Torstein Grythe

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 23. november 1978: utsnitt av portrett av Torstein Grythe i forbindelse med hans 60-årsdag.

Torstein Eliot Berg Grythe (født 24. november 1918 i Kristiania, død 1. mai 2009 i Oslo) var kordirigent og musikkpedagog. Han var guttekoret Sølvguttenes stifter, og var korets dirigent fra starten i 1940 til 2004. I tillegg til å lede Sølvguttene var Grythe musikklærer ved Foss gymnas fra 1955 til 1972, og han var lektor ved Oslo lærerhøgskole fra 1972 til 1987. Han ledet også flere andre kor.

Familie

Torstein Grythe, med tilnavnet Totto, var sønn av skreddermester Endre Grythe (1882–1955) og Asta Berg (1897–1978), og ble gift i 1946 med Eva-Marie Lindegaard (1924-2012).

Liv og virke

Torstein Grythe vokste opp i hovedstaden. Utdanningsmessig tok han håndverksbrev som skredder, men kom aldri til å praktisere faget. Han gikk en periode også på handelsskole. Som godt voksen studerte han deltid ved Universitetet i Oslo (filosofi, musikk og pedagogikk), og ble cand. mag. da han var rundt 50 år.

Hans lange korkarriere begynte i 1928, da ble han medlem av Olavsguttene. Da hadde han året før begynte på Musikkonservatoriet i Oslo å lære å spille fiolin. I 1930 ble han med i det nystiftede Oslo Domkor med Eyvind Alnæs som dirigent. Da Alnæs døde i 1932 overtok Arild Sandvold, og Grythe ble etter hvert hans assistent og visedirigent.

Fra 1937 spilte Grythe bratsj i Leif Rustads orkester i NRK, og Rustad anmodet ham om å få i stand et guttekor. Planene ble realisert høsten 1940, da Sølvguttene ble etablert. I 1947 startet NRK sitt eget guttekor, og 1951 ble Grythe tilbudt dirigentjobben. Sølvguttene fortsatte privat, men i 1967 ble korene slått sammen under navnet Sølvguttene, NRKs guttekor.

Grythe og Sølvguttene deltok på en rekke konserter og gjennomførte mange turneer i inn- og utland. Han brakte Sølvguttene opp på et internasjonalt nivå, med et repertoar som spente fra eldre og nyere kirkemusikk, via gamle mestere til samtidsmusikk. Koret har også sunget norsk og internasjonal verdslig kormusikk, folkesanger og madrigaler.

I 2004, etter 64 år, trakk Torstein Grythe seg tilbake som dirigent for Sølvguttene, og overlot den musikalske ledelsen til Fredrik Otterstad, selv tidligere Sølvgutt.

Grythe dirigerte også andre kor enn Sølvguttene, som Guldbergs Akademiske Kor i 1947, Mannskoret i BUL i 1952, jentekoret Rødhettene 1953-1963, Fosskoret 1956-1972 og Den norske Studentersangforening 1973–1976. Han var dessuten musikklærer ved Foss gymnas i Oslo 1955–1972, og 1972–1987 var han lærer i musikk ved Oslo lærerhøgskole.

Torstein Grythe var innehaver av Kongens fortjenstmedalje i gull, Oslo bys kulturstipend og St. Hallvard-medaljen. I 1990 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, og samme år fikk han Spellemannprisens hederspris.

Ettermæle

Torstein Grythe er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I en nekrolog over Torstein Grythe i Aftenposten 8. mai 2009, skrevet av Roar Johansen og Christian Hall på vegne av Sølvguttene, ble han beskrevet slik (utdrag):

Tottos musikalitet var inspirerende og tydelig. Han formet mer enn han styrte. I Sølvguttene lærte guttene tidlig å lytte og vurdere kvalitet. Han sto i den tyske guttekortradisjon, og det gikk en linje fra Thomanerne i Leipzig, via Olavsguttene til Sølvguttene. ... Totto behandlet sine sangere som likeverdige. Det styrket guttenes følelse av egen betydning og ble gjengjeldt med innsats og lojalitet. Belønningen var store konsertopplevelser i innland og utland.

Torstein Grythe er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Tilnavnet Totto er påført gravminnet.

Kilder