Strandgata 12 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Der Strandgata 12 lå tidligere er det nå Fiskergata 2 som har overtatt grunnen. Huset ble ombygd og påbygd ca. 1990.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et flott bilde av Strandgata/Storgata med Strandgata 12 nede til høyre.
Foto: H.A. Brandt (Ca. 1958).

Strandgata 12 i Tromsø var et gammelt bolighus på hjørnet av Strandgata og Fiskergata i Tromsø. - Gammelt matr.nr. 342.

Familiene Hansen og Olsen

Skjøte fra Arne Monsen til Erik Eriksen, tinglyst 25. aug. 1856.

Skjøte fra Erik Eriksen til Christen Gabrielsen og Rasmus Olai Alexandersen, 1857.

I 1865 bodde los Johan Andreas Eriksen med kone Jørgine og pleiebarn her, det gjorde også los Hans Olsen m/familie.

Skjøte fra Rasmus O. Alexandersen til Johan A. Eriksen på hans ½-del, 1869.

I 1875 var Johan Eriksen død og enken Jørgine hadde giftet seg med den 15 år yngre stuer Olaus Hansen. Los Hans Olsen med kone Hanna bodde her fremdeles.

Tinglyst kjøpekontrakt, hvorved Christen Gabrielsen solgte sin ½-del til Hans Olsen, påtegnet at denne hadde eid eiendommen i nær 20 år og hadde betalt kjøpesummen. Datert 18. juli 1862, påtegnet 4. aug. 1885. – De samme familiene bodde her i 1891.

I 1885: Fisker Olaus Hansen og Gjørgine Thomasen, los Hans Olsen og Hanna Larsdatter.

Olaus og Jørgine Hansen delte hus med bødkersvend Ingebrigt og Anna Svendsen i 1900.

Auksjonsskjøte til Olaus Hansen på los Hans Olsens og avdøde hustrus felles bos ½-del, 1901.

Huseier og fisker/arbeider Olaus og Jørgine Hansen bodde fremdeles her i 1910 og leide ut til syerske og enke Hansine Bertelsen med 3 barn.

I 1912 solgte Olaus Hansen til Haakon Johannessen. Han solgte videre denne eiendommen og Strandgata 10 til Agnes Gisvold i 1918.

I 1924 gikk begge eiendommene på auksjonsskjøte til Hermann Kotte, for nesten halv pris. Kotte var eier også i 1932 og leide ut til sekretær Georg Lorentzen.

Eid av Hermann Kottes enke i 1946.

En gang etter krigen ble huset revet og nybygget slått sammen med Fiskergata 2. Adressen Strandgata 12 brukes ikke i dag.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.