Strømmen Samvirkelag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Strømmen Samvirkelag - Aksjebrev utstedt 1. desember 1900

Strømmen Samvirkelag ble stiftet i 1901 under navnet Strømmens Ko-operative Handelsforening. Den første formannen var Lars Bjerke, og den første bestyreren het Langlie. Medlemstallet var snaut 100, og innskuddskapitalen var på kr 940,00. Første års vareomsetning beløp seg til kr 29 686,00.

Lars Bjerke var foreningens første formann i årene 1901-1902.

Avdeling 1 - Handelsforeningen

Tilholdsstedet de første årene er ikke kjent, men samtidig med at den nye Strømsveien kom på plass i 1911 ble det oppført egen gård på tomten som i 1920-årene fikk tildelt gatenummer 76. I 1912 sto et tidsmessig bakeri ferdig samme sted, og kort etter også et slakteri og pølsemakeri. Forretningsgården kostet kr 19 000 og bakeriet kr 7 000. Virksomheten gikk i mange år under betegnelsen Handelsforeningen.

Nye avdelinger

Med økende bosetning ble det behov for flere nærbutikker:

Avdeling 2 åpnet allerede i 1923 i Skjettenbakken med adresse Skjettenveien 25.

Avdeling 3 kom i Strømsveien 28 i 1930 på hjørnet av Bekkeliveien.

Avdeling 4 ble etablert på Kjeller i 1948, rett ved Kjeller flyplass. Noen år senere flyttet denne til Åråsveien.

Videre knoppskyting

Etter hvert ble ytterligere tre avdelinger innlemmet:

Avdeling 5 lå i Statsråd Ihlens vei 67 på hjørnet av Niels Høeghs vei. Her ble også en igangværende butikk overtatt, dette skjedde rundt 1950. Forretningen ble startet av K. Holt da Statsråd Ihlens vei ble anlagt i starten av 1930-årene. Senere overtok Asbjørn Kuskerud og drev butikken inntil samvirkelaget kom der.

Avdeling 6 i Statsråd Ihlens vei 16 i Grønlia åpnet 4. november 1952. Denne butikken ble startet i 1929 av kjøpmann A. Mathisen og overtatt av A.J. Silnes i 1943.

Avdeling 7 i Skjettenveien 83 åpnet 22. juni 1961, rett ved Skjetten skole på Gamle Skjetten.

Historien videre ble preget av sammenslåinger og rasjonaliseringer. Av de nevnte er det i dag bare avdelingen i Skjettenveien 40 som er i virksomhet, nå under betegnelsen Coop Mega Skjettentoppen. I de senere år har Coop Prix i Støperiveien kommet i tillegg.

Per 2016 er laget et av mange ledd i Coop Øst Sa.

Gomanbakeriet

Som et ledd i rasjonaliseringen satset Coop rundt 1960 på et felles bakeri for samvirkelagene i Skjærvaveien i Strømmen. Bakeriet var i virksomhet lenge, men er i dag nedlagt. Bedriften lå sterkt utsatt for flom, og fikk store problemer både i 1966 og 1967.

Avdeling Start-år (ca) Adresse Anmerkning
1 1901 I Strømsveien 76 fra 1911 Fra 1912 med slakteri, pølsemakeri og bakeri.
2 1923 Skjettenveien 25 Flyttet til Skjettenv 40 i 1974.
3 1930 Strømsveien 28 -
4 1948 Kjeller Flyttet senere til Åråsveien.
5 1950 Statsråd Ihlens vei 67 Opprinnelig startet av K. Holt, senere Asbjørn Kuskerud.
6 1952 Statsråd Ihlens vei 16 Opprinnelig startet av A. Mathisen i 1929 , A.J. Silnes fra 1943.
7 1961 Skjettenvn 83 -


Kilder

  • Arnesen, Randolf: Strømmen Samvirkelag 50 år 1901-1951, Oslo 1951.
  • Alf Stefferud: Muntlige suppleringer.
  • Sverre Sivertsen: Muntlige suppleringer.
  • Strømmen Samvirkelag folder 1955.