Tingvoll prestegjeld

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tingvoll kyrkje og prestegard.
Foto: Olve Utne (2009).

Tingvoll prestegjeld, med Tingvoll kyrkje som hovudkyrke, var eit prestegjeld under Indre Nordmøre prosti. Frå mellomalderen og heilt til 1983 låg prestegjeldet og prostiet under Nidaros bispedømme, men sidan den tid har dei lege under Møre bispedømme. Prestegjeldet har historisk sett dekt områda kring Sunndalsfjorden med unntak av det som no utgjer Sunndal kommune. Fram mot nyare tid har grensene endra seg ein del. Eidsøra vart overført til Nesset prestegjeld tidleg på 1800-talet, og kring same tida vart gardane på austsida av Tingvollhalvøya overført til Tingvoll frå Stangvik prestegjeld. Det gamle «Sørlandet» vart overført til Øre prestegjeld i samband med endringa av kommunegrensene i 1964. Prestegjeldet vart erstatta av Tingvoll kyrkjelege fellesråd, som vart registrert som foretak i Brønnøysundregistra den 27. januar 1997.

Prestar