Sven Oftedal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sven Oftedal taler på Arbeiderungdommens dag i Oslo 1946.
Foto: Leif Ørnelund
Sven Oftedals gravminne på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Sven Oftedals vei på Bredtvet i Oslo ble navngitt i 1969.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Sven Oftedal (født 3. juni 1905 i Stavanger, død 23. juni 1948 i Oslo) var lege og politiker (Ap). Han var sønn av redaktøren og politikeren Lars Oftedal (1877-1932) og Alice Oftedal, og sønnesønn av presten, predikanten og redaktøren Lars Oftedal (1838-1900).

Basis

Oftedal vokste opp i et hjem i Stavanger som hadde to sterke ankerfester. Det ene var partiet Venstre, som farfaren representerte på Stortinget og som faren var statsråd for i tre regjeringer – to ganger som sosialminister (Blehr II, Mowinckel I) og én gang som handelsminister (Mowinckel II). Det andre ankerfestet var avisa Stavanger Aftenblad, som farfaren hadde grunnlagt og der faren var redaktør i rekke år. Sven Oftedal brøt med begge disse ankerfestene. Han begynte å studere medisin og meldte seg inn i AUF i 1927 og det Norske Arbeiderparti i 1928, mens han studerte i Oslo. Samtidig ble han grepet av et sterkt sosialpolitisk engasjement.

Lege

Oftedal ble cand. med. i 1930. Etter endt utdannelse og turnustjeneste åpnet han allmennpraksis i hjembyen Stavanger i 1933. Han etablerte seg i byens østre bydel, der de sosiale og helsemessige behovene var størst. Samtidig engasjerte han og kona Mette (eg. Laura Philippa Merete, f. Ziesler) seg i den lokale avholdsbevegelsen gjennom arbeideravholdslaget Frisinn i Stavanger. Han var også idrettslege for Rogaland Arbeideridrettskrets.

I 1934 ble Oftedal valgt inn i Stavanger bystyre for Arbeiderpartiet. Han var medlem av en rekke kommunale komiteer. Som kommunalpolitiker interesserte han seg særlig for badesaken og boligsaken, men også for Stavanger-ungdommens fritidsproblemer.

Sosialisten

I åra fram mot annen verdenskrig markerte Oftedal seg som med klare og tydelige anti-fascistiske meninger. Han ble leder av den lokale Spania-komiteen i Stavanger og var formann i Stavanger-avdelingen av Norsk Folkehjelp. Under krigen ble Oftedal arrestert i april 1941. Han satt først i Stavanger kretsfengsel, siden ble han overflyttet til Grini fangeleir. Oftedal ble løslatt i mars 1942, men fengslet igjen i oktober samme år. Etter et kort opphold på Grini, ble han sendt til Sachsenhausen.

Både under fengselsoppholdet på Grini og i Sachsenhausen gjorde han en stor sosial og medisinsk innsats for sine medfanger.

Etter okkupasjonen ble Sven Oftedal sosialminister i Einar Gerhardsens første regjering og Allerede våren 1946 sørget han for å stenge Statens interneringsleir for kvinner, Hovedøya da assosiasjonene fra hans eget opphold i Sachsenhausen ble for sterke og det tvilsomme juridiske grunnlaget for interneringen ble for svake. Han fortsatte i stillingen under Gerhardsens andre.

Avholdsmannen

Da Det Norske Totalavholdsselskap avviklet sitt landsmøte i Trondheim i 1945, det såkalte «Fredslandsmøtet», var det naturligvis sosialminister og totalavholdsmannen Sven Oftedal som holdt hovedtalen. Han pekte der på at det under krigen hadde vært en viss utglidning når det gjaldt alkoholbruken. Ja, han var også åpen om seg selv i det han i en depresjonsperiode hadde gått med tanken om å gå fra totalavholdsprinsippet sitt. Krig og alkohol hørte sammen, sa han, blant annet i motstandsbevegelsen hadde alkoholen skapt en mengde ulykker. Men da han kom ut av sitt krigsfangenskap festet han seg ved at det var "umulig å leve som sosialt bevisst menneske uten et totalavholdsstandpunkt".

Ettermæle

Krigsårenes store påkjenninger og arbeidspresset som statsråd hadde slitt ham ut. Han døde bare 43 år gammel. Sven Oftedal er gravlagt på Vestre gravlund.

I hjembyen Stavanger er det oppkalt en plass etter Oftedal, der det ble reist en bronsestatue av ham i 1950. På Bredtvet i Bydel Grorud i Oslo ble Sven Oftedals vei navngitt i 1969.

Kilder

  • Arbeidernes leksikon, b. 5, Oslo 1935
  • Christiansen, Haakon Odd, Arne Fjørtoft, Stein Fossgard, Per Fuglum og Jens Risdal: 125 år for Alles Vel: Det norske totalavholdsselskap 1859-1984, Oslo 1984
  • Johnsen, Bodil Wold: «Oftedal, Sven». Artikkel i Norsk Biografisk Leksikon, b. 7, Kunnskapsforlaget 2003: s. 109.
  • Nasjonalbiblioteket, Oslo, Utklippsbok nr. 1199: s. 18.
  • Thomsen, Per: «Oftedal, Sven». Artikkel i Norsk Biografisk Leksikon, b. X, Oslo 1949: s. 343f.
  • Sven Oftedal i Historisk befolkningsregister.