Uranienborgskogen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Uranienborgparken i dag.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014).

Uranienborgskogen var en furuskog som var en del av byløkka Uranienborg og utgjorde blant annet høyderyggen hvor dagens park og Uranienborg kirke nå ligger.

Mot slutten av 1700-tallet ble løkka eid av Karen Elieson, og hun sørget for da skogen fikk en viss parkmessig behandling, med gangstier og utsiktspaviljonger. Løkeeiendommen ble etter hvert redusert som følge av utbyggingen i området og tilslutt var bare den skogkledte høyderyggen som utgjorde Uranienborgskogen igjen, med sine høye og slanke furuer.

Wilhelm Frimann Koren Christie bodde på Uranienborg som stortingspresident 1813–1818, og nød utsikten fra en steinbenk, «Christies altan», rett sør for der kirken kom i 1886. Christie hadde selv murt opp benken og beplantet med eiketrær rundt.

Kommunen kjøpte det meste av området i 1874 for kr 180 000, men da hadde Uranienborgskogen allerede fra rundt 1850 vært et utfartsted for byen befolkning, både sommer som vinter. Om sommerne kunne det både være familieutflukter med nistekurv og små stevnemøter. Om vinteren sto folk på ski ned den bratte østskråningen. De red på staven ned bakken, tok skiene på skulderen og bar dem opp til toppen. De akte på kjelke nedover Briskebyveien til SolliDrammensveien. På jordene ved Uranienborgskogen ekserserte i tiden rundt 1868 buekorpset Løven med inntil 44 menige medlemmer, også kalt Steenskompaniet etter brødrene Christian og Johan Steen som ledet dette.

I 1870-årene ble Uranienborgveien anlagt i en forsenking som ble sprengt gjennom skogryggen. I området på den andre siden av veien ble utparsellert til Uranienborg terrasse som en del av Homansbyen.

Den resterende delen av skogen utgjorde rundt 17 dekar og planen var at også dette området skulle bli utparsellert til utbygging. I 1896 fikk Skovveien, som går fra Bygdøy allé til Josefines gate ved Uranienborg kirke navn etter skogen. Samme år ble skogen utlagt til park, og fra 1904 opparbeidet som Uranienborgparken. Den flotte furuskogen er i dag borte, bortsett fra en furu utenfor Camilla Colletts vei 4.

Kilder


Koordinater: 59.92140° N 10.72066° Ø