Strandgata 31 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
7-eleven hadde vært her en ti års tid da dette bildet ble tatt.
Foto: Einar Dahl (2017).
Strandtorget i 1958, med Svendsens skobutikk på hjørnet.
Foto: H. A. Brandt (ca. 1958).

Strandgata 31 i Tromsø har god beliggenhet for en forretning, på hjørnet av Strandgata og Strandtorget. - Gammelt matr.nr. 410.

Meyer

Målebrev på grunn til J.H. Lampe i stedet for matr.nr. 315, der er overdraget byen, tinglyst 17. feb. 1851. (Matr.nr. 315 ble utlagt til gate, i Strandskillet).

Auksjonsskjøte til Nicolai Normann, frasolgt Lampe, 1853. Normann solgte videre til Carl Welhaven samme dag.

Skjøte fra Carl Welhaven til Thomas O. Meyer, 1863.

Kjøpmann Thomas Olai Meyer, etablerte en assortert handel i 1861, (1869). Han og kona Marit bodde her i 1865. Ti år senere, i 1875, hadde de fått fem barn.

Målebrev på et grunnstykke tillagt denne grunnen, 1872.

I 1885: Handelsmann Chr. Halvorsen med kona Petrea, datteren Catinca og tjenestepiken Benedikte Lind.

I 1891: Svend Svendsen med kona Wilhelmine, tre barn og tjenestefolkene Anna Grethe Heggelund og Johan P. Gjertsen.

Auksjonsskjøte fra Th. O. Meyers konkursbo til Gunnar Svendsens barn; Agnes Sofie, Dagny Fredrikke, Sigrid Margareth, Sigurd Gunerius og Erling Svendsen, 1895.

Svendsens skoforretning

Fra 1899 Svend Svendsens garveri, lær- og skotøyforretning. Meyers hus var lite, Svendsen bygde på. Garvermester Svend og Karoline Svendsen med fem barn og tjenestefolk, i 1900. Ti år senere var det bare tre barn igjen hjemme, i 1910. Ved Svend Svendsens død i 1916 ble huset overtatt av sønnen Erling Svendsen. Han eide det i 1918.

Kontrakt mellom Erling Svendsen og Alf Kristofersen hvorved Kristofersen ble opptatt som kompanjong i S. Svendsen og medeier med en ½-part, 1922. Å gjøre forretningen til et A/S hjalp ikke, allerede året etter ble firmaet tatt under konkursbehandling. Men de kom tilbake.

Auksjonsskjøte til Tromsø Handels- og Privatbank A/S, 1924. - Skjøte fra Tromsø Handels- og Privatbank til S. Svendsen A/S, 1925.

Skjøte fra S. Svendsen A/S v/Erling Svendsen til fru Astri Svendsen, 1938.

S. Svendsen A/S, skotøy- og lærforretning, disp. Erling og husmor Astrid Svendsen, (1946).

Erling Svendsen ble etterfulgt av Guttorm Svendsen i 1950.

Skjøte fra Astrid Svendsen til sønnen Guttorm Svendsen i 1972.

A/S Strandgaten 31

Skjøte fra Guttorm Svendsen til A/S Strandgaten 31, i 1984.

Gård, forretning og inventar ble i 1984 solgt til Fritz Haugen og hans datter Unni Vassbotn som fortsatte driften under navnet ”Unnis Sko”. Hun hadde fått sin opplæring i KV-sko i Storgata 70, som faren drev fra 1971. (1986/99). Skobutikken ble lagt ned ca. 2000.

Marits fotpleie (fotterapeut Marit Hansen), (1986/99). Fotklinikken (fotterapeut Tage Hansen), (1999).

Tidlig på 2000-tallet startet Roald Olsen en irsk pub i lokalene, «Kellys corner». Den ble lagt ned ved årsskiftet 2005/06, da ble lokalene overtatt av «7-eleven». (2013)

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingen 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.