Strandgata 17 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det er vanskelig å forstille seg at det en gang lå en dobbelt husrekke herfra til Strandskillet. Strandgata 17 lå nærmest.
Foto: Einar Dahl (2017).
Slik så det ut i 1958.
Foto: H.A. Brandt (1958).
En idyll fra Stranda i 1958. Nærmest ser vi Nerstranda 4, bak til venstre har vi Strandgata 17.
Foto: H. A. Brandt (ca. 1958).

Strandgata 17a/b i Tromsø var opprinnelig to eiendommer, matrikkelnummer 329 og 333. I 1933 ble de slått sammen til en adresse, Strandgata 17. Det gamle bolighuset ble, i likhet med sine naboer, revet på 1960/70-tallet.

Strandgata 17a

Auksjonsskjøte til smed Klæboe og Grøntvedt på Haagen Olsens bos eiendom, tinglyst 15. juli 1844. De to solgte videre til Nils P. Brandholm samme dag.

Randi Andersdatter var enke og støttet av fattigvesenet da hun bodde her i 1865. Hun arbeidet litt med plukking av fjær .

I skiftet etter Brandholm arvet enken Rønnau eiendommen, i 1865. Da hun døde i 1873 kjøpte sakfører Ebeltoft huset på auksjonsskjøte, 1873.

Skredder og fisker Johan L. og Hansine Isaksen bor her med fire barn i 1875. (17a)

Ebeltoft døde i 1883 og enken Charlotte Ebeltoft arvet ham. Hun giftet seg på nytt med justisråd Chr. Fr. Garde.

I 1885: Fisker Karl Andersen med husholdersken Anna Marie Johnsen.

Skjøte fra justisråd Garde til Martin Thommesen, 1887.

I 1891: Hans Berg Mikkelsen med kona Maren Kristine, Marie Helene Andersen, Andreas Petter Holm, Eva Salomonsen.

Videre historie, se 17b.

Strandgata 17b

Fisker Martin Thommesen og familien bodde her i over femti år.

Skjøte fra skifteretten i J. Henningsens bo til Martin Thomassen, tinglyst 14. april 1856.

Fisker Martin og Beret Thommesen, fisker Lorents Hansen, i 1865.

Fisker Martin og Beret Thommesen, ishavsskipper Hemming Andreasen, harpunerer Peder Andreasen og sypike Hanna Johannesdatter, 1875.

I 1885: Fisker Martin Tommesen med kona Beret Marie.

Fisker Martin og Beret Thomsen med fire leieboere, i 1900.

Eid av Martin Thommesen i 1904. (nr. 17)

Selveier, enkemann og forhenværende fisker Martin Thomsen, husbestyrerinde Albertine Mortensen, 1910. (17b). Tranbrænder Ludvik og Hanna Isaksen med to barn i 1910. (17a)

Beboere i 1916: Martin J. Thomassen og husbestyrerinde Albertine Mortensen, arbeider Ludvig Hagerup Isaksen, bokbindersvend Daniel, Hanna Marie og ekspeditrice Signe Helene Isaksen, barber Kristian Dahlbye. (17a/b).

Skjøte fra skifteretten i Martin Thomassens og hustrus felles bo til Ludvig Isaksen, 1916. Han var også eier i 1918/32.

I henhold til erklæring fra Ludvig Hagerup Isaksen ble eiendommene 17a og 17b sammenslått til fellesnavnet Strandgata 17, tinglyst 8/6-1933.

Eid av Daniel Isaksen fra 1939.

Daniel Isaksen m/papirhandel i Storgata 87, fotokopist Edith og sydame Marie Henriksen, (1946).

Butikkbetjent Harry Isaksen, jordarbeider Karl Johansen, (1957).

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.