Strandgata 25 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Dette er Strandgata 20. Strandgata 25 lå omtrent der fotografen sto da bildet ble tatt.
Foto: Einar Dahl (2017).
Stranda på slutten av 1950-tallet. Smed Hjalmar Mortensen holdt til i Strandgata 25. Vi ser nr. 20 til høyre.
Foto: H. A. Brandt (ca. 1958).

Strandgata 25 i Tromsø var blant de siste i husrekken Strandgata/Nerstranda som ble revet, men på 1980-tallet var det slutt. - Gammelt matr.nr. 322.

Ole Olsen

Skjøte fra Ole Vallum m.fl. til Ole Nicolai Olsen, tinglyst 6. nov. 1854.

Arbeider og fisker Ole Nicolai Olsen bodde her med kone Alava og en sønn, i 1865.

Sildegarnbinder Ole N. Olsen sr. med kone Olava og sønn, bødker og matros Ole Nikolai Olsen jr. med kone Hansine og tre barn, i 1875.

Skjøte fra O.N. Olsen til Christian Diderik Cornelius Thomassen, med forbehold om kår til selgeren og hans hustru i deres levetid, 1876. Hun døde i 1892.

I 1885: Kårmann Ole Nikolai Olsen med pleiedatteren Serine Elisabet Olsen, brannkonstabel Thomassens kone Petra Johanna Syraksdatter med fem barn og tjenestepiken Marie Fredrikke Jakobsen.

I 1891: Christian Tommesen med kona Petra Johanna og seks barn.

Auksjonsskjøte til Ole Severin Thorbjørnsen på denne eiendommen og en sjå og en fjøsbygning på byens grunn, nedenfor samme, frasolgt Chr. Thomassen, 1894.

Hjalmar Mortensen

Smed Sigfried A. Danielsen startet virksomhet her på 1850-tallet. Sønnen Jakob overtok og etter hans død fortsatte enken driften. Så N. Vallum en kort tid, deretter smed Bernhard Corneliussen før Hjalmar Mortensen kom inn i 1905, en av grunnleggerne av Tromsø Maskinistforening i 1909.

Smedmester Bernhard og Elise Corneliussen bodde her med fire læregutter, i 1900. Samme år kjøpte han eiendommen.

I 1908 solgte Corneliussen til smedmester Hjalmar Mortensen som bodde her sammen med kona Anna og to døtre, to læregutter og tjenestepike, i 1910.

Smed Hjalmar og Anna Ovidia Mortensen, arbeider Tina Helmine Jensen, smedlærling Hans Kristoffer Kristoffersen, i 1916.

Mortensen eide gården i 1918/32. Også han hadde sønner som fortsatte driften (1932).

Butikkdame Margot Mortensen, (1940).

Anna Mortensen

Skjøte fra Anna Mortensen til Hjalmar Mortensen på eiendom samt kår, i 1944.

Smed Hjalmar og butikkdame Margot Mortensen, assistent Hildur Bordevich, (1946).

Smed Hjalmar Mortensen, (1957/66), smedmester i 1972/77.

Karlsen sveis & montering, verksted, (Åge Karlsen), (1982), Harald I. Pedersen, (1982).

Attest om at Hjalmar og hustru Aagot Mortensen er døde og at arvingene er barna Kari Bjørnsen og Per Arne Mortensen, i 1987.

Skjøte fra arvingene til Arkitektkontoret Dalsbøe & Ødegaard A/S, i 1987.

Strandgata 25a

Målebrev- og kartforretning avholdt 12. mai 1976 hvorved denne eiendommen ble utskilt fra Strandgata 27.

Skjøte fra Tromsø kommune til smedmester Hjalmar Mortensen i 1977.

Attest om at Hjalmar og hustru Aagot Mortensen er døde og at arvingene er barna Kari Bjørnsen og Per Arne Mortensen, i 1987.

Skjøte fra arvingene til Arkitektkontoret Dalsbøe & Ødegaard A/S, i 1987.


Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingen 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-82.