Sykehuset Telemark

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sykehuset Telemark HF, tidligere Telemark sentralsykehus er et eget helseforetak fra 1. januar 2002. «Datterforetak» under det regionale helseforetak Helse Sør RHF fram til 1. juni 2007. Fra denne dato et helseforetak under foretaksgruppen Helse Sør-Øst. Sykehuset Telemark (ST), er per 2008 et allsidig akuttsykehus og har lokaler i 4 kommuner : Kragerø, Nome, Porsgrunn og Skien.

ST er organisert med 8 klinikker samt sykehusservice (kjøkken, renhold, elektro, bygg m.m.), økonomiavdelingen, personal-og organisasjonsavdelingen og adm. direktør.

Sykehuset har regionfunksjon i plastikkirurgi, arbeidsmedisin og assistert befruktning. Det har også et godt utbygd tilbud i geriatri (sykdommer hos eldre, både somatikk og psykiatri) og en palliativ (lindrende) enhet for alvorlig syke og døende.

Kilde