sporvidden da den ble anlagt, og det var Carl Abraham Pihl som vant fram med sitt syn. Hensikten med å bruke smalspor var at den da lettere kunne kobles til Drammenbanen og Randsfjordbanen. Først i 1949 var Vestfoldbanen ferdig ombygd til normalspor (1 435 mm sporvidde), og i 1957 fikk den elektrisk drift.

Vestfoldbanen er en viktig del av InterCity-systemet på Østlandet. Det er anlagt dobbeltspor på det meste av strekningen fram til Tønsberg. Resten gjenstår, men er under planlegging (2015). Hele banen får etter hvert dobbeltpor, og strekningen bygges for fart opp til 250 km/t.

På Porsgrunn stasjon er det overgangsmulighet for tog til Nordagutu, (Sørlandsbanen) og Notodden.

Den gamle traseen mellom Farriseidet i Larvik og Vallemyrane i Porsgrunn ble nedlagt fra 7. august 2018. Da hadde «Farrisbanen» vært i drift siden 1882 – i 136 år. Den nye dobbeltsporede strekningen Farriseidet–Porsgrunn åpnet 24. september 2018, mens den offisielle åpningen ved samferdselsminister Jon Georg Dale fant sted 28. september. Reisetiden Larvik–Porsgrunn var dermed redusert fra 37 til 12 minutter. Det er planlagt at den gamle traséen skal bli opparbeidet til sykkelvei. Tomtearealet er overført de to kommunene fra Bane NOR.

Stasjoner

Oversikten er satt opp i geografisk rekkefølge fra Drammen til Skien. Nedlagte stasjoner og holdeplasser er satt i kursiv.

Stasjon Åpnet Kommune Forbindelse til Merknader Bilde
Drammen 1866 Drammen Drammenbanen og Randsfjordbanen Jernbanestasjonen sett fra Bybrua.JPG
Sande 2001 Holmestrand
tidl. Sande
Stasjon 1881, ubemannet 1978
Holmestrand stasjon 2016 Holmestrand Stasjon anlagt inne i fjellet Holmestrand stasjon hallen.jpg
Holmestrand gamle 1881 Holmestrand Stasjonsbygning og pakkhus revet april 2016. Holmestrand stasjon 2013.jpg
Skoppum stasjon 1881 Horten Skoppum stasjon 2020.jpg
Barkåker stasjon 1881 Tønsberg
tidl. Sem
Fjernstyrt fra 1971, 1978 persontrafikken nedlagt, siden 1979 fjernstyrt kryssingsspor.
Tønsberg gamle 1881 Tønsberg Nedlagt 1915. Gamle Tønsberg jernbanestasjon.jpg
Tønsberg stasjon 1915 Tønsberg Tønsberg stasjon.jpg
Sem stasjon 1881 Tønsberg
tidl. Sem
Sæm (1891-1894). Nedlagt 1980, krysningsspor, stasjonsbygningen skadd i brann 2013. Sem stasjon 2000.jpg
Stokke stasjon 1881 Sandefjord
tidl. Stokke
Stasjon 1881, ubemannet 1989. Stokke stasjon.jpg
Råstad 1881 Sandefjord
tidl. Sandar
Stoppested 07.12.1881, stasjon 01.07.1910, stoppested 01.06.1971, holdeplass 01.10.1971, nedlagt 28.05.1978.
Raastad (1881–1910).
Råstad stoppested Vestfoldbanen.JPG
Torp (Sandefjord Lufthavn) 2008 Sandefjord
tidl. Sandar
Sandefjord lufthavn, Torp (buss) Holdeplass 21.01.2008 (På samme sted som Råstad).
Sandefjord stasjon 1881 Sandefjord Stasjon 07.12.1881. Sandefjord stasjon postkort.jpg
Virrik 1930 Sandefjord
tidl. Sandar
Holdeplass 25.06.1930, midlertidig nedlagt 22.02.1945. Gjenopprettet 04.06.1959, nedlagt 28.05.1978
Skiringssal 1928 Sandefjord
tidl. Sandar
Holdeplass 20.07.1928, nedlagt 28.05.1978.
Skiringsal (1928–1932).
Jåberg 1881 Sandefjord
tidl. Sandar
Stoppested 07.12.1881, stasjon 01.07.1910, stoppested 01.03.1966, holdeplass 01.08.1969, nedlagt 28.05.1978.
Joberg (1881–1894), Jaaberg (1894–1921).
Bygningen og pakkhuset ble revet ca. 1989.
Jåberg, RO-1989-11-22.jpg
Istre 1929 Larvik
tidl. Tjølling
Holdeplass 01.07.1929, nedlagt 14.02.1946
Hybbestad 1929 Larvik
tidl. Tjølling
Holdeplass 01.07.1929. Midlertidig nedlagt ca. 1940. Gjenopprettet 14.02.1946. Nedlagt 28.05.1978.
Hyppestad (1929–1932).
Skalberg 1928 Larvik
tidl. Tjølling
Holdeplass 02.04.1928, nedlagt 28.05.1978.
Skalleberg (1928–1932).
Lauve stasjon 1881 Larvik
tidl. Tjølling
Stasjon 07.12.1881. Ubemannet og persontrafikken opphørte 28.05.1978.
Tjødling (1881–1894), Tjølling (1894–1919), Løve (1919–1933).
Larvik, Lauve stasjon 01.jpg
Vikvegen 1929 Larvik
tidl. Tjølling
Holdeplass 01.07.1929, nedlagt 28.05.1978.
Vikveien (1929–1932).
Viksfjord 1904 Larvik
tidl. Tjølling
Stoppested 18.10.1904, holdeplass 01.01.1971, nedlagt 28.05.1978.
Østby (1904–1914).
Guri 1929 Larvik
tidl. Tjølling
Holdeplass 01.07.1929, nedlagt 28.05.1978.
Guren (1929–1932).
Kaupang 1928 Larvik
tidl. Tjølling
Holdeplass 20.07.1928, nedlagt 28.05.1978.
Grøtting 1885 Larvik
tidl. Tjølling
Stoppested 01.09.1885, holdeplass 01.03.1947, nedlagt 28.05.1978.
Skreppestad 1929 Larvik
tidl. Tjølling
Holdeplass 01.07.1929, nedlagt 28.05.1978.
Lågen 1929 Larvik Holdeplass 01.07.1929, nedlagt 28.05.1978.
Torstrand 1930 Larvik Holdeplass 25.06.1930, nedlagt 18.11.1945.
Larvik stasjon 1881 Larvik Stasjon 07.12.1881.
Laurvig (1881–1891).
Storgata 15 (Larvik).jpg
Skogtveit 1950 Larvik
tidl. Brunlanes
Holdeplass 17.06.1950, hpx 03.06.1973, nedlagt 28.05.1978.
Skaugtvedt (17.06.1950–?.10.1950).
Kjose 1882 Larvik
tidl. Brunlanes
Stasjon 24.11.1882, stoppested 19.11.1971, holdeplass 01.01.1972.
Tjose (1882–1894).
Enkelte tog hadde behovstopp her fram til nedleggelsen 7. august 2018.
Kjose.jpg
Strandsmyr 1938 Larvik
tidl. Brunlanes
Holdeplass 15.05.1938, hpx 29.05.1983, nedlagt 15.08.1997
Eikenes 1899 Larvik
tidl. Brunlanes
Stoppested 23.01.1899, holdeplass 01.06.1958.
Ekenes (1899–1921).
Enkelte tog hadde behovstopp her fram til nedleggelsen 7. august 2018.
Bakke 1934 Larvik
tidl. Brunlanes
Holdeplass 01.07.1934, hpx 03.06.1973, nedlagt 28.05.1978
Oklungen stasjon 1882 Porsgrunn
tidl. Eidanger
Stasjon 24.11.1882, ubemannet fra 01.01.1972
Aaklungen (1882–1921).
Enkelte tog hadde behovstopp her fram til nedleggelsen 7. august 2018.
Norddal 1952 Porsgrunn
tidl. Eidanger
Holdeplass 23.01.1952, hpx 03.06.1973, nedlagt 28.05.1978
Bjørkedal 1882 Porsgrunn
tidl. Eidanger
Stasjon 24.11.1882, stoppested 01.05.1925, holdeplass 01.06.1965, hpx 03.06.1973, nedlagt 28.05.1978
Birkedalen (1882–1894), Bjørkedalen (1894–1921).
Bjørkedal, RO-2003-05-14.jpg
Tjølsrud 1956 Porsgrunn
tidl. Eidanger
Holdeplass 03.06.1956, hpx 03.06.1973, nedlagt 28.05.1978
Kjølsrud (03.06.1956–?.06.1956).
Eidanger 1882 Porsgrunn
tidl. Eidanger
Brevikbanen Stasjon 24.11.1882, ubemannet fra 02.03.1987, persontrafikk opphørt 01.06.1986. Eidanger stasjon.png
Tollskogen
Vallemyrane
Bånåsen
Porsgrunn stasjon 1882 Porsgrunn Stasjon 24.11.1882
Porsgrund (1882–1930)
Slottsbrogaten
Osebakken
Vidarsgate
Borgestad (gml.)
Borgestadholmen
Borgestad 1916 Skien Stasjon 20.06.1918, fjsx 10.06.2006.
Menstad stasjon (1916–1917).
Borgestad stasjon.jpg
Hauen
Bøle
Kjær
Eikonrød 1916 Skien Bratsbergbanen Stasjon 1916, holdeplass 1973, nedlagt 1995.
Ekornrød (1916–1917).
Blåbærstien 1934 Skien hp 10.10.1934, nedl. 1938, hp 03.01.1955, hpx 28.05.1967, nedl. 31.05.1970.
På den nå nedlagte strekningen Eikonrød–Skien G.
Skien G 1882 Skien Stasjon 24.11.1882, Sx 16.06.1921, stasjon 15.05.1927, holdeplass 26.05.1963, hpx 28.05.1967. Etter 1967 sidespor.
Skien (1882–1917). Vestfoldbanens opprinnelige endepunkt.
(Skien stasjon) 1917 Skien

Kilder