Totenviken skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Totenviken skole.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).

Totenviken skole er en barneskole i Totenvika, lengst sørøst i Østre Toten kommune. Skolen har adressa Totenvegen 1176. Elevtallet har i 2010-åra ligget på rundt 100; i 2018/19 går det 92 barn her. Skolen ble etablert i 1956, som følge av en omstridt sammenslåing av skolekretsene Fagernes og Fredsvoll.

Sammenslåing

19. august 1955 ble det vedtatt, med 19 mot 1 stemme, at Fagernes og Fredsvoll skulle slås sammen til en krets med Fredsvoll som skolested. Saken ble umiddelbart anket inn for departementet av Kr. O. Fjørkenstad. Året etter uttalte departementet i et brev at sammenslåing ville gi bedre utstyr, mulighet for en sjudelt skole, samt mulighet for flere skoledager i uka. Opprettholdelse av Fagernes skolekrets ville kreve store reparasjoner av skolen. Anken ble derfor ikke tatt til følge.

Streikeaksjon

Det var naturlig nok særlig i Fagernes krets at sammenslåingen ikke var ønsket velkommen. Det ble blant annet drøftet å gjennomføre en streikeaksjon. Alle barna ble derfor holdt hjemme noen dager, mens arbeidet med å bevare skolen i Fagernes krets pågikk. Etter at et krav om fri skoleskyss fra Fjellhaug ble innvilget, roet imidlertid striden seg ned. Den nye skolekretsen ble kalt Totenviken skole.

Skolebygg

Det ble bygget en ny skolebygning på Fredsvoll for å huse alle elevene i nye Totenviken skole. Den nye skolebygningen sto ferdig i 1954 og inneholdt fire klasserom. I kjelleren var det et rom som kunne brukes til kroppsøving, samt kjøkken, dusj og garderobe. Det fantes også lærerrom, et skolebibliotek og matieralrom i det nye skolebygget.

Gamle Fredsvoll skole finnes fortsatt på skoleområdet, og huser i dag Fredsvoll barnehage.

Skolens framtid

Totenviken skole er per 2019 en av kommunens minste skoler, og har i flere omganger med debatt om skolestruktur vært vurdert nedlagt.

Rektorer

Totenviken skole har siden 1954 hatt følgende rektorer:

  • Even Stefferud (1956-1964)
  • Arne Herje (1964-1992)
  • Turi Framstad (1993 - 2000)
  • Aase Berit Skibenes (2000 - 2007)
  • Aaslaug Ljønes Herland (2007 -)

Kilder og litteratur