Strandtorget 3 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Huset har nye beboere og ny farge, men ellers er mye ved det samme.
Foto: Einar Dahl (2017).
På slutten av 1990-tallet holdt Nordens Paris til i Strandtorget 3.
Foto: Kåre Kristensen (1990-åra)

Strandtorget 3 i Tromsø var et mindre trehus som ble revet før krigen. Murbygget til Lind sto ferdig før 1953.

Eiendommen hadde opprinnelig matr.nr. 246, endret til Nerstranda 19 i 1903, før ny adresse ble Strandtorget 3 i 1933.

I 2017 har eiendommen adresse Strandtorget 5.

Ebeltoft

Bevitnelse om at W.R. Ebeltoft er universalarving etter Johan J. Ebeltoft, tinglyst 7. jan. 1872. (Et gavebrev til Johan Ebeltoft fra A. Ebeltoft ble tinglyst 13. nov. 1854).

Ifølge matrikkelen var begge eiendommene eid av Alfred Hanson 1904.

Skifteskjøte til P. Eriksen Aagaard på denne eiendommen og matr.nr. 104 (Storgata 51), fra W.R. Ebeltofts bo, 1905.

Erklæring fra Tromsø formannskap om at det ikke anser kommunen eiendomsberettiget til denne grunnen, 1905.

Skjøte fra P. Eriksen til Gerhard Hay, 1912. Hay solgte til kommunen i 1914 og de var eier i 1918/32 og 46.

Erling Solheim, meglerforretning, grønnsaker, huder, etc. i 1932.

I 1933 ble adressen endret til Strandtorget 3, tinglyst 8. juni.

Linds sengeutstyr

Linds sengeutstyr, fjærfabrikk, damp- og fjærrenseri, sengeutstyr, (Gunvor og Ole Lind), (1957/90, A/S i 93/99). Lindun A/S (Truls Lind), (1977/82), Lind Miljøbutikken, (1990), Lind A/S, (1996).

Lupus Tekstil, (1996), Titt-Inn AS, damekonfeksjon, (Anne B. Jensen), (1996/99).

Mona Avelsen Store AS, (1999, M.A.S., 2013), Indus møbler, (1999), Nordens Paris, (1999).

To kokker, restaurant, (2011), lokalene overtatt av Justitia advokatkontor i 2012,(2013). Berner Invest AS, G J Wilhelmsen V/Gunnar Wilhelmsen, Oscars Restaurantdrift, Wilhelmine Søm, (2013).

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99, 2012.