Strandgata 1 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nå er både fryseriet og Mack borte, men ennå kan man kjenne igjen overgangen mellom de to byggene, helt til høyre.
Foto: Einar Dahl (2017).
Tromsø fryseri og kjøleanlegg
Etter krigen ble fryseriet påbygd en 3. etg. Ved kai ligger fangstskuta «Selfisk», bygd i 1949 og eid av den kjente ishavsskipperen Kåre Pedersen. Båten gikk ned i isen i 1959.
I 1969 var Macks bryggeri i ferd med å vokse seg store på nedsiden av Storgata og var blitt nærmest nabo til fryseriet.
Foto: Fjellanger/Widerøe (1969).

Strandgata 1 i Tromsø var den første eiendommen på Stranda som ble utbygd med et moderne fabrikkanlegg.

Tromsø Fryseri og Kjøleanlegg

Målebrev på grunnen ble utstedt til Ludvig Mack den 2. april 1878.

Målebrev makeskifte mellom dette matr.nr. og matr.nr. 614 (Strandgata 3) mellom Ludvig Mack og Tromsø kommune, 1884.

Eiendommen var eid av Tromsø kommune i 1904 og 1932.

Tromsø Fryseri og Kjøleanlegg kjøpte tomta av kommunen i 1936 og etablerte seg her i 1937. Den første disponenten var Fritz Posti.

Statens Fiskeriforsøksstasjon satte i gang forsøk med frysing av fiskefilet ved anlegget. Høsten 1940 ble A/S Marina Næringsmiddelfabrikker Tromsø-Bergen stiftet, i hovedsak med kapital fra Bergen. Fra Tromsø var Helge Richardsen med. De skulle overta og videreføre forsøksstasjonens virksomhet og utnytte deres patenter. Ikke lenge etter ble det også etablert en hermetikkfabrikk på samme området, til hermetisering av fiskematprodukter, reker, samt pålegg av lever og rogn. Dette var i noen år en stor eksportavdeling. I 1959 kjøpte Helge Richardsen Tromsøavdelingen av A/S Marina og bygde nytt anlegg på Hansjordnes.

Troms fiskarfylking, Helge Richardsen, fiskeforretning, Rudolf Chr. Hovde, fiskeforretning, holdt til her i 1940.

Tromsø Fryseri og Kjøleanlegg A/S, A/S Marina Næringsmiddelfabrikker, Føringskompaniet A/S, sleping og transport, m/disp. Helge Richardsen, Rudolf Chr. Hovde, fiskeforretning, Nordnorsk Filetkompani A/S (Nordfilet), kjøp og salg, filetering og frysing av alle sorter fiskeprodukter, pakking av fisk og sild, lager av agnsild, fileteringsanlegg og lager i Tromsø Fryseri og Kjøleanlegg (disp. H. Evenseth), Statens bakteriologiske laboratorium (best. Erling Lund), (1946).

Fiskernes agnforsyning S/L, kjølelageret, (1957/66).

Tromsø Trålverksted A/S, (1986)

I 1992 var egenkapitalen til Tromsø Fryseri og Kjøleanlegg gått tapt grunnet lave fiskekvoter og liten råstofftilgang. Driften på Strandgata 1 ble derfor lagt ned og lokalene overtatt av Mack bryggeri.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Nordland, Troms og Finnmark, 1986/87.
 • Helge Richardsen: Nord-norsk fiskeindustri : erindringer og tanker. Tromsø, 1984.
 • Tromsø Fryseri- og Kjøleanlegg A/S: Beretning og regnskap 1992.