Teie hovedgård

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Teie hovedgård
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).
Området rett etter krigen, med Teie hovedgård og Tønsberg Bryggeri midt på bildet og tyskerbrakkene til høyre. Kanalbrua til venstre. Reperbanen rett utenfor høyre bildekant.

Teie hovedgård, i dag adresse Banebakken 37, er en patrisiervilla som ligger på Nøtterøy ved kanalen i Tønsberg. Bygningen ble oppført i 1803 av skipper og reder Mathias Samuelsen Foyn (1756–1820) og er regnet som en av landets fineste bygninger i empirestil i murstein og er fredet. Den ble restaurert i 1955 av Tønsberg kommune til representasjons- og skolebygning og brukes i dag til kulturformål.

Tidlig bruk

I middelalderen var eiendommen kirkegods Oslo-biskopen hadde sommerresidens med kapell her. Det er funnet ruiner av et middelaldersk kapell.

Etter reformasjonen ble eiendommen eid av ulike handelsborgere, blant dem Anders Madsen (1609–1670).

Foyn

I 1785 kjøpte Mathias Foyn gården sammen med faren Samuel Mathiasen Foyn (1727–1786) som imidlertid døde året etter. Mathias Foyn startet i 1795/1796 Teie Reperbane nede ved sjøen før han bygget hovedhuset, ferdigstilt i 1803.

Ved folketellingen i 1865 var hele 72 personer knyttet til gården, hvorav 36 på hovedbølet. Det er registert 54 kuer og 11 hester hjemmehørende på gården.

Tønsberg Bryggeri

Eiendommen ble i 1903 kjøpt av Tønsberg Bryggeri som selv ble skilt ut fra eiendommen da dette ble etablert i 1858. Dette kjøpet var første og fremst for å sikre nedbørsfeltet for vannforsyningen til bryggeriet og Teiedammene hvor bryggeriet skar is til virksomheten. Men bryggeriets direktør Johan Gmeiner bodde på hovedgården med sin husholdning fra overtakelsen og til han sluttet i 1914. Da den såkalte Grorudledningen kom var ikke lenger bryggeriet avhengig av Teiedammene som vannforsyning, men fortsatte å skjære is der fram til etter krigen.

Militært bruk

Eiedommen ble overtatt av staten som i 1917-1918 etablerte Teie ubåtstasjon på eiendommen. Hovedbygningen ble da brukt som kvarter for offiserene. Anlegget ble rekvirert av de tyske okkupasjonsstyrkene under andre verdenskrig som bygget ut det militære nærværet med en stor brakkeleir.

Kommunal bruk

Etter krigen overtok Tønsberg kommune eiendommen som hadde Tønsberg yrkesskole i brakkeleiren.

I hovedhuset har det vært drevet undervisning, og den har rommet bystyresal. I dag brukes bygget til diverse kulturformål.

Kilder


Koordinater: 59.25980° N 10.41289° Ø