Trondenes Kraftverk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ole Harr Olsen Solvang var driftsbestyrer i Trondenes Kraftverk i flere tiår. Han var født 3. desember 1887 i Sørskjomen og døde 29. juni 1974. Hans etterfølgere i stillingen var Tor Tangen fra Alta og deretter Paul Svendsen fra Skånland.

Trondenes Kraftverk ble opprettet som kommunalt kraftverk 14. desember 1917 .

Med tanke på eget kraftverk for Trondenes kommune kjøpte kommunen rettigheter i Tennevikvassdraget. Trondenes kraftverk var det første kommunale kraftverket i landområdene i Troms, og det eneste selskapet som ble planlagt både for produksjon, overføring og distribusjon.

Tennevikvassdraget ble imidlertid spart for utbygging. Trondenes kraftverk ble i stedet sikret kraft gjennom opprettelsen av det interkommunale selskapet Vågsfjord Kraftselskap – et samarbeid mellom elektrisitetsverk som var unikt i nordnorsk sammenheng.

Reidar Kaarbø var en av drivkreftene bak kraftengasjementet i Trondenes kommune, og han ble valgt til selskapets første styreformann. Med seg i styret hadde han Leif Kulseng og Peder Skånland. I mange tiår var Ole Solvang driftsbestyrer, Einar Reppen driftsingeniør og Bjarne Berg-Sæther kontorsjef.

Etter etableringen av Vågsfjord Kraftselskap i 1918 kunne Trondenes Kraftverk konsentrere seg om å bygge ut fordelingsnettet i kommunen. Man startet straks med linjene nordover til Ervik og sørover til Sørvik. I løpet av en periode på ca. 40 år ble nettet utvidet slik:

Trondenes Kraftverk ble innlemmet i Sør-Troms Elforsyning i 1965, som igjen ble innlemmet i Hålogaland Kraft i 1997.

Kilder

  • Svendsen, Oddvar: Et felles gode – kraft og samfunn gjennom hundre år. Tromsø 1998.
  • Vollan, Fridtjof: Vågsfjord Kraftselskap 50 år 1920-1970.
  • Markussen, Konrad: Der sør og nord møtes. Sør-Troms Elforsyning 1995.
  • Markussen, Normann, Steinnes, Svendsen: 100 år med en lysere hverdag. Hålogaland Kraft 2000.