Ulleland (Øvre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ulleland
Ulleland gård i Hokksund (oeb-183649).jpg
Foto: Narve Skarpmoen (1914).
Alt. navn: Ulveland
Kommune: Øvre Eiker
Fylke: Buskerud
Gnr.: 189
Postnummer: 3330 Skotselv

Ulleland (også skrevet Ulveland) er gnr. 189 i Øvre Eiker og ligger i Bakke sogn. Gården er nevnt første gang i 1430, da den ble testamentert fra Elin Ranesdotter til Jon Toresson. Første ledd i gårdsnavnet viser til den norrøne guden Ull, noe som viser at gården må være ryddet i god tid før kristningen. På 1800-tallet var Ulveland vanlig skrivemåte, men eldre skriftlige belegg viser at denne skrivemåten må ha blitt tatt i bruk ved en misforståelse.

Politikeren Borger Hansen Ulveland drev Ulleland mellom 1811 og 1853 og tok sitt navn etter gården.Navnet

Opprinnelse og forhistorie

Arkeologiske funn og kulturminner

Høymiddelalderen (1050-1350)

Seinmiddelalderen (1350-1500)

Tidlig nytid (1500-1650)

Fra matrikler og panteregister

Flyfoto av Ulleland.
Foto: Widerøe (1963).
Matrikkel 1647 xxxxgård med landskyld x lispund eller x riksdaler
Gammel matrikkel Ulveland med skyld 7 skippund 3 lispund
Matrikkel 1838 MN 192 Ulveland med skyld 22 riksdaler 4 ort 15 skilling
Matrikkel 1887 Gnr.xxx med skyld xx mark xx øre
Areal og antall bruk 2009

Nyere historie

Som adelig setegård var ikke Ulleland skyldsatt i de eldre matriklene, men i panteregisteret fra 1802 er [1] oppført med landskyld 7 skippund 3 lispund tunge, uten matrikkelnummer.[2]

Deling av gården fra omkring 1800

I matrikkelen fra 1838 er gården oppført med matrikkelnummer 192 - Ulveland (Ulfeland) - og en landskyld på 22 riksdaler 4 ort og 15 skilling, fordelt på 23 eiendommer med løpenummer fra 624 til 643:[3]

 • LN 624: Ulveland, med skyld 13 riksdaler 1 ort 6 skilling - eier Borger Hansen
 • LN 626: Tollefhaugen, med skyld 2 skilling - eier Rasmus Christensen
 • LN 627: Pilterud, med skyld 1 ort 18 skilling - eier Lars Nielsen
 • LN 628: Tollefhaugen og Kopperud, med skyld 1 riksdaler 1 ort 9 skilling - eier Engebreth Larsen
 • LN 629a: Kopperud, med skyld 2 ort 7 skilling - eier Rasmus Christensen
 • LN 629b: Kopperud, med skyld 1 ort 13 skilling - eier Ole Daler
 • LN 631: Kopperud, med skyld 1 ort 18 skilling - eier Rasmus Christensen
 • LN 632: Kopperud, med skyld 3 ort 11 skilling - eier Frantz E. Neumann
 • LN 633: Kopperud, med skyld 14 skilling - eier Amund Christophersen
 • LN 634: Kopperud, med skyld 18 skilling - eier Christopher Andersen
 • LN 637a: Saug i Skotselven, med skyld 2 ort 13 skilling - eier Consul M.L. Larsen
 • LN 637b: Saug i Skotselven, med skyld 2 ort 13 skilling - eier Tollef O. Bache
 • LN 637c: Saug i Skotselven, med skyld 2 ort 13 skilling - eier Anders H. Kjær
 • LN 637d: Saug i Skotselven, med skyld 2 ort 13 skilling - eier Bache, Kjær & Madsen
 • LN 638a: Saug i Skotselven, med skyld 1 riksdaler 2 skilling - eier Anders Kjær
 • LN 639: Saug i Skotselven, med skyld 4 ort 15 skilling - eier Samuel Foyen
 • LN 640a: Saug i Skotselven, med skyld 3 ort 4 skilling - eier Peder Cappelens Bo
 • LN 637e, 638b og 640b: Kjelder-Løkken, med skyld 15 skilling - eier Halvor Eriksen
 • LN 641: Valterske Eiendomme, med skyld 2 ort 1 skilling - eier Assessor Colletts Bo
 • LN 642: Saug, med skyld 2 ort 8 skilling - eier Jacob Fegt
 • LN 643: Saug, med skyld 1 ort 18 skilling - eier Anders Kjær

I denne samme matrikkelen er Skot nordre oppført som matrikkelnummer 193 med skyld 17 riksdaler 4 ort 16 skilling, og Skot søndre som matrikkelnummer 194 med skyld 12 riksdaler 1 ort 22 skilling, mens Kopperud altså fortsatt er oppført under Ulleland, fordelt på flere løpenummer.

Bruksnummer i 1887-matrikkelen

Referanser

Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Ulleland (Øvre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!