Trevarelokalet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Trevarelokalet Strømmen 1933

Trevarelokalet Trevar’n ble oppført i 1895 som et velferdsbygg for arbeiderne ved den da 11 år gamle Strømmen Trævarefabrik, kalt Arbeiderlokalet. Allerede fra starten ble det brukt som spiselokale innenfor arbeidstiden og fest- og forsamlingslokale utenom arbeidstiden. Samtidig ble det benyttet som demonstrasjonshus for fabrikkens kunder. Fra 1921 til 1931 hadde Strømmen Sparebank sitt første ekspedisjonslokale her.

Strømmen Sanitetsforening kjøpte huset i 1933 og brukte det til ulike formål fram til kommunen kjøpte huset i 1982. Siden da har huset vært fast klubblokale for Strømmen og Lillestrøm Skiklubb, Strømmen og Skjetten Sanitetsforening og Lions Club Strømmen. Fra 2005 til 2009 sto huset, med unntak av vaktmesterboligen i annen etasje, ubrukt på grunn av omfattende skader i fundament og gulv.

Huset representerer en verdifull arv fra Strømmen Trævarefabriks storhetstid fra 1884 til 1929, en av landets tre første ferdighusfabrikker med eksport til alle verdensdeler pluss Antarktis. Det ville være av stor kulturhistorisk verdi å få bevart huset som et representativt byggverk fra denne perioden. Det ville også ha interesse som et bygningshistorisk dokument, og vise hvordan ferdighus ble produsert på denne tiden.

Trevarelokalet fra øst med industrisporet rett foran. 1933.

Med dette for øye ble foreningen Trevar’ns Venner etablert i 2009. Et omfattende restaureringsarbeid ble omgående iverksatt, basert på dugnadsinnsats fra en rekke interesserte. Arbeidene ble utført i nært samarbeid med Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen. I denne sammenheng er det verdt å referere en uttalelse fra kulturhistorikeren Ole Jakob Holt:

«Trevar´n har meget høy verneverdi, noe som er understreket gjennom kommunens regulering av objektet til spesialområde, bevaring. Huset har viktige kvaliteter både arkitektonisk og kulturhistorisk, og er meget godt egnet til formidling av så vel lokalhistorie som bygnings- og industrihistorie fra tiden rundt år 1900. Det er svært prisverdig av de frivillige organisasjonene og personene som utgjør Trevar´ns Venner, at de akter å bevare dette huset for ettertiden til glede for hele regionen.»

Etter mange års iherdig innsats fremstår bygningen nå i sin originale form, men med fullverdig isolering og nye tekniske installasjoner. Lokalet har moderne audiovisuelt utstyr, og er velegnet som både møte- og festlokale.

Litteratur

  • Bunæs, Steinar: Trevar’n. Bygningen og livet der i mer enn hundre år. Utgitt av Trevar’ns Venner i samarbeid med Sagelvas venner og Strømmen Vel. Strømmen 2010.
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud: Strømmen I. Historier om stedet og folket. Utgitt av Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2009.
  • Stefferud, Alf og Steinar Bunæs: Strømmen II. Fra frigjøringen til åttiårene. Utgitt av Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2008.