Val til Riksforsamlinga 1814 i Råbyggelaget

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Valet til Riksforsamlinga 1814 i Råbyggelaget vart gjennomført på garden Lauvdal i Bygland kommune den 23. mars 1814. Det ble leia av stiftamtmann Oluf Borch Schouboe.

Adressa frå amtet fortel kven som møtte for dei ulike sokna. Medan valordninga eigentleg var såleis at kvart prestegjeld skulle velje to representantar, vart det i Råbyggelag amt vald to frå kvart sokn. Dette heng nok saman med at det berre var seks prestegjeld i amtet, så dei ville fått ei forsamling på bare tolv mann om dei ikkje hadde gjort det slik. Noko anna som er særskild for Råbyggelag er at det var eitt av berre to amt valde meir enn ein bonde. Det andre var Mandals amt, som valde tre bønder.

Valmennene som møtte var:

Dei som vart valde frå amtet var:

Adressa er signert av valmennene og stiftamtmannen.

Kjelder